top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Open brief aan de Orde der Artsen


Geachte Dames en Heren Artsen,


Op 23 januari 2021 heeft u een mededeling gericht aan de artsen met betrekking tot de deontologische aspecten aangaande het vaccinatieprogamma tegen covid-19. In deze mededeling schrijft u dat de arts de deontologische verplichting heeft om een voortrekkersrol op te nemen bij het adviseren en promoten van de vaccinatie. U schrijft dat u van de artsen verlangt dat zij een sterke aanbeveling aan de patiënten meegeven.


Daarnaast vraagt u de artsen om hun advies te verlenen conform de huidige stand van de wetenschap.


U vindt hierbij 2 linken naar een tekst in het Nederlands en het Frans van de hand van verscheidene Belgische experten, gereviseerd door een aantal collega’s, die de actuele stand van de wetenschap weergeven.

Zou u zo vriendelijk willen zijn ons mee te delen of u de inhoud van dit document beschouwt als de actuele stand van de wetenschap, zodat de artsen zich door dit document kunnen laten leiden voor het geven van advies aan de patiënten?


Onze vereniging heeft als voorwerp de bescherming van de fundamentele rechten van de burgers en daartoe behoort ook het recht van de patiënt om bij medische handelingen behoorlijk te worden geïnformeerd alsmede het fundamenteel recht van artsen om in vrijheid hun eed na te leven. Wij ervaren dat veel artsen hun informatie halen uit de krant of andere media, zodat het goed zou zijn om deze tekst onder hen te verspreiden. Daarbij is het uiteraard cruciaal te weten hoe u daarover staat gezien wij willen vermijden dat artsen in moeilijkheden komen wanneer zij naar de inhoud van dit document verwijzen.


U zal in deze tekst een genuanceerd standpunt vinden waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Het komt ons voor dat de algemene deontologische verplichting aan de artsen om “een sterke aanbeveling” voor vaccinatie te geven, wellicht moet worden herzien. Zeker als het erom gaat om minderjarigen te vaccineren. De geïnformeerde toestemming van minderjarigen ligt immers heel anders dan die bij meerderjarige personen, zeker wanneer wordt rekening gehouden met de bijwerkingen en de bijzonder geringe risico’s op ernstige complicaties wat de ziekte zelf betreft.

Wij kijken uit naar uw antwoord.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter V.Z.W. Viruswaanzin – Folie Virus_____

SKM_C450i21051616220
.pdf
Download PDF • 78KB


5,193 views178 comments

Recent Posts

See All

178 Comments


WAAROM COVID-VACCINS EEN DROOM ZIJN DIE WERKELIJKHEID WORDT VOOR DE CENTRALE BANKEN door Vertaling Door Frankema | 22 mei 2021 | COVID-19

In combinatie met de uitrol van aanverwante bewakingstechnologieën – digitale traceer-apparatuur, vaccinp-aspoorten, hersen-machine interfaces en 5G over de hele planeet – zijn COVID-vaccins een essentieel onderdeel van het plan van centrale bankiers om een wereldwijd controlenetwerk op te zetten. Door de media geprogrammeerd om COVID-19-injecties gelijk te stellen met “een uitweg uit de COVID-19 maatregelen”, heeft ongeveer de helft van de Amerikaanse volwassenen (54%) nu ten minste één dosis van het vaccin aanvaard. Het onderstaande artikel is een vertaling van: Why COVID Vaccines Are Dream Come True for Central Banks”, en werd gepubliceerd op Childrens Health Defense. WAAROM…

Like

annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
May 21, 2021

Vanmiddag heb ik mijn getuigenis gestuurd naar artsenvoorvrijheid.be.En zit ik ondergedoken want het ziekenhuis waar ik was in beland 30 april jl eerst via spoed en dan op de IC en test afgenomen zonder mijn toestemming ,die is overigens en was negatief ,heb ik puffers nodig die ik tot op heden niet heb.Ik heb mezelf uiteindelijk ontslagen ,en zit ondergedoken. Overweeg een aangifte te doen tegen het desbetreffende ziekenhuis

Like
annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
May 26, 2021
Replying to

DE stoppen waren blijkbaar doorgeslagen door ziekenhuis.Ik heb inmiddels wel een de nodige medicijnen voor mijn astma/bronchitus en heeft de desbetreffende huisarts ziekenhuis gebeld dat ze moeten ophouden met ons lastig te vallen.Ontslag ingediend is niet de bedoeling hele dagen gebeld worden .Inmiddels ook een nieuw nummer en niet thuis.Bevind mij in de Vlaamse Ardennen logeer bij kennissen.


Like

Hier een hart onder de riem voor de geneesheren en dames i.v.m de "informed consent". Intussen zijn we al lang Wittgensteins streven naar ethisch en moralistische perfectie vergeten. Dus daarom wat Franse luchtigheid:


https://www.youtube.com/watch?v=ed-GQnEROS8


knipoog!

Like

marc gespot in Mechelen!!


vermoedelijk een vergissing want deze heeft een hart?!


"Without education, we are in a horrible and deadly danger of taking educated people seriously." - G.K. Chesterton


Like

Replying to

https://www.carineknapen.info/vermiste-kinderen/

" een Poolse documentairemaker " volgt een jonge zwanger vrouw , die haar kind wil " verkopen " aan een ondergronds circuit van kinderhandel.

" eyes of the devil " .... oog in oog met een medogeloze kinderhandelaar .

Gruwelijk verhaal ... maar wel een eye-opener ,

Niet voor gevoelige zielen...


Like
bottom of page