top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Pandemiewet | brief aan de volksvertegenwoordigersDames en Heren,

In de kamercommissie binnenlandse zaken van woensdag 28 april, hebben diverse kamerleden verwezen naar de “duizenden” mails die zij hebben ontvangen van ongeruste burgers. Mensen die zich ongerust maken over de pandemiewet (dixit Denis Ducarme tijdens zijn interpellatie in het parlement: http://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U1640&offset=14763 (u kan desgevallend rechts onder de video de Nederlandse vertaling inschakelen). .

Een paar dagen geleden hebben jullie massaal onze brief aan de parlementsleden, vanop uw eigen mailadressen aan hen gemaild. Deze actie heeft zijn effect niet gemist. De volksvertegenwoordigers hebben een duidelijk “signaal” gekregen “dat we het menen”. Zoals Van Ranst dat ooit zei over de sluiting van de horeca.

Intussen heeft de regering het ontwerp aangepast. Waar het eerder nodig was bijvoorbeeld dat er een belangrijk aantal overlijdens dreigde alvorens er maatregelen mogelijk waren, is die vereiste nu geschrapt. Het volstaat dat er een belangrijk aantal ernstige zieken zijn (en een overbelasting van een deel van de zorg, o.a.). Maar wat is dat dan? Geldt dat ook voor de jaarlijkse griep? We dreigen in een quasi-permanente “noodsituatie” terecht te komen.

Vandaar dat we opnieuw in onze pen zijn gekropen en opnieuw een brief geschreven hebben aan de parlementsleden.

Mogen wij u vragen deze brief MASSAAL te willen verspreiden en toe te mailen aan alle parlementsleden?

Het is van het grootste belang dat zij blijven aanvoelen dat de bevolking zeer ongerust is en dit soort van wetten niet pikt.

U kan daar ook aan bijdragen.

Stuur uw mail aan alle parlementsleden en help ons een einde te maken aan deze toestand! U kan daarbij ofwel zelf iets schrijven of onze brief doorsturen.

U vindt een lijst met de mailadressen op onze website www.viruswaanzin.be en www.pvenv.be.


Met dank!


___


Geachte Dames en Heren Volksvertegenwoordigers,

Betreft: Wetsontwerp pandemiewet: De permanente jaarlijkse noodsituatie voor de griep?

De regering heeft de vereiste van een belangrijk aantal overlijdens om te kunnen besluiten tot een epidemische noodtoestand geschrapt. Het volstaat nu dat de gezondheid van een groot aantal mensen ernstig wordt aangetast. Is dat ook het geval voor de jaarlijkse griep? Daaraan sterven doorgaans een paar duizend mensen in ons land. De voorbije jaren zijn de intensieve zorgen en hospitalen overbelast geraakt door deze griep. Beter gezegd door de besparingen op de zorg en het niet voorzien van flexibele uitbreidingen. De regering hoopt deze besparingen permanent op te lossen met het jaarlijks uitroepen van de epidemische noodsituatie voor de griep.

Is het dat wat u wil?

Als het dat niet is wat u wil, wat wil u dan wel? Actueel is er geen oversterfte. De opnames in de hospitalen voor respiratoire problemen zijn zowat 1/3 zo groot als in 2019 rond deze tijd. De intensieve is overbelast maar met een paar 100 flexibele bedden per jaar is dat opgelost. Het wetsontwerp voorziet niet dat de regering eerst moet nagaan of de uitbreiding van de zorg niet mogelijk is. Neen, “den blok erop” kan zomaar toegepast worden als er een capaciteitstekort is.


Vindt u dat we in de komende jaren een beperking van de economie en de mensenrechten kunnen doorvoeren zonder oversterfte, zonder abnormale verhoging van de zorgbehoefte maar omdat de regering het vertikt een flexibele opvang van een te verwachten capaciteitstekort in te vullen?


