top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Open brief aan de Orde der Artsen


Geachte Dames en Heren Artsen,


Op 23 januari 2021 heeft u een mededeling gericht aan de artsen met betrekking tot de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogamma tegen covid-19. In deze mededeling schrijft u dat de arts de deontologische verplichting heeft om een voortrekkersrol op te nemen bij het adviseren en promoten van de vaccinatie. U schrijft dat u van de artsen verlangt dat zij een sterke aanbeveling aan de patiënten meegeven.


Daarnaast vraagt u de artsen om hun advies te verlenen conform de huidige stand van de wetenschap.


U vindt hierbij 2 linken naar een tekst in het Nederlands en het Frans van de hand van verscheidene Belgische experten, gereviseerd door een aantal collega’s, die de actuele stand van de wetenschap weergeven.

Zou u zo vriendelijk willen zijn ons mee te delen of u de inhoud van dit document beschouwt als de actuele stand van de wetenschap, zodat de artsen zich door dit document kunnen laten leiden voor het geven van advies aan de patiënten?


Onze vereniging heeft als voorwerp de bescherming van de fundamentele rechten van de burgers en daartoe behoort ook het recht van de patiënt om bij medische handelingen behoorlijk te worden geïnformeerd alsmede het fundamenteel recht van artsen om in vrijheid hun eed na te leven. Wij ervaren dat veel artsen hun informatie halen uit de krant of andere media, zodat het goed zou zijn om deze tekst onder hen te verspreiden. Daarbij is het uiteraard cruciaal te weten hoe u daarover staat gezien wij willen vermijden dat artsen in moeilijkheden komen wanneer zij naar de inhoud van dit document verwijzen.


U zal in deze tekst een genuanceerd standpunt vinden waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Het komt ons voor dat de algemene deontologische verplichting aan de artsen om “een sterke aanbeveling” voor vaccinatie te geven, wellicht moet worden herzien. Zeker als het erom gaat om minderjarigen te vaccineren. De geïnformeerde toestemming van minderjarigen ligt immers heel anders dan die bij meerderjarige personen, zeker wanneer wordt rekening gehouden met de bijwerkingen en de bijzonder geringe risico’s op ernstige complicaties wat de ziekte zelf betreft.

Wij kijken uit naar uw antwoord.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin – Folie Virus_____

SKM_C450i21051616220
.pdf
Download PDF • 78KB


5,191 views178 comments

Recent Posts

See All
bottom of page