top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Medische onderbouw verdwijnt door evolutie vaccinVivaldi's Radio & Tell-a-vision publiceerde eindelijk eens broodnodige kritiek op de invoering van het CST. Journalist Tim Verheyden zegt wat we bij Viruswaanzin al lang zeggen: het doel van maximale bescherming van de volksgezondheid heiligt de middelen (CST) niet. Meer nog, het CST werkt zelfs heel contraproductief als motivator pro vaccinatie. In het artikel van de VRT ook een opvallende passage met een analyse van moleculair viroloog Zeger Debyser op, N-VA-gemeenteraadslid, tevens zetelend in het raadgevend comité voor de bio-ethiek, dat is een orgaan dat advies geeft over ethische en juridische kwesties in de medische zorg.


We geven u nog mee dat er vandaag een overleg was tussen Frank Vandenbroucke en Alexander De Croo waarbij de leiders van de fluwelen staatsgreep het eens zouden zijn over een 2 weken durende lockdown. Enige discussiepunt: de startdatum. FVDB aast op 29 november en De Croo op 6 december 2021. Wij vragen ons af waarom deze heerschappen denken met het nemen van steeds dezelfde domme disproportionele maatregelen toch tot een ander resultaat te zullen komen? Voor viruswaanzin is het moeilijkste van zo een halve maand lock down de eerste twee jaar. Het zal dus meer dan ooit nodig zijn om massaal te protesteren op 21 november in Brussel...Onderstaand het integrale artikel zoals gepubliceerd op de website van de VRT;


Het Covid Safe Ticket zit in woelig water. Privacy-activisten trekken naar de rechtbank om de coronapas aan te vechten, de regels worden zelden strikt opgevolgd en er duiken meldingen op van papieren tickets die vervalst zijn. De maatschappelijke meerwaarde van de coronapas veroorzaakt verhitte discussies op het vlak van privacy en sociale impact. En schiet de coronapas door die polarisatie niet haar (onofficiële) doel voorbij: het overtuigen van ongevaccineerden om toch een vaccin te laten zetten?


De pasjesmaatschappij. Daar gaan we naartoe, tenminste als we kritische stemmen over het Covid Safe Ticket mogen geloven. En die zijn heel uiteenlopend: van politieke partijen tot privacyactivisten en zelfs wetenschappers. Andere experten zijn dan weer milder en noemen het Covid Safe Ticket een onschadelijke maatregel die uiteindelijk wel zal verdwijnen en helemaal niet onze vrijheid belemmert.


Wat niemand kan ontkennen is dat de meningen op zijn zachtst gezegd verdeeld zijn. Meer nog, de coronapas polariseert. Iets waarvoor al werd gewaarschuwd in een rapport van de GEMS (de 'corona-expertenraad', nvdr) eind augustus.


In dat rapport van de GEMS gaat het onder meer over de maatschappelijke invloed van het Covid Safe Ticket. De voor- en nadelen worden er opgelijst, maar bij de nadelen valt toch één puntje erg op: Het CST kan sociale polarisatie creëren, die kan leiden tot ‘afbreuk van de verdere aanvaardbaarheid van de opname van het vaccin’. Met andere woorden, het CST zorgt voor conflicten die misschien net het tegenovergestelde bereiken dan wat oorspronkelijk mee de bedoeling of een gehoopt gevolg was: dat mensen niet massaal overstag gaan voor een vaccin.


Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste, ook lid van de GEMS, stelt vandaag onder meer vast dat het pittige maatschappelijke debat rond het CST contraproductief werkt: “In de komende zogenoemde ‘motivatiebarometer’ onderzoeken we de impact van het Covid Safe Ticket. Uit ons onderzoek blijkt dat die coronapas maatschappelijk conflict en spanning met zich meebrengt. Dat is iets waar gevaccineerde en ongevaccineerde mensen het over eens zijn."


"Op dat vlak is het CST een dubbelsnijdend zwaard. In de mate dat de beschermende rol van de coronapas wordt benadrukt, heeft het een positief effect op de vaccinatiebereidheid van ongevaccineerden, maar negatief is het polariserende effect. De spanningen vandaag hebben een negatieve impact op de beslissing van ongevaccineerden om zich te laten vaccineren.”


Het doel van het Covid Safe Ticket of de coronapas is "het verminderen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en het zoveel als mogelijk vermijden van een verdere verzadiging van het ziekenhuiswezen, en anderzijds met het oog op de heropleving van de economie maar ook om de bevolking in staat te stellen hun vroegere sociale leven terug aan te vatten.”


