top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Obstructie van de VRIJHEID blog

Updated: Jan 19, 2022


Opnieuw hebben we een aantal bloggers geschrapt. Het gaat vooral om mensen die het nodig achten om de blogs te monopoliseren met verhalen over het WEF waaraan allerlei machten worden toegeschreven. Bij herhaling hebben we al gezegd dat er geen bewijzen zijn dat de regeringsleiders in België of de leiders van de EU instructies krijgen van het WEF en dat het WEF deze mensen controleert. Al evenmin zijn er bewijzen dat het virus in de wereld is gezet om bepaalde doelstellingen van het WEF of andere instellingen te realiseren en er zijn al evenmin bewijzen dat intentioneel maatregelen worden genomen die niet werken om diezelfde doelstellingen te realiseren. Dat dergelijke theorieën moeten worden onderzocht is nogal evident. Daarvoor hebben we ook al initiatieven genomen. Wat niet wil zeggen dat deze theorieën actueel zijn bewezen.


Wie deze blog misbruikt om bij herhaling en tot in den treuren te komen preken over die theorieën en expliciet stelt niet akkoord te zijn met wat hierover op deze website wordt gebracht, vliegt eruit. Wij investeren geen tijd, en geld, in een pak inspanningen om telkens weer opnieuw dezelfde onbewezen hypotheses te moeten beantwoorden. Er zijn in deze wereld blogs genoeg die onze visie niet volgen en waar men terecht kan.


Het debat wordt door dergelijk misbruik verzuurd en er ontstaat wrevel. Mensen die bij het onderwerp blijven, min of meer, en daarover ernstig willen debatteren, krijgen geen ruimte meer. We merken dat een tiental mensen de boel monopoliseert. Met als gevolg dat de cijfers van onze lezers teruglopen. Daarmee is niemand gediend. Behalve dan zij die er belang bij hebben dat deze website gesaboteerd wordt.


We hebben al een paar keer een actie van schrapping gedaan en gaan dat in de toekomst nog strenger doen. We roepen iedereen op om de regels te volgen maar vooral om van deze blog een ruimte te maken waar iedereen zijn mening kwijt kan zonder te worden weggedrumd door mensen die het niet eens zijn met wat we schrijven.


4,707 views287 comments

Recent Posts

See All
bottom of page