Wat ons brengt bij een tweede punt. Artikel 4 § 3 bepaalt dat de maatregelen “geschikt” moeten zijn. “Den blok erop” en “Het is een signaal”, was en is voor de regering genoeg om een maatregel “geschikt” te achten. Niet omdat die maatregel rechtstreeks werkt om het aantal zieken te beperken, maar omdat de regering vermoedt dat door deze manipulatie van het volk het gedrag zal wijzigen. Of zoals Van Ranst het verwoordde: “Een signaal dat we het menen”. Vindt u dat de effectiviteit van een maatregel moet worden aangetoond, alvorens hij kan worden ingevoerd? Of volstaat het dat we op één been moeten huppelen om aan elkaar te tonen hoe ernstig de situatie wel is? Zoals bij de mondmaskers waarvan de WHO nog altijd in haar adviezen stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat ze werken. Uw keuze is belangrijk en zal uw toestemming inhouden om de bevolking bewust te manipuleren. Wat dan weer aanleiding geeft tot overheidsinterventie om het eenheidsdenken te realiseren en tot indoctrinatie vanuit de Infocel of andere cellen. Onze samenleving is daardoor het voorbije jaar sterk gedestabiliseerd.

Het artikel 3 van het wetsontwerp voorziet een analyse van het risico voorafgaand aan de maatregelen, maar geen inschatting van de effectiviteit van de te nemen maatregelen. Dit is een vrijbrief waarbij het de regering wordt toegelaten om niet wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen. Kwakzalverij dus. U institutionaliseert de kwakzalverij van het voorbije jaar met dit wetsontwerp.

Artikel 10 vereist een rapport na de Covid-crisis over onder meer de nagestreefde doelstellingen. Over welke doelstellingen heeft het ontwerp het precies, of moeten die nog worden gepreciseerd, 15 maanden na de start van de maatregelen? Doen we het omdat de bomma niet meer zou sterven? We hebben actueel geen oversterfte, en om het met Prof. Ioannidis te zeggen: “We hebben de kwetsbare personen onder de bus gegooid, en de rest proberen te beschermen”. In de woonzorgcentra zijn dubbel zoveel mensen besmet geraakt als in de rest van de samenleving. Doen we het voor de overbelasting van de hospitalen? We hebben actueel, het staat hiervoor al, een stuk minder opnames voor respiratoire aandoeningen dan 2 jaar geleden bijvoorbeeld. U kan dat vinden in het ziekenhuisrapportage van Sciensano. Doen we het voor het aantal ernstig zieken? We zitten actueel onder de epidemische drempel. Doen we het dan uiteindelijk om de besparingen in de zorg te kunnen handhaven? Omdat onze IC’s ondanks 15 jaar waarschuwingen van de WHO niet zijn voorzien op pieken.


Mogen wij u een suggestie doen? Creëer hospitalen die voorzien zijn voor de opvang van besmettelijke ziekten. Hospitalen met een organisatie die flexibel uit te bouwen is. Geen uitbraken meer die andere patiënten en personeel ziek maken. Een flexibele organisatie die de organisatie van andere zorg niet beïnvloedt. Centra die zich ook wetenschappelijk kunnen bezighouden met infectieziekten zodat “Den blok erop” tot het barbaars verleden gaat behoren. Waar onderzoek naar behandelingen snel kan worden opgezet. Daarmee zal u op termijn veel meer geld besparen en de samenleving niet opzadelen met traumatische episodes zoals die van het voorbije jaar. Denken wij. Het is maar een suggestie. U doet ermee wat u wil.

Wat wij u wel vragen is dat u prioritair kiest voor de zorg, en niet voor de waarzeggerij en de kwakzalverij van de voorbije maanden.


Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter PV&V___


pandemiewet briefparlement 3
.pdf
Download PDF • 93KB

___

meyrem.almaci@vlaamsparlement.be

els.ampe@vlaamsparlement.be

hannes.anaf@vlaamsparlement.be

imade.annouri@vlaamsparlement.be

Hendrik.bogaert@dekamer.be

Emmanuel.burton@lachambre.be

Katleen.bury@dekamer.be

Peter.buysrogge@dekamer.be

Kristof.calvo@dekamer.be

Julie.chanson@ecolo.be

Samuel.cogolati@huy.be

Barbara.creemers@groen.be

Georges.dallemagne@lachambre.be

Maggie.deblock@dekamer.be

info@robbydecaluwe.be

Jean-marie.dedecker@dekamer.be

Ortwin.depoortere@vlaamsbelang.org

Peter.deroover@dekamer.be

fdesmet@defi.eu

Pieter.despiegeleer@dekamer.be

Wouter.devriendt@dekamer.be

Patrick.dewael@dekamer.be

Leen.dierick@dekamer.be

Marijke.dillen@dekamer.be

Denis.ducarme@lachambre.be

Andre.flahaut@lachambre.be

Catherine.fonck@lachambre.be

Theo.francken@dekamer.be

Michael.freilich@n-va.be

Katja.gabriels@dekamer.be

Koen.geens@dekamer.be

Erik.gilissen@dekamer.be

deputegoblet@outlook.com

Goethals.sigrid@gmail.com

Philippe.goffin@lachambre.be

Raoul.hedebouw@lachambre.be

Emir.kir@lachambre.be

Ahmed.laaouej@lachambre.be

Egbert.lachaert@dekamer.be

Christophe.lacroix@lachambre.be

Marie-colline.leroy@ecolo.be

Mariechristine.marghem@lachambre.be

Vanessa.matz@lachambre.be

Sofie.merckx@ptb.be

Koen.metsu@dekamer.be

Nadia.moscufo@ptb.be

Nathalie.muylle@dekamer.be

Ozlem.ozen@lachambre.be

Barbara.pas@vlaamsbelang.org

philippe@pivin.be

Annick.ponthier@dekamer.be

Maxime.prevot@lachambre.be

Kurt.ravyts@vlaamsbelang.org

Florence.reuter@waterloo.be

Vicky.reynaert@s-p-a.be

srohonyi@defi.eu

Ellen.samyn@dekamer.be

Daniel.senesael@lachambre.be

Dominiek.sneppe@dekamer.be

Caroline.taquin@lachambre.be

deputee@sophiethermont.be

Cecile.thibaut@ecolo.be

Eric.thibaut@ecolo.be

Frank.troosters@dekamer.be

Dier.vanbesien@dekamer.be

Jolen.vancamp@dekamer.be

Gilles.vandenburre@lachambre.be

Tim.vandenput@dekamer.be

Tom.vangrieken@vlaamsbelang.org

Stefaan.vanhecke@dekamer.be

Marco.vanhees@lachambre.be

Els.vanhoof@dekamer.be

Dries.vanlangenhove@dekamer.be

Reccino.vanlommel@vlaamsbelang.org

Valerie.vanpeel@dekamer.be

Kristien.vanvaerenbergh@dekamer.be

Kathleen-verhelst@kathleen-verhelst.be

Servais.verherstraeten@dekamer.be

Wouter.vermeersch@vlaamsbelang.org

Hans.verreyt@vlaamsbelang.org

Albert.vicaire@ecolo.be

Thierry.warmoes@ptb.be

Evita.willaert@groen.be

Bert.wollants@dekamer.be


____


biografischlexicon parlement
.pdf
Download PDF • 6.01MB
3,202 views97 comments

Recent Posts

See All

97 Comments
Like

VVD : Nederlandse liberale waarden :Like

Vaccins zijn 95% effectief ... in de studies van de vaccinproducenten:

https://www.ninefornews.nl/bijna-helft-bewoners-verpleeghuis-besmet-met-corona-ondanks-vaccinaties/

Like
Replying to

Dat is zo: die vergelijking gaat niet zomaar op.

Aan de andere kant hadden we laatst in Beerse een 16-tal gevallen in een rusthuis. Ofschoon de oude besjes ingeënt waren.

Marc Van Ranst: "zeer uitzonderlijk".

Nu weer in Nederland een uitbraak en ik hoop maar dat het tot die besmettingen beperkt blijft.


Probleem is nog altijd dat men doet alsof de vaccins onze 'weg naar vrijheid' zijn. Het kan een marginaal tot zelfs werkzaam middel zijn. Maar dat zal de tijd moeten uitwijzen; er zijn immers geen voorgaande studies die ons ver genoeg in de toekomst kunnen doen kijken. We zijn uiteindelijk maar een 4-tal maanden bezig met inenten en zijn 'voorzichtig' gestart. Maar hét wondermiddel zal het niet wezen.

Like


Voila verstuurd + een persoonlijke boodschap

Like
bottom of page