De maatregel dient dus om de druk op de ziekenhuizen te verlichten én het is ook een economische maatregel. Niemand lijkt voorstander om de horeca nog eens te sluiten, dat zou opnieuw een gigantische economische impact hebben.


Maar ook op het vlak van privacy is zo een coronapas best ingrijpend. Zeker als je op café of restaurant wilt. Je toont immers aan een wildvreemde je paspoort en of je een vaccin hebt gehad. Niet uit vrije wil, wel om pakweg een spaghetti te mogen eten of om iets te drinken. Filosofen en juristen zeggen al langer dat deze coronapandemie op lange termijn ingrijpender kan zijn op het vlak van privacy en surveillance dan bijvoorbeeld de aanslagen van 9/11.

Daarom stappen organisaties als The Ministry of Privacy of Charta21 naar de rechtbank. Ze vinden dat het Covid Safe ticket een ‘onevenredige’ maatregel is. Want kan je met mondmaskers en afstand houden niet evenveel bereiken als met een privacygevoelige maatregel als het Covid Safe Ticket?


Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie, is bezorgd over de impact van het Covid Safe Ticket. Het GBA heeft de overheid de voorbije maanden veel adviezen gegeven over privacyproblemen bij het maken van wetten en besluiten tijdens de pandemie. Daar is op sommige vlakken rekening mee gehouden, maar de bezorgdheid over de impact blijft.


In juli, in de periode voor de invoering van het Covid Safe Ticket tijdens grote evenementen, sprak de GBA al over een controlemechanisme van een nooit geziene en bijzondere aard en op het reële risico van gewenning. Het risico bestaat voor de GBA dat we het gewoon worden om in een democratie een pasje te tonen om ergens binnen te mogen en onze bewegingsvrijheid op die manier wordt aangetast.


In datzelfde advies staat trouwens in juli al te lezen dat het risico bestaat dat het CST binnenkort bijvoorbeeld op restaurant zal geëist worden. Drie maanden later zitten we in dat scenario.


Ook in andere adviezen, waar er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen grote evenementen en pakweg een café- of restaurantbezoek, zegt de GBA letterlijk dat bij grote events een CST een noodzakelijk instrument kan zijn. Maar voor het gebruik op café of restaurant verwijst de GBA naar een rapport van de GEMS (de ‘corona-expertenraad’, nvdr) waarin staat dat voor ‘statische’ evenementen zoals een bioscoopbezoek of een etentje aan eenvoudige maatregelen, zoals een mondkapje en afstand houden, de voorkeur moet worden gegeven.Uitreksel uit een advies van de GBA van 28 september 2021.


Met andere woorden, het CST is een buitenproportionele maatregel om besmettingen tegen te gaan. Uw mondkapje volstaat, net als afstand houden en handen wassen. Het tonen van uw vaccinatiestatus en uw paspoort in sommige alledaagse omgevingen gaat voor de Gegevensbeschermingsautoriteit te ver. Voor de volledigheid: de Raad van State oordeelt dan weer dat de invoering van de coronapas wel proportioneel is.


Privacy-expert Bart Preneel van de KULeuven en ook lid van de GBA reageert genuanceerd: “Ik begrijp de bezorgdheden rond het CST, maar ik denk dat er op dit moment grotere uitdagingen zijn op vlak van privacy in onze samenleving dan de coronapas. Is restaurants en cafés sluiten dan het alternatief? Of andere plekken waar de coronapas ook nodig is? Elke omgeving anders gaan behandelen door bijvoorbeeld in de bioscoop te zeggen: "Hier is een mondmasker oké en een lege stoel tussen de persoon naast je", kan ook niet. Want wie zegt bijvoorbeeld dat de ventilatie goed zit in die ene bioscoop waar je net bent. Zo een pas is een eenvormige en duidelijke maatregel. En ook al moeten we oppassen voor gewenning van plots overal pasjes te tonen, het Covid Safe Ticket zal verdwijnen, daar ben ik van overtuigd.”


“Het is geen perfect middel dat 100 procent garantie biedt, maar het is op dit moment wel het beste middel om te kunnen doen wat we doen en vrijer op café of restaurant te gaan”, vult het kabinet van minister Vandenbroucke aan.


Die negatieve maatschappelijke impact stelt ook moleculair viroloog Zeger Debyser vast. Debyser werkt aan de KU Leuven, is N-VA-gemeenteraadslid en zit ook in het raadgevend comité voor de bio-ethiek, dat is een orgaan dat advies geeft over ethische en juridische kwesties in de medische zorg.


