top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

OPEN BRIEF aan Dhr. Luc SelsUitnodiging tot een debat om de polarisatie tegen te gaan.Geachte Heer Rector,


Wij hebben uw toespraak en opiniebijdragen over de polarisatie opgemerkt. Polarisatie is inderdaad een belangrijk probleem. Hetzelfde geldt voor de feitelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid. Al te veel hebben ons bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis berichten bereikt van academici die met de daver op het lijf zaten om nog iets te zeggen dat tegen het officiële narratief inging. Professoren en andere wetenschappers hebben ons benaderd met hun standpunten maar wilden absoluut anoniem blijven uit angst. Tot en met vandaag is dat het geval. Interessante studies werden geweigerd in wetenschappelijke tijdschriften omdat ze niet pasten in het officieel discours. Niet omwille van inhoudelijke tekorten, maar alleen omwille van het eenheidsdenken. Wij hebben er toen voor gewaarschuwd dat de wetenschap in zijn eigen voet schoot. Deze evolutie komt niet uit de hemel gevallen maar ligt in de lijn van wat we de voorbije jaren ook hebben gezien en wat u aanklaagt.


Zoals u maken wij ons daarover zorgen. We zijn verheugd dat u graag wil dat er een debat komt met respect voor ieders mening.


Daarom nodigen wij u uit voor een publiek debat over de coronacrisis en de maatschappelijke rol van de wetenschap. Een debat tussen mijzelf, als voorzitter van de V.Z.W. Viruswaanzin, en uzelf. Wij vertegenwoordigen intussen 12.000 leden.


U heeft in uw communicatie met de pers verwezen naar de antivaxers. Wij zijn ervan overtuigd dat u ons daarmee niet heeft bedoeld omdat u onze standpunten kent. Toch durven we u voor te stellen om alvast met ons in debat te gaan. Dat zou een mooie stap zijn in de richting van de ontmijnen van de depolarisatie.

Als wij samen erin slagen een debat te houden met respect voor elkaars meningen, dan zullen we ongetwijfeld een voorbeeld zijn voor zoveel mensen die langzaam maar zeker niet meer geloven in het debat. Terwijl een respectvol debat precies dat is wat de polarisatie kan tegengaan.

U kan verkiezen om onze vraag gewoon te negeren. Zoals we dat al bijna anderhalf jaar gewoon zijn. Dat op zich zou dan ook meteen een statement zijn dat niet in overeenstemming te brengen is met uw boodschap van de voorbije dagen.

We hopen dus dat u deze uitgestoken hand aangrijpt om samen met ons een stap te zetten naar een meer menselijke dialoog waar iedereen zich goed bij kan voelen.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin

2,826 views42 comments

Recent Posts

See All

42 Comments


Van waar ik sta lijkt het zo dat academia verpopt is tot haar ultieme vorm.

Het lag altijd al in de lijn der verwachtingen, als ware het een natuurwet.

Een natuurwetmatigheid zoals je die vind in fysica evenwel als in de biologie.

Hoewel het waarschijnlijk beter is dit als gedragsbiologie te bestempelen.


Volgt u even mee, ik doe een poging mijn rare visie uit te klaren, onderwijl de opkomende gal te

te onderdrukken.


1.Onderwijs en universiteit in het bijzonder zijn van de laatste 200 jaar

min of meer en in die hoedanigheid zijn ze instellingen die uitsluiting bestendigen pur sang.


Ze doen dit door de meest saaie en inefficiënte vorm van kennisoverdracht te verheffen tot de

absolute ontegenspreekbare norm. Het…


Like
Replying to

Ik kan uw betoog omtrent onderwijs niet helemaal steunen. Of soms helemaal niet. Dat men in veel minder tijd kan doorlezen dan wat gezegd wordt is correct. Maar ik merk genoeg dat een docent(e) niet afleest wat er in de cursus staat en het geheel samenvat, af en toe met een aanvulling of zijstap in de leerstof. Daarnaast een cursus om thuis te lezen, en er is goed onderwijs. Zo ervaar ik het. De twee vullen elkaar aan.


Anders is het uiteraard als iemand de cursus komt aflezen. Dan is er wel beters te doen.


