top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Niet de overheid maar wijzelf creëren een nieuwe toekomst


Mahatma Ghandi is bekend geworden door het geweldloos verzet, in het Sanskriet ahimsa. Het was een verzet tegen de vernietigende onderdrukking van de Britten in Indië. Mahatma Ghandi was fysisch klein en had amper bezit. Hij liet enkel een klein bankje, een boek en een bril na. Maar zijn grootsheid was niet uiterlijk, wel innerlijk. De Indiërs noemden hem Mahatma, wat in het Sanskriet staat voor ‘grote ziel’.

De vraag is nu hoe een ziel, een bewustzijn of het innerlijke groot wordt?


Kijken we daarvoor eerst naar onze tijd. Wat we nu meemaken met al de maatregelen (vrij in het najaar???) en de quasi verplichte vaccinaties is een toonbeeld van hoe velen gedwongen worden tot handelingen die ze helemaal niet willen. De gevestigde waarden, de autoriteiten die ons zouden moeten helpen, doen dit dus helemaal niet. Deze autoriteiten waar, velen tot voor kort nog naar opkeken, zoals politici, bepaalde wetenschappers en vele figuren uit de media, vallen door de mand. Ze zitten hopeloos vast in een tunnelvisie. Dit drukt onherroepelijk hun verval uit want een goed werkend systeem zou ons net voor dergelijke grove misstappen moeten behoeden en erger nog, ditzelfde systeem wil precies nog ieder van ons in haar vernietigende val meesleuren. Komt daar nog bij dat er door het bombardement aan eenzijdige berichtgeving bij velen een angst ontstaat. Het is echter heel goed dat je bewust bent dat deze angst niet van jezelf komt, maar van de media van diegene die nu ziekte en dood propageren.

Maar wat gebeurt er nu als je niet meer op deze autoriteiten kan steunen? Door met vallen en opstaan te onderzoeken wat wel en wat niet klopt, kom je los van de afhankelijkheden van de overheid, je laat het ‘systeem’ los. Je wordt onafhankelijker en daar is het hem om te doen. Van daaruit kan je in alle vrijheid nieuwe contacten opzoeken. Dit is cruciaal, het opzoeken van nieuwe contacten, elkaar ontmoeten, in gesprek gaan om zo nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Je overwint jezelf en je wordt meer vrij, je komt los van het systeem.


Dit proces is niet altijd eenvoudig, maar door je individuele zoektocht kan je je onzekerheden, je angsten en je afhankelijkheden overwinnen. Vanuit concrete en klare beslissingen, door eigen onderzoek om zo in een samenwerking te komen, ontstaat er een innerlijke versterking, een opstanding of een versterking in het bewustzijn of in de ziel. Je ontwikkelt een groter vertrouwen.


We maken het einde mee van een systeem, we maken het prille begin mee dat we ontdekken dat ieder in zichzelf een grotere kracht kan ontwikkelen die hem overstijgt!


Op deze manier kunnen we onszelf ook overstijgen, dat gevaccineerd of niet uiteindelijk ook niet zoveel uitmaakt. Dit is een eigen keuze en vroeg of laat zullen we meer met z’n allen moeten samenwerken. Uiteindelijk geraakt hier nl. niemand ongeschonden uit, uit dit absurd debacle.


Philippe Gits

Yogaleraar

2,057 views48 comments

Recent Posts

See All
bottom of page