“We hebben van begin januari dit jaar tot mei gewerkt aan een omstandig advies over onder meer een coronapas. Voor de zomer kwamen we uiteindelijk tot de conclusie dat voor ons de invoering van een dergelijke pas of ticket kon, maar enkel onder strikte voorwaarden. En zeker niet voor dagelijkse gebeurtenissen zoals een café- of restaurantbezoek. We hebben begrepen dat de invoering van het CST een puur politieke beslissing is geweest en dat er met ons advies geen rekening is gehouden. Ook al horen we dat onze bedenkingen zeer legitiem zijn”.


“Vandaag is er trouwens een nieuw probleem”, gaat Debyser verder. “We leren dat de vaccins, zoals Johnson & Johnson en AstraZeneca, na verloop van tijd minder goed gaan beschermen tegen de mogelijke overdracht van het virus en tegen infecties. Dat wisten we op het moment van de publicatie nog niet. De cijfers en de kennis over vaccins was anders. Het was ook het prille begin. Vandaag durf ik zeggen dat het Covid Safe Ticket eerder gevaarlijk is voor kwetsbare groepen, omdat het als een pas naar de vrijheid wordt gezien

Men verliest op dit moment de wetenschappelijke onderbouw ervan. Onder meer kwetsbare groepen beschermen door sneller die beslissing genomen te hebben om een derde prik te zetten, dát had kunnen helpen. Het CST geeft vandaag een absoluut vals gevoel van veiligheid én is een zeer indringende maatregel, want wat volgt er nog allemaal waar je je pas moet tonen? En onder welke omstandigheden…”


Wanneer is "goed genoeg"?

Het Covid Safe Ticket staat niet op zich, het maakt deel uit van de pandemiewet. Noodmaatregelen worden afgekondigd aan de hand van een bepaalde situatie in ons land. Parameters daarbij zijn bijvoorbeeld de druk op de ziekenhuizen of kans op grote sterfte. Het CST is een maatregel zoals een ander, zoals afstand houden of een mondmasker dragen. Er zijn geen aparte parameters die bepalen of het CST blijft of volgende week kan verdwijnen.


Op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vernemen we dat het verdwijnen van het Covid Safe Ticket uiteraard al dan niet zal afhangen van de evolutie van het virus en de impact daarvan op de ziekenhuiscijfers. "In Vlaanderen is de vaccinatiegraad sowieso hoog genoeg. Daar moeten we het niet voor doen. Integendeel zelfs.”4,156 views171 comments

Recent Posts

See All

171 Comments


Ik zal nooit vergeten dat ik te veel vragen stelde in de fysicalessen tijdens de humaniora en hoe ik hierin werd geridiculiseerd door de leerkracht, omdat het wetenschapsfilosofie was en dus niet 'ter zake' . Ik stelde haar de vraag hoe het kon dat water kookte. Waarschijnlijk omdat ik naar de metafysica zocht. Ik wist eigenlijk zelf niet waarom ik de vraag stelde. Soms komen de antwoorden door erin te leven...

Stralingsziekte.

https://hetanderenieuws.nl/gevaren-van-5g-uitgelegd-door-een-monteur-met-spijt-nederlands-ondertiteld/

https://hetanderenieuws.nl/5g-een-bedreiging-voor-alle-leven-door-sacha-stone-nederlands-ondertiteld/

Zware metalen belasten je cellen (in the air) en glyfosaat (in the ground, in the water).

https://hetanderenieuws.nl/nl-chemtrails-oud-piloot-doet-boekje-open/

Via die zogenaamde prikjes spuiten ze aluminium, grafeenoxide en andere rommel in je bovenarm, daar bevinden zich je stamcellen.

Zoek maar eens goed op wat stamcellen doen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stamcel

Met…

Like

jizzanova
jizzanova
Nov 15, 2021

ze willen ons weer gaan dwingen. Die mensen zijn gestoord. Ze willen je dwingen maar geven je geen enkele garantie als je schade oploopt. Ik ga dit niet pikken.


