top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ledencongres - Resolutie 4 | de maatregelen


“Viruswaanzin vraagt om de actuele maatregelen ter bestrijding van Covid-19 om te zetten in de bescherming van de risicopatiënten. Met respect voor hun zelfbeschikkingsrecht. Maatregelen mogen de economie niet beperken, en mogen geen fundamentele rechten van de burgers beperken."


Al van bij de oprichting van Viruswaanzin zeggen wij dat de basis van de maatregelen grote fouten bevat. De wiskundige modellen van Neil Ferguson en andere epidemiologen zijn intussen in meerdere wetenschappelijke bijdragen naar de prullenmand verwezen. Toch blijven zij deze methodes gebruiken en verdedigen, hoewel ze tezelfdertijd zelf zeggen dat er grote onzekerheden en reserves bij te maken zijn. De voorbije maanden zijn er tientallen studies verschenen van professoren met een wereldreputatie, die aantonen op basis van de reële cijfers, dat de maatregelen niet werken. Niet op basis van fictieve statistische modellen, maar op basis van de echte evolutie van Covid-19.


Al deze wetenschappers wijzen erop dat slechts welbepaalde categorieën mensen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. Met name oudere mensen en mensen met onderliggende ziekten. Zij wijzen er ook op dat de maatregelen die dit jaar werden genomen op basis van wat China heeft gedaan, nieuw zijn. Professor Van Gucht noemde dit “een experiment”. Margot Cloet, CEO van Zorgnet-Icuro, zei het onlangs nog treffend op De Afspraak: we zijn proefkonijnen voor de maatregelen en we zijn proefkonijnen voor het vaccin.


Wel, wat de maatregelen betreft weten we intussen dat het experiment mislukt is. Dat blijkt niet alleen uit tal van internationale wetenschappelijke studies. We zien het ook gewoon in de praktijk. Ondanks de maatregelen stijgen en dalen de cijfers. De gewone griep is door de maatregelen verdwenen vanaf oktober, zegt Sciensano, maar we hebben wel de grootste golf Covid ooit gehad. De conclusie is dat de maatregelen gewerkt hebben voor de griep, maar niet voor Covid. Precies wat Prof. Didier Raoult ook zegt. 

De regering en de virologen hebben zich geconcentreerd op maatregelen die de hele bevolking treffen. Daarmee hebben zij verkozen om zich niet te concentreren op de bescherming van de zwaksten. Het resultaat is dat 57 % van de doden zijn gevallen in 1 % van de bevolking: de mensen in de woonzorgcentra die 2 x zo veel besmet zijn als de rest.


Viruswaanzin vraagt daarom al van bij haar oprichting dat de kwetsbare mensen zouden worden beschermd. Intussen hierin gesteund door tientallen wetenschappelijke publicaties die tot dezelfde conclusie komen.


Het heeft geen zin de economie te onderdrukken en de vrijheden van de mensen af te nemen. Dat is een soort van nutteloze zelfgeseling. Het bijzonder gevolg van deze zelfgeseling is dat er dan ook nog eens een pak collaterale schade en doden zijn.


De maatregelen hebben alleen destructie tot gevolg gehad en nog meer doden.


____

STEM MEE! - Schrijf u in voor het Groot Virtueel Ledencongres van Viruswaanzin | 14 maart 2021 via deze link - Nu al, zonder twijfel, de meest spraakmakende COVID-19-uitzending van het jaar! Op de verjaardag van de eerste lockdown in België schakelt Viruswaanzin een versnelling hoger. Vanuit onze eigen TV-studio gaan experten, juristen en professoren in gesprek en maken een evaluatie van de Belgische aanpak van deze pandemie. Schandalen worden uitgespit en getuigen geven tijdens deze live uitzending de collaterale schade een stem en een gezicht.


P.S.: Diverse regionale en nationale tv-kanalen hebben al aangegeven dat hun filmcrews op 14 maart 2021 naar onze studio afzakken. Niet te missen dus!


