top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Niet de overheid maar wijzelf creëren een nieuwe toekomst


Mahatma Ghandi is bekend geworden door het geweldloos verzet, in het Sanskriet ahimsa. Het was een verzet tegen de vernietigende onderdrukking van de Britten in Indië. Mahatma Ghandi was fysisch klein en had amper bezit. Hij liet enkel een klein bankje, een boek en een bril na. Maar zijn grootsheid was niet uiterlijk, wel innerlijk. De Indiërs noemden hem Mahatma, wat in het Sanskriet staat voor ‘grote ziel’.

De vraag is nu hoe een ziel, een bewustzijn of het innerlijke groot wordt?


Kijken we daarvoor eerst naar onze tijd. Wat we nu meemaken met al de maatregelen (vrij in het najaar???) en de quasi verplichte vaccinaties is een toonbeeld van hoe velen gedwongen worden tot handelingen die ze helemaal niet willen. De gevestigde waarden, de autoriteiten die ons zouden moeten helpen, doen dit dus helemaal niet. Deze autoriteiten waar, velen tot voor kort nog naar opkeken, zoals politici, bepaalde wetenschappers en vele figuren uit de media, vallen door de mand. Ze zitten hopeloos vast in een tunnelvisie. Dit drukt onherroepelijk hun verval uit want een goed werkend systeem zou ons net voor dergelijke grove misstappen moeten behoeden en erger nog, ditzelfde systeem wil precies nog ieder van ons in haar vernietigende val meesleuren. Komt daar nog bij dat er door het bombardement aan eenzijdige berichtgeving bij velen een angst ontstaat. Het is echter heel goed dat je bewust bent dat deze angst niet van jezelf komt, maar van de media van diegene die nu ziekte en dood propageren.

Maar wat gebeurt er nu als je niet meer op deze autoriteiten kan steunen? Door met vallen en opstaan te onderzoeken wat wel en wat niet klopt, kom je los van de afhankelijkheden van de overheid, je laat het ‘systeem’ los. Je wordt onafhankelijker en daar is het hem om te doen. Van daaruit kan je in alle vrijheid nieuwe contacten opzoeken. Dit is cruciaal, het opzoeken van nieuwe contacten, elkaar ontmoeten, in gesprek gaan om zo nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Je overwint jezelf en je wordt meer vrij, je komt los van het systeem.


Dit proces is niet altijd eenvoudig, maar door je individuele zoektocht kan je je onzekerheden, je angsten en je afhankelijkheden overwinnen. Vanuit concrete en klare beslissingen, door eigen onderzoek om zo in een samenwerking te komen, ontstaat er een innerlijke versterking, een opstanding of een versterking in het bewustzijn of in de ziel. Je ontwikkelt een groter vertrouwen.


We maken het einde mee van een systeem, we maken het prille begin mee dat we ontdekken dat ieder in zichzelf een grotere kracht kan ontwikkelen die hem overstijgt!


Op deze manier kunnen we onszelf ook overstijgen, dat gevaccineerd of niet uiteindelijk ook niet zoveel uitmaakt. Dit is een eigen keuze en vroeg of laat zullen we meer met z’n allen moeten samenwerken. Uiteindelijk geraakt hier nl. niemand ongeschonden uit, uit dit absurd debacle.


Philippe Gits

Yogaleraar

2,058 views48 comments

Recent Posts

See All

48 commentaires


Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
05 sept. 2021
J'aime

In Amerika is er een nieuwe organisatie tegen de coronamaatregelen: People’s rights. (https://www.peoplesrights.org/) Het is een extreem-rechtse organisatie. Hun idee is om buurtnetwerken te vormen die je kunt bellen als de politie je huis binnenvalt om je onder dwang te vaccineren of om je kinderen mee te nemen. Deze buren zijn gewapend en zijn van plan om geweld te gebruiken tegen de politie. Ze geloven in Amerika niet meer in een geweldloze oplossing.

J'aime
En réponse à

Als Rutten en gangster Magnette vaccinatie verplichten, net als bij u in 2010 ga je niet veel hebben aan vredevolle initiatieven.

Het scenario loopt nooit volledig naar wens.