  • De Sutter: "Verplichte vaccinatie op tafel om tweedeling samenleving te vermijden" Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat de verplichte vaccinatie beter op tafel gelegd wordt om maatregelen te vermijden die zorgen voor een tweedeling van de samenleving zoals discotheken voorbehouden voor mensen die gevaccineerd zijn. Dat verklaarde ze maandag op Radio 1. Voor De Sutter is het duidelijk dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de stijging van het aantal Covid-besmettingen in te perken. Maar de Groen-politica ziet alternatieven zoals het Oostenrijks model met een lockdown voor niet-gevaccineerden niet zitten. "Dat zorgt…

Like
carine quidousse
carine quidousse
Jan 12, 2022
Replying to

Petra De Sutter wil dat we ons constant op bevel verplicht moeten laten bij prikken zonder ophouden dan puur voor een groen vinkje en erbij te horen maatschappelijk ? een koffietje te gaan drinken ergens in een of ander horecazaak eerst 8 spuiten vergif doorstaan .."dat mens leeft ook ergens buitenaards in de donkere wolken zekers .. 🙄 iedere booster is kans zekerheid aanwezig op een bijwerking .. en de overlevingskans op de ziekte door te maken is veel hoger dan van de vaccinatie en zijn blijvende booster, of is De Sutter dik gelinkt aan de farmaceutische connecties daar in de EU .. 🙄 maar natuurlijk ze heeft haar connecties ..

Like

jizzanova
jizzanova
Nov 15, 2021

die van Gaal (coach van Nederlands voetbal) had het over "het wonder van Portugal". Hij gaf aan dat hij vind dat in Nederland vaccinatie verplicht zou moeten worden. Dit heeft hij (voor zover ik weet) niet direct zo gezegd maar dat bedoelde hij wel. Ik heb een aantal alternatieve verklaringen voor het "wonder van Portugal". Van Gaal zit inmiddels in een rolstoel lees ik net.


1) ze sjoemelen met cijfers. Het enige betrouwbare cijfer zijn de absolute aantal sterf gevallen. Waar de mensen dan aan sterven dat is tegenwoordig een politieke beslissing. Omdat 98% in Portugal is gevaccineerd gaan ze natuurlijk niet zeggen dat de ziekenhuizen vol liggen met corona patienten. Ze geven het gewoon een andere naam. Net zoals…


Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Nov 15, 2021

Zoals zovelen onder ons blijf ik mij ergeren aan de uitlatingen van de pseudo-experten .

"Schande dat advies GEMS wordt gelekt" (msn.com)

Nu ook weer . Blijkbaar voelen ze zich gekwetst wanneer ze vinden dat ze hun tirannieke wensen in de media moeten verdedigen . Ze zouden liever zien dat wat achter gesloten deuren onderling met de politiek wordt besloten als een ijskoude douche over de bevolking wordt uitgestort . En wat de politiekers beslissen grenst dan weer aan het waanzinnige : kinderen vanaf 9 jaar verplicht mondmaskeren ( wat is de volgende stap : vanaf 5 jaar ? ) , terug beperken contacten , tot zelfs mondmaskers in openlucht , kortom alles wat het leven terug ellendiger kan ma…

Like
omasimone
omasimone
Nov 15, 2021
Replying to

Het Overlegcomité komt woensdag om 14.30 uur al samen in plaats van vrijdag.

Het rommelt teveel onder het morrende volk!

Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe meer besmettingen - je moet geen raketgeleerde zijn om dan de oorzaak te kunnen duiden: VACCINATIE!!! Pure logica.

Maatregelen die de politiek dan wil nemen: NOG MEER vaccineren zodat het aantal besmettingen en zieken nog zal toenemen!


Vorig jaar rond deze tijd lagen er 1.470 mensen op intensieve zorg, tot voor kort nog maar 384 zieke mensen en nu, DOOR DE VACCINATIES en MET een vaccinatiegraad van 95% is de kaap van 500 overschreden en denkt de politiek nog maar eens door onwettige maatregelen zelf de besmettingen van en door gevaccineerden met nog meer vaccinaties…


Like

maxiemg
maxiemg
Nov 15, 2021

Ondertussen hoop ik dat in Nederland het kruitvat gaat ontploffen, zodat België kan volgen. Wees u er bewust van dat er keiharde maatregelen en acties nodig zullen zijn om deze onderdrukking te keren. Op de magistratuur moeten we niet meer rekenen, ook dit bestel moet verwijderd worden, net als het politieke circus. Beste militairen, bescherm uw volk en neem de macht over, u ziet zelf waar dit plaatje anders naartoe zal leiden.

Like
Ruiz Matta
Ruiz Matta
Nov 15, 2021
Replying to

In Mali, Guinée, Tsjaad en Soedan hebben ze zolang niet gewacht.... Waarschijnlijk begint bij ons de revolutie in Limbabwe, in een kazerne in Leopoldsburg. Dream on boy, of ga wat fitnessen in je kelder!

Like
bottom of page