top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg
  • info

Open brief aan Peter Van Rompuy

Beste Peter,


Je laatste nieuwsbrief gaat over jouw artikel in Knack, samen met Katrien Schryvers. Daar staat o.a. in: “wie er in alle vrijheid voor kiest om zich niet te laten vaccineren, weet dat hij medeverantwoordelijk is of kan zijn voor de beknotting van de vrijheid en gezondheid van miljoenen anderen.


Je hebt het bij het eerste deel van de bovenstaande zin volledig bij het rechte eind, nl. dat diegenen die zich niet willen laten vaccineren dit in alle vrijheid beslissen. Over het einde van de zin stel ik mij echter grote vragen. Kan je dit voor honderd procent hard maken? Maar ook, kan je zo’n uitspraak echt ethisch-filosofisch verantwoorden? Kan je als mens een vaccin nemen zogezegd voor de vrijheid en voor de gezondheid van anderen?


Het vaccin is werkelijk nagelnieuw, is heeft geen verwantschap met andere vaccins en zit bovendien nog volledig in een testfase. In het verleden zijn al heel wat problemen geweest met bepaalde geneesmiddelen die goedgekeurd werden en dan weer ingetrokken moesten worden omdat ze niet voldeden. Op dit moment zijn er al veel doden en gewonden gevallen door dit vaccin, wie weet wat de toekomst brengt. Peter, wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid op zich? Wat als blijkt dat er binnen afzienbare tijd jongeren zullen zijn die reageren op dit vaccin? Wie neemt voor deze inoculatie de verantwoordelijkheid op zich? Los van al het leed…


Met andere woorden Peter, diegenen die in alle vrijheid kiezen om zich niet te laten vaccineren, nemen wel degelijk hun verantwoordelijkheid op. Ze willen niet ziek worden, maar ook willen ze niet dat hun dierbaren ziek worden. Hier hebben we een gemeenschappelijke wens en een gemeenschappelijke drijfveer. We hebben het beste voor met onszelf maar bovenal met onze medemens! Het is helemaal niet zo dat wie zich niet laat vaccineren onverantwoordelijk is. Ook wij streven naar vrijheid, maar wij worden afgestempeld en beschuldigd omdat de maatschappij niet vrij kan worden. Dit klopt helemaal niet.


Ontstaat vrijheid net niet wanneer mensen zelf op onderzoek gaan en van daaruit op een vrije en wijze basis beslissingen nemen, handelingen treffen en daar zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Vrijheid kan je niet afdwingen door de mensen dwangmatig of suggestief een verantwoordelijkheid op te leggen. Als je via dwang en straf moet werken om iets door te drukken, zorg je net voor meer bindingen en spanningen. Dit verzwakt de mens en de werking van de immuniteit. Velen, zoniet de meesten hebben zich laten vaccineren net omdat ze zich gedwongen voelden en niet omdat ze het echt wilden.


Willen we in een maatschappij leven waar mensen moeten handelen tegen hun wil? Vanuit de overheid daden moeten verrichten waarvan ze weten dat het niet gezond is? Interessant hierbij is de code van Nürnberg waarin het volgende te vinden is: “de vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven, in staat moet zijn om haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang…”


Door mensen op allerlei manieren te overtuigen of te dwingen, zorg je ervoor dat er een splitsing in de maatschappij ontstaat. Deze polarisatie die ontstaan is, kan je als een innerlijke oorlog zien. Dit is momenteel aan de gang. Mensen zijn tegen elkaar opgezet, sommigen beginnen elkaar te haten en elkaar te veroordelen. Vele families zijn daardoor uiteen gereten en vinden elkaar niet meer, ook collega’s spreken soms niet meer met elkaar en mensen zijn regelrecht ontslaan omdat ze een andere mening hebben.


Ik nodig je daarom uit voor het PV&V congres om na te denken hoe de politiek, vrij van alle economische belangen bevolkt kan worden door mensen die de belangen van de vrije mens behartigen. We kunnen constructief nadenken over een politiek die i.p.v. zich meer te bemoeien met de vrije keuze van de mens zich minder bemoeit, net door de mens meer gerust te laten de mensen meer vrijheid geeft en zo een maatschappij van verantwoordelijke burgers kan doen opstaan.