Ik ken iemand die depressieve mensen, mensen met burn out, mensen met communicatieproblemen etc behandeld.

Ze helpt die mensen, er is progressie. ze halen hun spuit en die mensen zitten dieper dan ze zaten op het ogenblik dat ze bij haar aan klopten.

Een van de verborgen bijwerkingen van het vaccin.

Ook mijn vader is weken lang bang, agressief, boos, verdrietig, .... alles door elkaar, emotie heen en weer geslingerd en hij is geboren in 1934, bijna 87 jaar oud.

fijn voor de gezondheid, maar bang als hij gemaakt is door de…

J'aime

Boudewijn Magnus
Boudewijn Magnus
23 août 2021

Ik ben het in grote lijnen met je eens Philippe. Gandhi is erin geslaagd het volk achter zich te krijgen, groot respect en autoriteit bij de bevolking los te weken. Dat gecombineetd met zijn vasthoudende onverzettelijkheid, zijn persoonlijke belangeloosheid, zijn authenticiteit ook, integerheid en eenvoud deed de rest. Tegen hem was Engeland niet opgewassen, daar het hele volk achter hem stond.

Van Gandhi kunnen we dus lerên onverzettelijk te zijn, authentiek, persoonlijk belangeloos integer en eenvoudig. Een hele combinatie van factoren die maakten dat hij het volk onvoorwaardelijk achter zich kreeg.

In onze samenleving is er echter imij s inziens ets heel anders aan de hand. Het volk ligt zoals ik het noem aan het infuus van de welvaart, en…


J'aime
En réponse à

Ja, blijkbaar zijn ze bij Groen vergeten vanwaar ze gekomen zijn: AGALEV (anders gaan leven).

J'aime

Eric Janssens
Eric Janssens
23 août 2021

Gandhi is niet bepaald het juiste voorbeeld. Waar de schrijver van het artikel de idee vandaan heeft dat de Engelsen een vernietigende onderdrukking in Indië toepasten weet ik niet. Ik ben in Indië geweest. Als er al een trein rijdt stamt hij nog uit de Britse tijd en is hij 80 jaar oud. De Indiërs hebben niks gedaan om hun land te moderniseren, ze kweken als palingen, het land is overbevolkt en de armoede is nog steeds zo erg als vijftig jaren her.

J'aime
Eric Janssens
Eric Janssens
27 août 2021
En réponse à

In Japan werd door het hoofd van de medische afdeling van Tokyo opgeroepen tot het gebruik van Ivermectine.

https://streamable.com/yoqhuv

Maar bij ons houdt men zich natuurlijk potdoof. Men zou die Amerikanen van Pfizer in Puurs maar eens tegen moeten krijgen...

J'aime

Mooie gedachte. Maar ik krijg de indruk dat veel mensen zelfs de staat van volwassenheid niet bereiken. Luister maar eens naar de reclameboodschappen, hoe infantiel die de mens voorstellen. Het toontje van de radio- en tv-presentatoren. De flauwe humor. Mag de lat niet wat hoger gelegd worden? Uiteraard komt dat omdat mensen worden overdonderd door regeltjes, informatie, amusement en allerhande verplichtingen die een beetje introspectie onmogelijk maken. Het begint al in het onderwijs. Kinderen worden volgepropt met kennis en leren niet meer zelf na te denken. Daar begint de digitale verslaving al. Ideaal voor autoritaire regimes. Niet meer denken, wij zeggen wel wat je moet doen. Het wordt ouders heel moeilijk gemaakt om kinderen nog een goede opvoeding te geven.

J'aime
Boudewijn Magnus
Boudewijn Magnus
26 août 2021
En réponse à

De eerste levens behoeften zijn i derdazd belàngrojk. Toch is het zo dat in vele arme landen mensen in armoede niet noodzakelijkerwojzr ongelukkiger moeten zijn. In tegendeel, bij ons l8jkt geluk veel meer afhz kel8hk te zij van de basisbehoefte. Je hebt arme mensen die rijk zijn omdat ze tevreden zij met wat er is, en rijke me een die arm zijn omdat ze nooit genoeg hebben... Het gaat om de adel van geest.

J'aime
bottom of page