top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Op naar het Internationaal Strafhof in Den Haag

Updated: May 17, 2022Een klacht indienen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag kan eigenlijk niet. Het Strafhof ontvangt geen klachten. Wat men wel kan doen is feite melden aan de aanklager, die dan zelf nagaat of hij een onderzoek zal instellen of niet. De behandeling van de melding hangt dus helemaal af van de aanklager. Een dergelijke melding moet vallen binnen de bevoegdheid van het Strafhof. Als dat niet het geval is, dan zal de aanklager in geen geval het onderzoek voeren. Het Statuut van Rome, dat de bevoegdheid en de inrichting van het Strafhof bepaalt, onderscheidt feiten in vredestijd en feiten in oorlogstijd. Een “experiment” op de bevolking is bijvoorbeeld wel strafbaar gesteld in oorlogstijd, maar niet in vredestijd. De makers van het verdrag hadden niet kunnen denken dat er ooit in vredestijd op de bevolking zou worden geëxperimenteerd. Veel van de feiten die als misdaden tegen de mensheid worden gekwalificeerd, zijn niet bruikbaar voor de covidcrisis. In het artikel 7.1.onderdeel k, wordt de meest brede omschrijving gegeven van de feiten die aanleiding kunnen geven tot vervolging. Met name:


"andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt, die zijn gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking met kennis van de aanval."

Er moet dus sprake zijn van een “aanval”. U moet zich daarbij geen uiting van onmiddellijk fysiek geweld voorstellen. Het artikel 7 §2 omschrijft een aanval als:


"Een wijze van optreden die het meermalen plegen van in het eerste punt bedoelde handelingen tegen de burgerbevolking met zich brengt ter uitvoering of met het oog op de voortzetting van het beleid van een staat of ter organisatie van het plegen van een dergelijke aanval.”


Militair geweld of direct toebrengen van slagen en verwondingen is dus niet noodzakelijk. Essentieel is dat er een beleid is dat wordt uitgevoerd dat handelingen impliceert tegen de burgerbevolking. Het woord “aanval” is dus wat misleidend als men het gewone taalgebruik erop toepast. Daarnaast is vereist dat de aanval een “onmenselijk handelen” inhoudt. Er moet “opzettelijk” gehandeld zijn. Er moet ernstig geestelijk of lichamelijk letsel zijn toegebracht. Allemaal vereisten waar op het eerste gezicht een politiek die erop is gericht te strijden tegen een virus niet voldoet. Te meer omdat de menselijke schade “ernstig” moet zijn. Het beperken van mensenrechten op zich is dus geen grond voor een klacht bij het internationaal strafhof. Hetzelfde geldt voor de beperking van de economie op zich. Het moet gaan om misdaden tegen de mensheid. Niet om het even wat kan worden vervolgd voor het Strafhof.


Om de aanklager te overtuigen is het belangrijk om in de melding al te verwijzen naar bewijzen van de feiten die worden aangedragen. Die feiten moeten van aard zijn om te beantwoorden aan de kwalificaties. In de klacht in de bijlage hebben we 3 feiten aangedragen.


(1) De regering heeft verklaard in een gerechtelijke procedure dat er collaterale doden zijn gevallen, en dat die doden noodzakelijk moesten vallen om de covidpatiënten een optimale zorg te geven.

(2) De maatregelen zijn genomen zonder zich iets aan te trekken van de collaterale doden die erdoor zouden vallen. Wat blijkt uit de getuigenissen van de epidemiologen, waaronder Neil Ferguson, voor de Britse parlementaire commissie Science & Technology.

(3) De maatregelen vormen een experiment met de bevolking zonder rekening te houden met de collaterale schade. Prof. Steven Van Gucht heeft in mei 2020 verklaard dat de maatregelen een “groot experiment” waren.


Essentieel in deze kennisgeving is het bestaan van de collaterale doden. Deze doden zijn het gevolg van de covidpolitiek van de overheid. De overheid had van bij het begin van de epidemie kennis van het feit dat deze doden zouden vallen en heeft zelfs moedwillig de maatregelen genomen wetende dat ze zouden vallen.


