top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Mondmaskers zijn brandstof voor Covid-19
Geachte Gees,

Geachte Eerste Minister van België,

Geachte Staatsvirologen,


Op 11 juli 2020 drukte u een verstrenging van de mondmaskerplicht door. We stellen samen met u vast dat dit resulteerde in een stijging van het aantal besmettingen van 98 op 10 juli naar gemiddeld bijna 400 op 27 juli 2020. Wij vragen u dringend mea culpa te willen slaan en dringend maatregelen te nemen om de zelfbesmettingen ten gevolge van deze foute maskerplicht te stoppen.


Voortschrijdend inzicht?

Het verschil met de platte aarde is dat dit inzicht niet op een tijd van een paar weken veranderde. Je kan op die korte tijd geen dubbel blinde random onderzoeken doen.


Wat we wel weten is dat deze maskers (minstens ook) worden gebruikt om de mensen tot het inzicht te doen komen dat de situatie ernstig is. Deze psychologische manipulatie die werkt met een stigma op het gezicht, ziet men ook in andere landen. Prof. Vlieghe heeft deze methode toegegeven in De Zevende Dag.


Dat is zeer problematisch gezien de GEES zelf op 24.4 hebben erkend dat er mensen door angst niet naar de dokter durven en zelfs sterven bij gebrek aan medische hulp.


Het aanwakkeren van de angst door maskers is dus verre van onschuldig, en men weet dat.

Strengere maatregelen voor mondkapjes helpen juist niets! En we zeggen waarom:

Immunoloog dr. Carla Peeters wordt beschouwd als een autoriteit in onderzoek naar het effect van mondmaskers bij pandemieën.

"Het risico op infectie kan zelfs toenemen door vochtophoping tijdens het dragen van een masker"

In haar eerste vier artikelen over mondkapjes I tot IV die werden gepubliceerd in HP/DETIJD (zie bijlagen) wordt al naar diverse wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften verwezen. Onderstaande aanvullende informatie in een vijfde aanvullend artikel van 27.07.20 geeft nog meer inzicht:


Zo concluderen onderzoekers van het door de WHO-gefinancierde meta-onderzoek dat gepubliceerd werd in The Lancet: “een direct bewijs voor het dragen van mondkapjes voor het verminderen van infecties is beperkt. Er is meer onderzoek nodig”. De geïncludeerde onderzoeken in deze studie betroffen met name kleinschalige onderzoeken (niet-gerandomiseerde studies) in ziekenhuizen ten tijde van de SARS-COV-1 epidemie. Dit is niet te vergelijken met de vraag die nu leeft voor het langdurig gebruik van mondkapjes door gezonde mensen.


Randomized Controlled Trials (een onderzoeksmethode die in de geneeskunde gebruikt wordt om te onderzoeken of een behandeling effectief is) over de effectiviteit van maskers zijn beperkt. Uit een meta-analyse van Randomized Controlled Trials naar de verspreiding van influenzavirus, gepubliceerd door de CDC, blijkt dat er voor gezonde mensen geen verschil is in het wel of niet dragen van mondkapjes of medische maskers in het verminderen van klinisch of met laboratoriumdiagnostiek bevestigde virale infecties. Een Randomized Control Trial voor de verspreiding van het influenzavirus gepubliceerd in de British Medical Journal toont aan dat mondkapjes 97% van de virusdeeltjes kunnen doorlaten. Het risico op infectie kan zelfs toenemen door vochtophoping tijdens het dragen van het masker. In Zweden is het dragen van mondkapjes door gezonde mensen tot op heden niet ingevoerd, en ook dáár daalde het aantal mensen dat met COVID19 op de IC ligt of overlijdt ten gevolge van de ziekte de laatste weken sterk.


Het wereldwijd dragen van mondkapjes heeft door de toename van plastic afval nu al een negatief effect op de aarde, met als gevolg een grotere kans op toekomstige infecties.

