top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg
  • info

Open brief aan Peter Van Rompuy

Beste Peter,


Je laatste nieuwsbrief gaat over jouw artikel in Knack, samen met Katrien Schryvers. Daar staat o.a. in: “wie er in alle vrijheid voor kiest om zich niet te laten vaccineren, weet dat hij medeverantwoordelijk is of kan zijn voor de beknotting van de vrijheid en gezondheid van miljoenen anderen.


Je hebt het bij het eerste deel van de bovenstaande zin volledig bij het rechte eind, nl. dat diegenen die zich niet willen laten vaccineren dit in alle vrijheid beslissen. Over het einde van de zin stel ik mij echter grote vragen. Kan je dit voor honderd procent hard maken? Maar ook, kan je zo’n uitspraak echt ethisch-filosofisch verantwoorden? Kan je als mens een vaccin nemen zogezegd voor de vrijheid en voor de gezondheid van anderen?


Het vaccin is werkelijk nagelnieuw, is heeft geen verwantschap met andere vaccins en zit bovendien nog volledig in een testfase. In het verleden zijn al heel wat problemen geweest met bepaalde geneesmiddelen die goedgekeurd werden en dan weer ingetrokken moesten worden omdat ze niet voldeden. Op dit moment zijn er al veel doden en gewonden gevallen door dit vaccin, wie weet wat de toekomst brengt. Peter, wie neemt daarvoor de verantwoordelijkheid op zich? Wat als blijkt dat er binnen afzienbare tijd jongeren zullen zijn die reageren op dit vaccin? Wie neemt voor deze inoculatie de verantwoordelijkheid op zich? Los van al het leed…


Met andere woorden Peter, diegenen die in alle vrijheid kiezen om zich niet te laten vaccineren, nemen wel degelijk hun verantwoordelijkheid op. Ze willen niet ziek worden, maar ook willen ze niet dat hun dierbaren ziek worden. Hier hebben we een gemeenschappelijke wens en een gemeenschappelijke drijfveer. We hebben het beste voor met onszelf maar bovenal met onze medemens! Het is helemaal niet zo dat wie zich niet laat vaccineren onverantwoordelijk is. Ook wij streven naar vrijheid, maar wij worden afgestempeld en beschuldigd omdat de maatschappij niet vrij kan worden. Dit klopt helemaal niet.


Ontstaat vrijheid net niet wanneer mensen zelf op onderzoek gaan en van daaruit op een vrije en wijze basis beslissingen nemen, handelingen treffen en daar zelf verantwoordelijkheid voor dragen. Vrijheid kan je niet afdwingen door de mensen dwangmatig of suggestief een verantwoordelijkheid op te leggen. Als je via dwang en straf moet werken om iets door te drukken, zorg je net voor meer bindingen en spanningen. Dit verzwakt de mens en de werking van de immuniteit. Velen, zoniet de meesten hebben zich laten vaccineren net omdat ze zich gedwongen voelden en niet omdat ze het echt wilden.


Willen we in een maatschappij leven waar mensen moeten handelen tegen hun wil? Vanuit de overheid daden moeten verrichten waarvan ze weten dat het niet gezond is? Interessant hierbij is de code van Nürnberg waarin het volgende te vinden is: “de vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven, in staat moet zijn om haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang…”


Door mensen op allerlei manieren te overtuigen of te dwingen, zorg je ervoor dat er een splitsing in de maatschappij ontstaat. Deze polarisatie die ontstaan is, kan je als een innerlijke oorlog zien. Dit is momenteel aan de gang. Mensen zijn tegen elkaar opgezet, sommigen beginnen elkaar te haten en elkaar te veroordelen. Vele families zijn daardoor uiteen gereten en vinden elkaar niet meer, ook collega’s spreken soms niet meer met elkaar en mensen zijn regelrecht ontslaan omdat ze een andere mening hebben.


Ik nodig je daarom uit voor het PV&V congres om na te denken hoe de politiek, vrij van alle economische belangen bevolkt kan worden door mensen die de belangen van de vrije mens behartigen. We kunnen constructief nadenken over een politiek die i.p.v. zich meer te bemoeien met de vrije keuze van de mens zich minder bemoeit, net door de mens meer gerust te laten de mensen meer vrijheid geeft en zo een maatschappij van verantwoordelijke burgers kan doen opstaan.


Met de beste wensen,


Philippe


2,146 views50 comments

Recent Posts

See All
bottom of page