top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Over mondmaskers voor kinderen, hoofddoeken en de Liga die het enkel doet voor zichzelfZeg nu zelf, we leven in een boeiende tijd! Dames die om religieuze redenen per sé een hoofddoek willen dragen, krijgen zonder probleem toegang tot de kortgedingrechter als hen dat niet toegelaten wordt. Hoogdringend. Maar kinderen van 10 tot 12 die plotseling om volstrekt chaotische redenen een mondmasker moeten dragen in de klas, dat is niet dringend. Zij krijgen geen toegang tot het kortgeding. Van hen wordt verlangd dat ze eerst schade bewijzen alvorens de rechter hen wil horen. Ze moeten maar achteraf, na een jaar of zo, een schadevergoeding vragen.


De Antwerpse kortgedingrechter zond een veertigtal ouders die opkwamen tegen de mondmaskerplicht voor hun kinderen van 10 tot 12 wandelen. Dat de WHO in hoogsteigen persoon melding maakt van een hele lijst van potentiële nadelige effecten, het maakte geen indruk. Dat de ouders zich gehaast hebben om nog voor de eerste schade zich kon voordoen ter preventie al de rechter te vatten: onbelangrijk. De ouders moeten eerst aantonen dat er schade is. Er moet bij wijze van spreken eerst bloed vloeien voor de rechter kan optreden.


Daarbij sluit de rechter zich aan bij de visie van een aantal dromers die denken dat die mondmaskers geen enkel effect hebben. Waar maakt men toch een probleem van? Een kleine moeite tegen een groot gevaar. Nochtans hebben die maskers daadwerkelijk een invloed op het psychisch en fysiek welzijn van kinderen, en volwassenen. Al was het maar dat het voor kinderen belangrijk is zich te ontwikkelen met non-verbale gezichtscommunicatie.


Het politiek correct denken is zover doorgeslagen dat de cavalerie moet uitrukken als er een moslima per se met een hoofddoek wil ronddwalen. Dat mag en dat kan. Geen probleem. Toegang tot de rechter moet er zijn. Daarmee zeg ik niets over het al dan niet terecht zijn van het hoofddoekverbod; dat laat ik hier in het midden.

Maar als kinderen een mondmasker moeten dragen, dan blijft de cavalerie op stal.


Als een mens zonder papieren dreigt te worden uitgewezen, dan rukt de cavalerie uit: plots is er een situatie van uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State. Maar als de mensen massaal in hun kot moeten blijven, dan is die uiterst dringende noodzakelijkheid daar niet. Hetzelfde trouwens voor de procedure bij hoogdringendheid bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die procedure geldt in de praktijk zowat alleen voor de uitwijzing van personen naar hun land van oorsprong. Niet voor de massale beperkingen van de mensenrechten naar aanleiding van Covid-19.


En wat te denken van de mensenrechtenorganisaties? Als er in het verre buitenland een mens het slachtoffer is van politiegeweld, dan schrijft de hele wereld brieven. Maar als hier ten lande de mensenrechten massaal worden beperkt, en de rechter dat “illegaal” noemt, dan heeft de Liga er geen probleem mee dat de regering vindt dat die illegaliteit zomaar verder kan doorlopen.


De gevoeligheid voor de problematiek van racisme, is er totaal niet als het gaat om de bescherming van de andere mensenrechten. Hetzelfde geldt overigens voor de bescherming van de privacy. Ook daarvoor bestaat een onevenwichtig grote aandacht. Het oorspronkelijk wetsontwerp besteedde bladzijden aan dit mensenrecht. Maar aan de opsluiting van de burger in zijn huis, de avondklok en andere nazi-achtige maatregelen maakte het ontwerp amper een lijn vuil.


Dat wil niet zeggen dat racisme en privacy onbelangrijk zijn. Wel dat we moeten nadenken over een gelijke aandacht voor de andere rechten van de mensen. Meer dan ooit.


Dus, met veel kracht hebben we hoger beroep aangetekend tegen deze beschikking. Laat het Hof van Beroep van Antwerpen zich ook uitspeken over de wettigheid van de maatregelen. Dan zullen er 2 hoven zijn die dit aspect behandelen. Naast de cijfermatige onderbouwing (zie het verzoekschrift hoger beroep).


En, o ja, we hebben meteen aan dat Hof de problematiek van de beschikking van 31.3.2021 voorgelegd. Zijn de kinderen nog verplicht om een mondmasker te dragen als de kortgedingrechter “in het collectief belang” beslist dat de maatregelen buiten toepassing worden verklaard?


Of kan alleen de Liga voor de Mensenrechten afdwingen dat zij zonder mondmasker de straat op mag? En de rest gewoon verder moet doen alsof de maatregelen nog steeds bestaan. Hoe “collectief” is dan nog het belang dat door de Liga werd nagestreefd. “We doen het voor onszelf, maar niet voor een ander?”


____

SKM_C450i21050519000
.pdf
Download PDF • 234KB

beroep nn
.pdf
Download PDF • 687KB

1,976 views15 comments

Recent Posts

See All

15件のコメント


https://www.standaard.be/cnt/dmf20150607_01718402

In de eerste vier maanden (1 januari 2015 tot 30 april 2015) van dit jaar waren er in België 5.827 overlijdens meer door griep dan in dezelfde periode vorig jaar waarin de ziekte heeft gewoed.