Negatieve effecten van het dragen van mondkapjes onderbelicht

In deel II van de serie artikelen worden de negatieve gevolgen van het dragen van mondkapjes beschreven. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste en enkele nieuwe punten:

  • Er kan een hogere virusconcentratie in het mondkapje ontstaan, waardoor de kans op infectie groter wordt. Het risico van het binnendringen van andere micro-organismen door onzorgvuldig gebruik van mondkapjes kan co-infectie bevorderen.

  • De toegenomen moeilijkheid om voldoende zuurstof te kunnen inademen kost meer energie. Hierdoor is minder energie beschikbaar voor andere belangrijke metabole processen en het immuunsysteem.

  • Schadelijke stoffen in de mondkapjes kunnen de trilharen, de slijmlaag en het longepitheel beschadigen waardoor virussen en bacteriën gemakkelijker kunnen binnendringen.

  • Non-verbale communicatie, essentieel voor menselijk contact, wordt sterk beperkt. Harder spreken is nodig om elkaar te kunnen verstaan. Voor slecht horende mensen, mensen met mentale problemen en mensen met een beperking is het dragen van mondkapjes verschrikkelijk (Blustein, 2020). Mondkapjes verplichten is daardoor ook discriminerend omdat het een bepaalde groep mensen zal noodzaken minder deel te nemen aan de maatschappij.

  • Stress zorgt voor een hogere hartslag en kan de lichaamstemperatuur doen toenemen. Het natuurlijk immuunsysteem wordt hierdoor ondermijnd.

  • Mensen kunnen zich tijdens én na het dragen van mondkapjes moe en oncomfortabel voelen. Voor mensen met één of meerdere chronische ziekten veroorzaakt dit een verhoogd risico op verslechtering van de situatie.

  • De WHO raadt het dragen van mondkapjes tijdens het sporten af vanwege de grote risico’s op onwel worden, het krijgen van een te laag zuurstofgehalte, en hart- of longaandoeningen (WHO Nieuwsbrief, 22 juni 2020). Dit vraagt ook om voorzichtigheid met fietsen en wandelen.

  • Het wereldwijd verplicht dragen van mondkapjes/medische maskers heeft door de toename van plastic afval nu al een negatief effect op de aarde veroorzaakt. Door toenemende milieuverontreiniging raakt de aarde verder uitgeput. Met als gevolg een grotere kans op infecties met nieuwe of herleefde micro-organismen (pandemieën).


Juist focus op mondkapjes ondermijnt herstel en preventie voor de nieuwe golf

De toename in het aantal positief geteste personen en tegelijkertijd een daling van het aantal mensen dat overlijdt aan COVID-19 is in meerdere landen o.a. Amerika te zien. Doordat de sterftecijfers afnemen en het aantal gemeten besmettingen stijgt daalt de infectie fataliteitsratio tot ca 0,26%, wat in de range is van een griepseizoen.


De kans dat een COVID-19-vaccin voor de winter beschikbaar wordt is klein; het wordt in het tweede trimester van 2021 verwacht. Dat is ná het volgende griepseizoen. Als besloten wordt om vaker mondkapjes verplicht te stellen is er een risico dat dit bij veel mensen het natuurlijk immuunsysteem verzwakt. Voor mensen met chronische zieken (58% van de bevolking) in België en Nederland kunnen we spreken van een minder effectief immuunsysteem. En een effectief werkend immuunsysteem (met een goede humorale en cellulaire immuniteit) is nodig om een volgende golf van welk virus dan ook af te zwakken. Daarnaast wordt bij een verzwakt immuunsysteem een verminderde reactie op een potentieel vaccin verwacht.


Onderzoeken hebben aangetoond dat ouderen minder goed reageren op een influenzavirusvaccin wanneer zij met een stressvolle situatie te maken hebben. Voldoende ventilatie, hogere temperaturen en luchtvochtigheid, minder luchtverontreiniging en een goede vitaminestatus kunnen bijdragen aan het voorkomen van virale infecties (Moriyama et al, 2020).


