top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ledencongres - Resolutie 3 | gezondheid“De eerste lijn in de zorg moet onmiddellijk ingeschakeld worden, met gebruik van medicatie bij ziekte en preventieve acties te versterking van de weerstand, om het aantal opnames in het hospitaal te reduceren.”


Van bij het begin van de maatregelen heeft de overheid gevraagd aan de huisartsen om af te wachten en geen medicatie te geven. Hoogstens paracetamol. Zelfs telefonische consultaties volstonden. Er moest worden afgewacht tot de ziekte erger werd en de mensen naar het hospitaal moesten. Die richtlijn geldt nog steeds.


Als de patiënten zo ziek zijn dat ze naar het hospitaal moeten, dan krijgen ze wel medicatie. Wat betekent dat ook in een vroeger stadium medicatie geven kan. Hospitalen geven toch geen zinloze medicatie.Het is eigen aan Covid-19 dat de mensen heel snel kunnen slechter worden zodat ze te laat in het hospitaal aankomen. Daarom vraagt Viruswaanzin al sedert juli op basis van wetenschappelijke rapportage, dat de eerste lijn medicatie zou geven. De huisartsen moeten niet belast worden met administratie. Zij moeten ondersteund worden om de mensen te verzorgen. De regering is daar nooit op ingegaan. Gevraagd waarom is de uitleg dat de richtlijn van Sciensano geen verplichting is voor artsen. Zij hebben de therapeutische vrijheid om daarvan af te wijken. De richtlijn is dus prima, volgens de regering, omdat ze niet moet worden gevolgd.


Intussen zijn er diverse geneesmiddelen die voor Covid worden gebruikt. De overheid had veel meer inspanningen kunnen steken in een versneld onderzoek naar de werking van deze geneesmiddelen, zoals dat bij het vaccin het geval was. Een aantal geneesmiddelen is overigens al bruikbaar voor een dergelijke ziekte, zodat de richtlijn wel erg onzinnig en zelfs gevaarlijk was en is. Hoeveel mensen zijn er gestorven die hadden kunnen genezen worden met vroegere medicatie? De regering weet dat niet want dat wordt niet onderzocht.


Mensen die zwaar ziek zijn nog proberen te helpen met vitamine D zal geen wonderen tot stand brengen. Maar als een ziekte een jaar lang rondwaart, dan is er tijd en zijn er mogelijkheden om de weerstand van de mensen in het algemeen op te krikken. Daar behoort een verhoging van vitamine D bij. Door alleen te focussen op de acute noden, liet de regering na om gedurende dit jaar ook campagnes te doen die de weerstand konden versterken.


____

STEM MEE! - Schrijf u in voor het Groot Virtueel Ledencongres van Viruswaanzin | 14 maart 2021 via deze link - Nu al, zonder twijfel, de meest spraakmakende COVID-19-uitzending van het jaar! Op de verjaardag van de eerste lockdown in België schakelt Viruswaanzin een versnelling hoger. Vanuit onze eigen TV-studio gaan experten, juristen en professoren in gesprek en maken een evaluatie van de Belgische aanpak van deze pandemie. Schandalen worden uitgespit en getuigen geven tijdens deze live uitzending de collaterale schade een stem en een gezicht.


P.S.: Diverse regionale en nationale tv-kanalen hebben al aangegeven dat hun filmcrews op 14 maart 2021 naar onze studio afzakken. Niet te missen dus!

793 views23 comments

Recent Posts

See All
bottom of page