Gelukkig zijn er nog genoeg academici die nadenken. Alleen worden ze doodgezwegen, zwart gemaakt of verkiezen ze het zwijgen ertoe te doen. Allemaal triestig. Weg…


Like

Ach, voor de heer Sels zal er ook wel een glazen plafond heersen.

Like

Michel Driessen
Michel Driessen
Sep 30, 2021

HEEL BELANGRIJK !

ALLES IS GELOGEN !

EN HIER WAAROM DE MEERDERHEID HET OVERHEIDSVERHAAL MET HAND EN TAND VERDEDIGT.


https://www.globalresearch.ca/destroying-narrative-40-reasons-why-covid-19-pandemic-never-existed-2/5757229


https://www.kellogg.northwestern.edu/executive-education/the-kellogg-experience/thought-leadership/business-neuroscience-ideas.aspx?utm_source=Int-BR-IW&utm_medium=email&utm_campaign=20EALLPPOT56

Deze video legt uit, waarom mensen leugens en programmatie als absolute realiteit verdedigen. Neurowetenschappen worden volop op het publiek toegepast.

Like

Aangezien ik een indicatie kreeg dat het overleden meisje te Vilvoorde wel degelijk gevaccineerd was - waar toevallig de voltallige MSM in alle talen over zweeg - begint het niet uitvoeren van een autopsie verdacht veel te lijken op het achterhouden van bewijs. In het bijzonder gelet op de visie op autopsieën door de Orde der Artsen. En het achterhouden van bewijs, dat is toch een criminele activiteit - nietwaar Meester Verstraeten ?


Als er één instantie is die elke aanval verdient die ze kan krijgen, dan is het wel de Orde der Artsen. Ik kan me simpelweg niet voorstellen dat iemand van de ruim 12000 leden, het daarmee oneens zou zijn. En het hoogste orgaan van die orde -…


Like
leovandeneeden
leovandeneeden
Oct 02, 2021
Replying to

Beste Roeland, zolang er geen 100% bewijs is is er rede tot twijfel. Maar nu moet je wel eerlijk zijn. In het begin van de pandemie was elke dode een Covid dode, toen werden wij uitgemaakt voor complotdenkers, jij hebt ons toen zeer regelmatig aangevallen. Waar was je bah toen? Jij bent weermaals weinig geloofwaardig.

Like

peter van hecke
peter van hecke
Sep 29, 2021

mr. Verstraeten,

zoals in je stuk geschreven wordt door de heer Sels verwezen naar de antivaxxers. Ik ben benieuwd van je te horen wat hij dan over de antivaxxers te zeggen had. Kan je daar enige quote van geven?


Ik lees:


U heeft in uw communicatie met de pers verwezen naar de antivaxers. Wij zijn ervan overtuigd dat u ons daarmee niet heeft bedoeld omdat u onze standpunten kent. Toch durven we u voor te stellen om alvast met ons in debat te gaan. Dat zou een mooie stap zijn in de richting van de ontmijnen van de depolarisatie.


U wil een debat met de heer Sels maar bent wel vies van de standpunten van de antivaxxers? Waarom…


Like
Replying to

Mischien bedoelt Meester Verstraeten met zijn uitdrukking dat Viruswaanzin niet in het kamp zit van de antivaxxers, dat Viruswaanzin zich niet uitspreekt tegen traditionele vaccins (tegen Polio, Difterie, etc.) maar wel tegen de gentherapeutische experimentele producten die ingeënt worden om Covid-19 te voorkomen en die per definitie géén 'vaccins' zijn (want ze bevatten geen kreupel of gedood virus) maar enkel een genetische code, het mRNA, dat het lichaam in staat moet stellen om 'spike'-eiwitten aan te maken. Gezien recentelijk autopsies in Duitsland uitwijzen dat in een aantal sterfgevallen het toegediende 'vaccin' heel waarschijnlijk medeverantwoordelijk is, zouden we misschien best een begrip bedenken dat een onderscheid maakt met het door de hoofdstroommedia gelanceerde woord 'antivaxxer'. Kunnen we kiezen voor 'gentherapeutische entstof',…

Like
bottom of page