top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

OPEN BRIEF aan Dhr. Luc SelsUitnodiging tot een debat om de polarisatie tegen te gaan.Geachte Heer Rector,

Wij hebben uw toespraak en opiniebijdragen over de polarisatie opgemerkt. Polarisatie is inderdaad een belangrijk probleem. Hetzelfde geldt voor de feitelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid. Al te veel hebben ons bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis berichten bereikt van academici die met de daver op het lijf zaten om nog iets te zeggen dat tegen het officiële narratief inging. Professoren en andere wetenschappers hebben ons benaderd met hun standpunten maar wilden absoluut anoniem blijven uit angst. Tot en met vandaag is dat het geval. Interessante studies werden geweigerd in wetenschappelijke tijdschriften omdat ze niet pasten in het officieel discours. Niet omwille van inhoudelijke tekorten, maar alleen omwille van het eenheidsdenken. Wij hebben er toen voor gewaarschuwd dat de wetenschap in zijn eigen voet schoot. Deze evolutie komt niet uit de hemel gevallen maar ligt in de lijn van wat we de voorbije jaren ook hebben gezien en wat u aanklaagt.


Zoals u maken wij ons daarover zorgen. We zijn verheugd dat u graag wil dat er een debat komt met respect voor ieders mening.


Daarom nodigen wij u uit voor een publiek debat over de coronacrisis en de maatschappelijke rol van de wetenschap. Een debat tussen mijzelf, als voorzitter van de V.Z.W. Viruswaanzin, en uzelf. Wij vertegenwoordigen intussen 12.000 leden.


U heeft in uw communicatie met de pers verwezen naar de antivaxers. Wij zijn ervan overtuigd dat u ons daarmee niet heeft bedoeld omdat u onze standpunten kent. Toch durven we u voor te stellen om alvast met ons in debat te gaan. Dat zou een mooie stap zijn in de richting van de ontmijnen van de depolarisatie.

Als wij samen erin slagen een debat te houden met respect voor elkaars meningen, dan zullen we ongetwijfeld een voorbeeld zijn voor zoveel mensen die langzaam maar zeker niet meer geloven in het debat. Terwijl een respectvol debat precies dat is wat de polarisatie kan tegengaan.

U kan verkiezen om onze vraag gewoon te negeren. Zoals we dat al bijna anderhalf jaar gewoon zijn. Dat op zich zou dan ook meteen een statement zijn dat niet in overeenstemming te brengen is met uw boodschap van de voorbije dagen.

We hopen dus dat u deze uitgestoken hand aangrijpt om samen met ons een stap te zetten naar een meer menselijke dialoog waar iedereen zich goed bij kan voelen.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin

2,826 views42 comments

Recent Posts

See All
bottom of page