Het aantal griepdoden was in 2014 een pak lager dan de voorgaande jaren: 51 sterfgevallen.

Griepdoden 2015 : 5.827 + 51 (2014) = 5878 griepdoden in 2015 , in de eerste 4 maanden.


TOTAAL AANTAL CORONADODEN OVER 2 WINTERSEIZOENEN = 24406

24406 : 2 = 12203

(de CDC geeft aan dat 6% van de coronadoden al een aandoening had, het Office for National Statistics meldt dat 23% van de geregistreerde Coronavirus-doden niet aan het Coronavirus, maar mensen met het Coronavirus gestorven zijn.

Ik denk…


いいね!
Paul Vanmaldeghem
Paul Vanmaldeghem
2021年5月06日
返信先

De enige echte crisis is de plannen voor Great Reset en vooral de bankrekeningen van de aandeelhouders van Blackrock, Vanguard, Bill Gates en consoorten.

いいね!

Andy Sels
Andy Sels
2021年5月06日

Mijn ervaring is spijtig genoeg dat als mensen niet zelf nadenken, ze ook niet willen luisteren..... zelfs niet als je de feiten met een megafoon in hun gezicht blaast.

Ze willen bewust onwetend blijven. :-(

いいね!
返信先

Dat is ook mijn ervaring.

Ze laten zich nog liever inspuiten, voor te kunnen reizen, ipv. van zich af te vragen, klopt dit allemaal wel.

いいね!

Belgische Arbeidswet omtrent co2 norm :

(Koninklijk besluit van 2 mei 2019 inzake de binnenluchtkwaliteit , "voldoende verse lucht")

In België mag de norm van 900 ppm niet overschreden worden, uitzonderlijk 1200 ppm.


Dr De Smet laat zien dat onder een mondmasker de capniemeter binnen 30 seconden meer dan 10.000 ppm aangeeft. (link 1)


Volgens een recent verschenen studie op 30 november 2020 (link 2) naar het gebruik van mondmaskers door leerlingen op scholen is de CO2 waarde niet alleen hoger dan toegestaan in schoolgebouwen, maar overschrijdt deze ook het niveau dat acceptabel is voor de werkplek (5000 ppm). Tot dezelfde conclusie kwam de Provincie Bolzano in hun onderzoek.

https://www.bitchute.com/video/RnuGw0hevjFL/ (1)


https://www.dlmplus.nl/wp-content/uploads/2020/12/ENG_Independent_study_on_the_use_of_masks.pdf (2)


Dus ja edelachtbare, mondmaskers zijn ongezond, voor…

いいね!
返信先

Probleem is opel.karl wat u aanhaalt is echte wetenschappelijke data -

het covid fundamentalisme kan daar geen weg mee.

Cordiale groet.

いいね!

Matt Em
Matt Em
2021年5月06日

Deze brief heb ik vanmorgen naar de Liga gestuurd:


Beste LIga,

Deze passage op uw site doet mij besluiten mijn lidmaatschap op te zeggen:


"Over de vraag of de maatregelen ook na 30 april van toepassing

blijven, heeft het hof zich niet uitgesproken. De Liga benadrukt dat

met deze beslissing de coronamaatregelen niet vernietigd worden. De

vraag of de maatregelen een wettelijke basis hebben blijft

onbeantwoord tot het hof daarover een uitspraak heeft gedaan. In alle

geval moeten de maatregelen gerespecteerd worden om ons allemaal

veilig te houden"


Ik ben juist lid geworden in de hoop dat er gestreden wordt voor

echte mensenrechten zoals vrij mogen ademen, binnen en buiten, in

vrijheid mensen ontmoeten en heel simpel op café ga…


いいね!
返信先

Begrijpelijk. Toch meen ik dat het zin heeft op verschillende fronten de overheid aan te vallen op het beleid. Daar kan de Liga één van zijn en inderdaad, het is niet helemaal wat we willen. Een andere organisatie kan dat gat mogelijk opvullen.

Ofwel blijft de politiek doof en belanden we in een dictatuur ofwel bereiken we ons doel: terug naar af met alle maatregelen. En wat dat betreft steken er links en rechts stemmen op die, om een voorbeeld te noemen, tegen het coronapaspoort zijn. Om het in expertentaal te zeggen: nog even volhouden!

いいね!

Iemand moet dus eerst bewijzen dat mondmaskers schadelijk zijn? Toch makkelijk, de co2 waarde achter een mondmasker bedraagt binnen 30 sec. meer dan 10.000ppm, terwijl er een KB is dat zegt dat de binnenluchtkwaliteit altijd moet goed zijn, dat de co2 waarde niet boven 900ppm mag komen, uitzonderlijk 1200ppm! Het is wel erg dat de overheid het bestaan van Sars-CoV-2 NIET moet aantonen om al die maatregelen door te voeren, nog steeds niemand heeft Sars-CoV-2 volgens de gouden standaard geïsoleerd, dus niet aangetoond, waar blijft de rechter om dit te vragen?

いいね!
bottom of page