top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Ledencongres - Resolutie 9 | charter"De goedkeuring van het charter wordt gevraagd. De nieuwe partij heeft als doel de stopzetting van de actuele vrijheidsbeperkende maatregelen en de onmiddellijk heropening van de economie. Het charter legt ook uit hoe we dat willen doen."Charter STOP of PV&V


• Visie.


1. Het Covid-19 beleid is een totale fiasco geworden. Verkeerde maatregelen, maatregelen die de zaak hebben verergerd, collaterale schade, doden door de maatregelen, een zwaar ontwrichte economie en een bevolking die zich beangstigd en slecht voelt, beperkt in zijn vrijheden. België is niet voor niets wereldkampioen Covid-19. Terwijl andere maatregelen zonder collaterale schade perfect mogelijk waren.


2. Het Covid-19 beleid houdt in dat elk pluralisme wordt uitgeschakeld en aan de bevolking een eenheidsdenken wordt opgelegd. De politieke oppositie heeft zich grotendeels ook in dit eenheidsdenken ingeschakeld.


3. Een deel van de kiezers voelt zich niet meer thuis in de actuele politieke partijen omdat er tussen hun woorden en daden een bijzonder groot verschil is. Politici ontberen staatsmanschap en zijn meer bezig met de percentjes na de komma van de kiesintenties.• Missie.


STOP - PV&V wil een politieke stem geven aan alle mensen, groepen en verenigingen die het niet eens zijn met het actuele corona-beleid.• Wat willen we anders.


3.1. Het Covid-roer moet drastisch omgegooid worden:


• Van de bestrijding van een virus naar de bescherming van de risicopatiënten.

• Van beperking van de economie, naar versterking van de zorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen.

• Van asociale maatregelen die de meest kwetsbare burgers treffen, ook economisch, naar maatregelen die de zwaksten beschermen.

• Van nutteloze zelfkastijding naar slimme maatregelen.

• Van minachting voor mensenrechten naar respect voor vrijheden.

• Van diabolisering van andersdenkenden naar een echt debat.3.2. De aanpak van de verantwoordelijken voor dit rampzalig beleid:


• Ontslag van de regering en ontbinding van het parlement. Alle partijen hebben zich achter het beleid geschaard en de kiezer moet oordelen.

• Ontslag van het hele actuele team adviseurs aan de regeringen.

• Aanstelling van experts die geen banden hebben met de farma-industrie.

• Onderzoek naar de collaterale schade.

• Vervolging en berechting van alle verantwoordelijken.3.3. Vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.


• Versterking van de grondwettelijke verankering van rechten en vrijheden.

• Spreiding van de administratieve rechtspraak binnen de rechtbanken van eerste aanleg.

• Verzekering van het pluralisme in de pers.

• Beperking van de macht van niet democratisch verkozen internationale instellingen.

• Beperking van de machtspositie en quasi-monopolies van multinationale bedrijven.

• Grondwettelijke verankering van de vrijheid van ondernemen.

• Grondwettelijke voorziene ontbinding van de kamers nadat de regering de mensenrechten heeft teruggedrongen in gevolge een crisis.


____

STEM MEE! - Schrijf u in voor het Groot Virtueel Ledencongres van Viruswaanzin | 14 maart 2021 via deze link - Nu al, zonder twijfel, de meest spraakmakende COVID-19-uitzending van het jaar! Op de verjaardag van de eerste lockdown in België schakelt Viruswaanzin een versnelling hoger. Vanuit onze eigen TV-studio gaan experten, juristen en professoren in gesprek en maken een evaluatie van de Belgische aanpak van deze pandemie. Schandalen worden uitgespit en getuigen geven tijdens deze live uitzending de collaterale schade een stem en een gezicht.


P.S.: Diverse regionale en nationale tv-kanalen hebben al aangegeven dat hun filmcrews op 14 maart 2021 naar onze studio afzakken. Niet te missen dus!


782 views18 comments

Recent Posts

See All

18 則留言


Marcel Willems
Marcel Willems
2021年5月10日

Is één van deze mensen al geconfronteerd geworden met Corona slachtoffers ? en kom niet af met dat er altijd doden vallen bij griep pandemie..Iedereen is vrij om te vaccineren maar vrijheid betekent niet dat je medeburgers mag beinvloeden .

按讚
Aurora Australis
Aurora Australis
2021年5月10日
回覆

Correcte informeren is niet invloeden.

En waarom mogen deze mensen niet vroeger behandeld worden? Durf denken.

按讚

filipkeysers
filipkeysers
2021年3月14日

Akkoord met het charter.

按讚

Laurent Raia
Laurent Raia
2021年3月06日

Beste,


Jullie vergeten iets essentieels in jullie charter.

Iets waarmee jullie niet alleen aan mij maar aan iedereen bewijzen dat jullie het menen om alles, maar dan ook echt alles te veranderen ten goede van ons, het volk, de 99%.


Wel dit is het financiële systeem.


Hebben we geen zelfstandig, voor het volk werkend financieel systeem dan zijn al jullie beloftes mooi op papier, maar eigenlijk een doekje voor het bloeden…


We moeten af van onze nationale schuld, van de euro,… losbreken van het ECB, BIS en consoorten. Maar ik ben realistisch dat is de basis van hun (de 1%) macht en ze gaan deze macht niet loslaten zonder gevecht.


Zijn jullie bereid om te vechten tot het bittere eind…


按讚
回覆

Even afwachten wat het zal worden. De euro heeft zijn dienst bewezen maar is een doodlopend verhaal. Straks staat er een heel zware crash voor de deur en dus kun je momenteel weinig toekomst perspectieven voorspellen. Punt is, zal de elite overeind blijven of niet ? Zolang daar geen duidelijkheid over komt is het zinloos om een scenario uit te werken. Op de banken kun je ook niet rekenen want dat is onze overheid en de centrale bank die bepaald wat er daar gebeurd. Alle grote bedragen worden nog steeds verdeeld onder de grote spelers .


Mag ik ook nog even opmerken dat je voor deze zaken ook de MSM niet kunt vertrouwen. Het gaat niet op dat we alternatieve…

按讚

Ik onderschrijf het charter. 1 punt had ik er echter ook graag in zien staan.


" Stopzetten van de gigantische graaicultuur en Lobby werk "


按讚

Ik sta achter dit charter! Moesten we veel meer tijd gehad hebben zou ik een burgerbeweging prefereren, we hebben geen tijd daarom .....alles op alle voor onze politieke partij!

按讚
Boudewijn Magnus
Boudewijn Magnus
2021年3月05日
回覆

Haasrige spoed is zelden goed. Alle acties die nodig zijn hebben een politieke partij nodig om ze uit te voeren. Ik denk zelfs dat dat tot een groot nadeel kan uitpakken omdat je mensen weer in een partijkeurslijf wil stoppen, en daar willen we juist vanaf. Een actieve burgerbeweging is mijns inziens veel beter geschikt, zelfs nog veel bedreigender voor het bestaande bestel. Van waar die haast om een nieuwe politieke partij op te richten?

按讚
bottom of page