top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ledencongres - Resolutie 9 | charter"De goedkeuring van het charter wordt gevraagd. De nieuwe partij heeft als doel de stopzetting van de actuele vrijheidsbeperkende maatregelen en de onmiddellijk heropening van de economie. Het charter legt ook uit hoe we dat willen doen."Charter STOP of PV&V


• Visie.


1. Het Covid-19 beleid is een totale fiasco geworden. Verkeerde maatregelen, maatregelen die de zaak hebben verergerd, collaterale schade, doden door de maatregelen, een zwaar ontwrichte economie en een bevolking die zich beangstigd en slecht voelt, beperkt in zijn vrijheden. België is niet voor niets wereldkampioen Covid-19. Terwijl andere maatregelen zonder collaterale schade perfect mogelijk waren.


2. Het Covid-19 beleid houdt in dat elk pluralisme wordt uitgeschakeld en aan de bevolking een eenheidsdenken wordt opgelegd. De politieke oppositie heeft zich grotendeels ook in dit eenheidsdenken ingeschakeld.


3. Een deel van de kiezers voelt zich niet meer thuis in de actuele politieke partijen omdat er tussen hun woorden en daden een bijzonder groot verschil is. Politici ontberen staatsmanschap en zijn meer bezig met de percentjes na de komma van de kiesintenties.• Missie.


STOP - PV&V wil een politieke stem geven aan alle mensen, groepen en verenigingen die het niet eens zijn met het actuele corona-beleid.• Wat willen we anders.


3.1. Het Covid-roer moet drastisch omgegooid worden:


• Van de bestrijding van een virus naar de bescherming van de risicopatiënten.

• Van beperking van de economie, naar versterking van de zorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen.

• Van asociale maatregelen die de meest kwetsbare burgers treffen, ook economisch, naar maatregelen die de zwaksten beschermen.

• Van nutteloze zelfkastijding naar slimme maatregelen.

• Van minachting voor mensenrechten naar respect voor vrijheden.

• Van diabolisering van andersdenkenden naar een echt debat.3.2. De aanpak van de verantwoordelijken voor dit rampzalig beleid:


• Ontslag van de regering en ontbinding van het parlement. Alle partijen hebben zich achter het beleid geschaard en de kiezer moet oordelen.

• Ontslag van het hele actuele team adviseurs aan de regeringen.

• Aanstelling van experts die geen banden hebben met de farma-industrie.

• Onderzoek naar de collaterale schade.

• Vervolging en berechting van alle verantwoordelijken.3.3. Vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.


• Versterking van de grondwettelijke verankering van rechten en vrijheden.

• Spreiding van de administratieve rechtspraak binnen de rechtbanken van eerste aanleg.

• Verzekering van het pluralisme in de pers.

• Beperking van de macht van niet democratisch verkozen internationale instellingen.

• Beperking van de machtspositie en quasi-monopolies van multinationale bedrijven.

• Grondwettelijke verankering van de vrijheid van ondernemen.

• Grondwettelijke voorziene ontbinding van de kamers nadat de regering de mensenrechten heeft teruggedrongen in gevolge een crisis.


____

STEM MEE! - Schrijf u in voor het Groot Virtueel Ledencongres van Viruswaanzin | 14 maart 2021 via deze link - Nu al, zonder twijfel, de meest spraakmakende COVID-19-uitzending van het jaar! Op de verjaardag van de eerste lockdown in België schakelt Viruswaanzin een versnelling hoger. Vanuit onze eigen TV-studio gaan experten, juristen en professoren in gesprek en maken een evaluatie van de Belgische aanpak van deze pandemie. Schandalen worden uitgespit en getuigen geven tijdens deze live uitzending de collaterale schade een stem en een gezicht.


P.S.: Diverse regionale en nationale tv-kanalen hebben al aangegeven dat hun filmcrews op 14 maart 2021 naar onze studio afzakken. Niet te missen dus!


780 views18 comments

Recent Posts

See All
bottom of page