Met de beste wensen,


Philippe


2,146 views50 comments

Recent Posts

See All

댓글 50개


Pandemie van de journalistieke vooringenomenheid?

좋아요

Ronald Van Beneden
Ronald Van Beneden
2021년 9월 20일

HUGE: Uttar Pradesh, India Announces State Is COVID-19 Free Proving the Effectiveness of “Deworming Drug” IVERMECTIN

좋아요

Bobtje Blues Rebetika
Bobtje Blues Rebetika
2021년 9월 20일

Naar aankleding van een video die hier op deze site gepost werd.


𝐍𝐚𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐥𝐨𝐳𝐞 𝐯𝐫𝐞𝐞𝐝𝐳𝐚𝐦𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐨𝐠𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐫𝐢𝐣𝐤, 𝐠𝐞𝐛𝐞𝐮𝐫𝐭 𝐞𝐫 𝐨𝐨𝐤 𝐝𝐢𝐭.


𝐍𝐚 𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐞 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐰𝐞 𝐭𝐨𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐡𝐞𝐢𝐝𝐬𝐠𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞 𝐯𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧.


Er was initieel geen geweld. Het zijn de ordediensten die door hun gedrag de optocht hebben doen escaleren. Er was een heel groot gehalte aan nodeloze provocatie. Telkens werden alleenstaande mensen er uit gezocht om in elkaar te timmeren of af te voeren. Veelal zonder enige reden, op het verkeerde moment , op de verkeerde plaats was genoeg.


Toen de optocht naar het parlement wilde, hebben de diensten eerst gepoogd om dit te laten omleiden, wat echter volkomen mislukte. Daar ging het echt volledig fout.…


좋아요
Bobtje Blues Rebetika
Bobtje Blues Rebetika
2021년 9월 20일
답글 상대:

Inderdaad, verschrikkelijk...

좋아요

Carine Quidousse
Carine Quidousse
2021년 9월 20일

Dat er mensen bang zijn voor de nevenwerkingen echt bang zelfs en nog banger of van die virale virus infectie in zijn geheel , omdat zij meer onderzoeken volgen wat er in die vaccins zit inde plaats van klakkeloos de grote blinde kudde te willen volgen en afwachtende zijn, moeten al deze mensen nu echt niet voor minderwaardige maatschappelijke uitschot en wat nog allemaal niet bekeken worden , wel in tegendeel ! het gaat hier over de nog resterende intelligente burgers die nog kunnen voor zichzelf denken !! dus wat meer begrip en respect zou wel beter staan dan al die verdomde onnozele kinderachtige uitspraken dat ze blijven doen dagelijks bij de klassieke mediahuizen tegen die groep d…

좋아요

Carine Quidousse
Carine Quidousse
2021년 9월 20일

Waarom schrijven we niet massaal onze parlementairen aan met een vragende brief ; waarom ze niet reageren en waarom ze niet uit hun kot komen tegen deze brutale aanpak op de vaccinaties , er zijn al 6,6 miljoen mensen met blijvende schade aan nevenwerkingen gemeld op de EU melder ! laat staan diegene die niet gemeld worden , ook al over de 40 duizenden de teller loopt mee per dag sterfgevallen aan de vaccinaties gelinkt en gemeld in de VS VK en EU samen dus ? waarom moeten ze dan nog op het VTM nieuws minderwaardige bedreigende uitspraken doen tegen de niet gevaccineerde mensen ?? excuseer ?? waar blijven onze volksvertegenwoordigers nu ? VB en NVA ?? hé ?

좋아요
답글 상대:

Vragen die zonder antwoord blijven. Helaas. Ik kan me in deze lijst vinden al zou ik in punt twee niet alluderen op een doel. Een pandemie ís gewoon. Er is geen doel, al zullen verschillende mensen nu gaan gillen dat dat wel het geval is. Zolang er geen bewijs aangedragen wordt is de pandemie (hoewel, we zaten tijdlang onder de cijfers voor een pandemie maar niks van gehoord hé!) een natuurlijk gegeven.

좋아요
bottom of page