top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Oproep aan het zorgpersoneel


We zouden een oproep willen doen aan de mensen in de zorg en u vragen deze oproep massaal met hen te delen.


Meer en meer krijgen wij getuigenissen uit de zorgsector over allerlei wantoestanden. Maar de mensen hebben schrik om dat openbaar te delen. Dat wordt hen immers verboden. Een paar voorbeelden. Toename van verkeerde diagnoses. Covid-patiënten op de afdelingen zonder Covid. Fouten bij de testen. Ziekenhuizen die als overvol worden gemeld maar waar de verpleegsters zeggen dat ze uren moeten zitten kaarten. Het zal uiteraard niet overal hetzelfde zijn, maar toch.


Wat ons nog het meest verontrust zijn de getuigenissen over verboden om juiste informatie door te geven. Patiënten die voor een andere ziekte opgenomen worden maar positief testen worden Covid-patiënten en zelfs Covid-doden. Andere patiënten die duidelijk aan iets anders gestorven zijn worden bij de Covids gerekend. En de voorbije maanden nemen de meldingen toe van patiënten die zijn gevaccineerd maar worden opgenomen omwille van bijwerkingen of zelfs covid na vaccinatie. Maar we vernemen dat er instructies zijn om daarover niets mee te delen omdat dat de vaccinatiecampagne zou doorkruisen.


Als deze toenemende aantallen getuigenissen juist zijn, dan is mijn oproep aan de zorg om eens goed na te denken waar de zorg mee bezig is. Met het doorgeven van foute informatie schiet de zorg zichzelf volledig in de voet. Immers wordt het beleid op deze informatie gebaseerd, en krijgt daardoor de zorg niet de nodige mensen en middelen om de juiste problemen aan te pakken.


Hetzelfde geldt voor de gekke maatregelen van de overheid die de zorg zouden moeten ontlasten. Het is intussen toch wel voor iedereen duidelijk dat deze maatregelen niet werken. Zij verhinderen de toename van de patiënten op intensieve niet.


Bovendien komen er patiënten bij die zo angstig zijn dat de hospitalen niet anders durven dan ze op te nemen. Bijvoorbeeld:

Zo lang de zorg deze gekke maatregelen blijft steunen en zelfs oproepen om ze nog te verstrengen, begraaft de zorg zich in een vicieuze cirkel. Mensen krijgen door de maatregelen minder weerstand. De collaterale schade neemt toe. Volgend jaar is er weer een nieuwe ziekte en begint de miserie opnieuw.


We kunnen ons niet voorstellen dat men in de zorg vrolijk wordt van het vooruitzicht te worden geconfronteerd met de aankomende collaterale schade. Ook in de psychiatrie en de oncologie bijvoorbeeld.


De versterking van de zorg voor covid-patiënten in de eerste lijn en investeringen voor de snelle opschaling van de intensieve zorgen bij een verhoogd aantal opnames, zijn twee essentiële peilers. Daarnaast ook de verbetering van de weerstand bij de mensen op langere termijn. Dat is waar de zorg zinvol voor moet gaan, in de plaats van maatregelen waarvan de wetenschappelijke studies nu duidelijk aantonen dat ze niet werken.


Mag ik de mensen in de zorg ook oproepen om te stoppen met het zoeken van hun informatie in de kranten en op TV? Jullie zijn wetenschappers. Zoek de studies op die massaal verschijnen en die de collaterale schade aantonen. Studies die aantonen dat de maatregelen zo ongeveer geen effect hebben. Te veel komen we artsen tegen die hun informatie uit de krant halen. Zowel bij de voorstanders als bij de tegenstanders. Of op sociale media. Dat is eigenlijk schandelijk. Ga naar de bronnen van het onderzoek en kijk daar wat u ziet. Lees wat autoriteiten als Ioannidis en Heneghan schrijven.


Beste mensen van de zorg, jullie verdienen een sterke opwaardering op alle fronten. Ga daarvoor. In de plaats van onzinnige maatregelen te promoten die toch niet werken. Deel transparant mee wat er gebeurt in uw ziekenhuizen.


Hoe wil u anders dat u uit de vicieuze cirkel geraakt waar u nu inzit?


___

Auteur: mr. Michael Verstraeten


___

Steun Viruswaanzin vzw | Procedures tegen de Belgische Staat zijn meer dan ooit nodig. Maar procederen is ook duur. U hoeft zelf uw nek niet zelf uit steken gezien het risico voor professionele gevolgen, disciplinaire sancties of maatschappelijke terechtwijzingen. Dat doen wij wel voor U. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.

U kan ervoor kiezen online te storten met dit formulier of via een overschrijving op BE51 7512 1067 6562 met vermelding "viruswaanzin".

5,583 views271 comments

Recent Posts

See All
bottom of page