Besluitvorming die bijdraagt aan het ontwikkelen van groepsimmuniteit (het stimuleren van de vorming van antistoffen en T-cel immuniteit bij gezonde mensen) en maatregelen die bijdragen aan een balans van het interne en externe ecosysteem zijn raadzaam. En dat is in het belang van iedereen.____

Bronnen:


Lees hier Deel I: helpt het dragen van een mondkapje om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

Lees hier Deel II: veel mensen die een mondkapje dragen, ervaren een negatief effect op de gezondheid

Lees hier Deel III: het aantonen beschermende werking van medische mondmaskers blijkt niet zo eenvoudig

Lees hier Deel IV: Stop met anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van mondkapjesDr. ir. Carla Peeters is directeur van COBALA Good Care Feels Better®. Zij is immunoloog, werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was bestuurder van een aantal zorgorganisaties.


Beeld: Middeleeuwse pestdokter____

De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers werken niet en intensifiëren het zelfsbesmettingsrisico - dat bewijzen nu ook de recentste data). Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie

5,229 views4 comments

Recent Posts

See All

4 Comments


Update: maatregelen van de veiligheidsraad. Tijdens de eerste golf binnen blijven. Tijdens de tweede golf muilkorf aan. Tijdens de derde golf muilkorf aan en leiband aan. Tijdens de vierde golf muilkorf aan, leiband aan, rond kruipen op handen en voeten en blaffen

Like

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding schrijft letterlijk op hun site:

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers

Onder hoofding Preventie:

"5. Zijn gezichtsmaskers effectief als bescherming tegen COVID-19?

Als u besmet bent, kan het gebruik van chirurgische gezichtsmaskers het risico verkleinen dat u andere mensen besmet. Aan de andere kant is er  geen bewijs  dat gezichtsmaskers effectief voorkomen dat u besmet raakt met het virus. Het is zelfs mogelijk dat het gebruik van gezichtsmaskers het risico op infectie zelfs vergroot door een vals gevoel van veiligheid en een verhoogd contact tussen handen, mond en ogen tijdens het dragen. Onjuist gebruik van maskers kan ook het risico op infectie vergroten." Verderop schrijven ze letterlijk: "De thuisblijvende en fysieke afstandsmaatregelen die in de hele EU / EER…

Like

Dolf Van Wijk
Dolf Van Wijk
Jul 29, 2020

Ik steun jullie actie tot bewustwording en waarheidsvinding. Ik raad wel sterk aan te focussen op covid en de maatregelen en er GEEN zaken bij te halen die er niet mee te maken hebben en ook niet goed onderbouwd zijn, zoals: "Het wereldwijd verplicht dragen van mondkapjes/medische maskers heeft door de toename van plastic afval nu al een negatief effect op de aarde veroorzaakt. Door toenemende milieuverontreiniging raakt de aarde verder uitgeput. Met als gevolg een grotere kans op infecties met nieuwe of herleefde micro-organismen (pandemieën)." Dit maakt jullie argumentatie zwakker ipv. sterker!

Like

Matt Em
Matt Em
Jul 29, 2020

Het is juist de bedoeling van die muilkorf, want dat is het, om de mensen monddood te maken en door de verzwakte weerstand mak als slaven te maken zodat straks dat vaccin de ENIGE oplossing is en daarna mogen alle maatregelingen ineens van tafel, want ze zeggen het steeds : "de maatregelingen blijven van kracht TOT er een vaccin is".

Niet voor niets dat massaal protesten verboden zijn. De mensen zijn sterk in groep maar niet als individu.

En als je daarnaast eens kijkt dat Bill HellGates zegt dat hij de hele wereld, 7 miljard mensen dus van zijn vaccin wil voorzien, waar hij trouwens de patenten op heeft, ongeacht hoeveel bedrijven die vaccins maken, hij verdient er altijd aan…

Like
bottom of page