In deze eerste kennisgeving aan de aanklager gaan we dus meteen naar de essentie van de zaak, met name de door het beleid veroorzaakte collaterale maatregelen. Eens dit gegeven wordt aanvaard door de aanklager als een grond voor verder onderzoek, zal ter sprake kunnen komen bij wie de verantwoordelijkheid precies ligt voor een dergelijk beleid. Waarom er geen aandacht was voor de collaterale doden, en hoe precies het totaal gebrek aan aandacht daarvoor is tot stand gekomen. Op dat moment gaat kunnen worden onderzocht hoe de beslissingen werden genomen en wie daar op nationaal en internationaal vlak heeft aan deelgenomen.


We kijken uit naar wat de aanklager met deze klacht zal gaan doen.


Michael Verstraeten


_____


Klacht icc
.pdf
Download PDF • 327KB

3,335 views73 comments

Recent Posts

See All

73 commentaires


Koen Van den Bussche
Koen Van den Bussche
27 févr. 2022

mijn vader is vermoord geweest door die gifspuit en er is zelfs geen onderzoek gestart klaar en duidelijk dat er niets anders op zit dan het gerecht te bezetten en hen met geweld af te dreigen en als ze dan nog weigeren hun plicht te vervullen; executies er is wel degelijk een klaar en duidelijk verschil tussen aanvallend geweld en verdedigend geweld wie dat ontkent, is medeplichtig aan de moord van mijn vader

J'aime

annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
13 févr. 2022

Toi Toi Meester Michel Verstraeten,ga ervoor.Heb je stuk gelezen,en ben er helemaal mee eens.Deze regering is doelbewust mee bezig oorlogsmidaden op de mensheid toe te passen ,en dienen allemaal gestraft te worden.Wijlen mijn grootvader verzetstrijder zou het massamoord hebben gevonden en ze allemaal moeten worden gestraft daar in de Wetstraat die doelbewust ons allemaal denken te kunnen liquideren door middel van een injectie.Nee niet van plan me mond te laten snoeren ,net als velen hier heb ik ook een mening.Mijn mening is ga ervoor ik sta achter je denk velen van ons hier als leden.Goed stuk.


Alles word misbruikt ,mondmaskers,covid-safetiket ,mensen worden tegen elkaar opgezet,boosterprikken met enorme schade,experimenteel wel degelijk.Deze regering dient dan ook gestraft te worden want we zitten…

J'aime
En réponse à

Ik werk in de ouderenzorg en weet dat alle 3 ziekenhuizen (4 als je de campussen van Jessa apart telt) die je noemt non-covid patienten gewoon opnemen. Tel daar Heusden, Mol en Geel nog even bij en je zit (regionaal) al op 6/7 ziekenhuizen die reguliere zorg aanbieden.

Ook reguliere onderzoeken en opnames gaan gewoon door. Ik regel vaak genoeg patientenvervoer voor standaard controle's bij cardioloog, oogarts, dermatoloog, uroloog, oncoloog... en noem maar op. Ook geplande opnames gaan gewoon door.

Als de totale IC-capaciteit in Belgie 1200 bedden is en er zijn er nu ongeveer 400 bezet door Covid-patienten... dan is er nog 2/3 capaciteit vrij voor reguliere zorg. En dat wordt echt wel gebruikt.

J'aime

De regering wist dat de vaccins ingrediënten bevatten die schadelijk zijn voor mensen maar heeft dit verzwegen. Dat kun je ook bewijzen.

J'aime

"I was just following orders" is no longer an excuse.

(Een woordvoerder van Canadian Truckers op RT.)

J'aime
En réponse à

Eerder Befehl ist Befehl komt in de buurt. Ik moest het doen. Ik wilde niet denken. Zelfs als de opdrachten onmenselijk waren, heb ik ze uitgevoerd.

J'aime

Maria Serraris
Maria Serraris
11 févr. 2022

Mooi geschreven stuk

Dit schrijft Walter Baeyens in zijn nieuw boek Goelag Profundis


J'aime
En réponse à

Iedereen kan dit, maar gaat het helpen?


https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwettelijk_Hof_(Belgi%C3%AB)


Als je dan leest waar het hof uit bestaat, dan zie je duidelijk dat scheiding der machten niet bestaat want het hof zit vol politiekers.


Onafhankelijkheid gaat daar ver te zoeken zijn.

J'aime
bottom of page