764 views18 comments

Recent Posts

See All

18 Comments


Jm de Arriba
Jm de Arriba
Mar 09, 2021

Ik ben totaal tegen vaccinatie met een genetisch experiment, niet voor de risicogroepen, niet voor de rest. De hele plandemie is gebaseerd op valse beweringen: er is een pathologische virus (nog niet geïsoleerd en volledig gesequenced, enkel via computer modellen), er is een zeer betrouwbare test (die niet voor diagnose werd ontwikkeld) en er is een groot risico van mortaliteit (0,2% letaliteitspercentage). Dus in Godsnaam, wat is de bedoeling van zo een experimentele inspuit?

Like
carine quidousse
carine quidousse
Mar 06, 2022
Replying to

DE bedoelingen zijn bij mij overduidelijk ;alleez ge moet nu toch niet zo lang nadenken daarover ??? de wereldwijde miljarden winstgevende farmaceutische inkomsten en de contracten natuurlijk !! ligt er toch duidelijk zo dik op..🙄

Like

Een doordenkertje...


Uit een interview met Jacques Rancière:


"- O. G.: Maar wat dan te doen, want velen voelen zich vandaag niet vertegenwoordigd? Maar hoe onvolmaakt ook, dit representatieve stelsel blijft één van de pijlers van onze democratieën. Kunnen we ons voorstellen het te corrigeren, moeten we ervan dromen het weg te gooien, en zo ja, waar moeten we het dan door vervangen?


- J. R. : Ik stel geen oplossing voor, ik probeer te zeggen wat dingen mij aan het denken zetten, wat een beetje anders is. Dit gezegd zijnde, zou ik het niet eens zijn met uw formulering, dat het representatieve systeem een van de pijlers van de democratie is. Het representatieve stelsel is een van de pijlers…

Like
carine quidousse
carine quidousse
Mar 06, 2022
Replying to

Jah ,, meteen dik kans om van de kaart te vegen al wat dat niet zou deugen in de samenleving ,, ... goed bekeken , dat voorstel is een echte superieur !! ik kan mij daarin vinden.. een eerlijk open parcours geen gezever meer met wedijverende schijnpolitiekers maar een eerlijk open politieke parcours " van de mensen voor de mensen..

Like

Aanstaande woensdag 10 maart hebben we weer onze wekelijkse protestactie tegen de coronadictatuur op de Grote Markt van Mechelen van 20u tot 21u. Welkom!

Like

eline19vm
eline19vm
Mar 06, 2021

https://bewusteburgers.be/blog/2021/03/04/wenen-napels-rome-politie-kiest-kant-van-het-volk/


KIEZEN VOOR HUN FAMILIE GEZIN KINDEREN KLEINKINDEREN


LA VITA E BELLA

Like

Paul Van Egghen
Paul Van Egghen
Mar 06, 2021

akkoord! wat ik nog nergens gezien heb in de resoluties is de ondoeltreffendheid van de PCR test die aan de basis ligt van alles: die diagnosticeert geen infectie en dus is alles wat daarop gebaseerd gaan de van besmettingen tot alle maatregelen rijp voor herziening of beter nog de prullenmand

Like
Replying to

De nutteloze PCR-testen (om belanghebbende expert-adviseur-virologen een zakcentje te geven) kwamen pas in een later stadium.

De kern van de coronahoax was het bedrog van een dodelijk virus, dat een banaal griepvirus bleek te zijn (dat ze wisten maar achteraf verdoezelden als voortschrijdend inzicht) en waar ongeoorloofd en onwettig alle maatregelen op gebaseerd werden.

Nooit werd de nood en de medische crisis aangetoond met wetenschappelijk bewezen feiten om, wettelijk gerechtvaardigd, maatregelen te mogen nemen.

Maatregelen die de toetsing aan de grondwet niet doorstonden en bijgevolg allemaal wettelijk ongeldig waren.

Like
bottom of page