top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Oproep: Stel de regering in gebrekeBeste leden,

Dames en Heren,


Maandenlang hebben mensen ons gevraagd om brieven op te stellen met allerlei ingebrekestellingen. Tot nu toe hebben wij dat niet gedaan omdat dergelijke brieven geen juridische betekenis hebben. Het heeft maar zin om aangetekende brieven te sturen als dat een resultaat oplevert.


Nu is de tijd gekomen om dat wel te doen. Met name om de overheid in gebreke te stellen om er nu al alles aan te doen om een herhaling te vermijden van wat er is gebeurd. Wij willen geen lockdowns meer. Wij willen dat de regeringen van het land er nu werk van maken om dergelijke lockdowns en andere gekke maatregelen in de toekomst te vermijden. De regering kan niet wachten tot er opnieuw iets gebeurt.


Wie deze ingebrekestelling (zie bijlage) aan de regering stuurt zal later, mocht hij/zij schade ondervinden van toekomstige maatregelen, naar deze brief kunnen verwijzen.


Wij raden aan om de brief aangetekend te versturen. U kan de brief versturen aan de minister die u wil, aan de premier of de minister-president, of gewoon aan de regering op het adres van de eerste minister.


Wie daarvoor geen geld heeft, of er geen geld aan wil uitgeven, kan de brief ook per mail aan de regeringen sturen.


Wij zullen zelf de parlementsleden inlichten over de inhoud van deze brief zodat zij weten dat de regering verwittigd werd.


Hiermee geeft Viruswaanzin een duidelijke lijn aan voor een correct beleid waarbij de mensenrechten en de economie niet worden beperkt.

Vergeet u niet om uw naam, en gegevens onderaan de brief in te vullen.


Met vriendelijke groeten,

Michael Verstraeten


_____

ingebrekestelling
.docx
Download DOCX • 118KB

_____

Adressen regering:

contact@premier.be

Wetstraat 16

1000 BRUSSEL

kabinet.jambon@vlaanderen.be

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

7,790 views247 comments

Recent Posts

See All
bottom of page