top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

PERSBERICHT: biostatisticus Niels Hens


Het advies dat volgde uit het onderzoek naar het overheidshandelen bij de influenza-crisis in 2009 werd door Hine in 2010 mooi geciteerd: “Modellers are not court astrologers”.


Professor Richard Pawson citeert dit advies in zijn artikel gepubliceerd bij Sage op 5 november 2020. Hij komt tot de conclusie dat de complexiteit van Covid-19 niet toelaat om deze ziekte in een eenvoudig model op te nemen. Richard Pawson is niet eerste de beste. Deze hoogleraar ligt aan de basis van de bestuurskundige ingrepen van de voorbije decennia over de hele wereld. Hij eindigt zijn artikel als volgt: “What this body of work suggests is the avoidance of misplaced certainty and its replacement by adaptive policy and devolved decision making. Instead of trying to surpress the virus, it may be time to learn to live wit hit and concentrate on managing, minimizing and balancing risks.”


Nochtans ziet de Belgische regering nog steeds de virologen als de waarzeggers van de Wetstraat. Hoewel er in de voorbije maanden tientallen studies zijn die aantonen dat de maatregelen geen impact hebben op de curves. De wiskundige modellering waarop deze maatregelen zijn gestoeld is al lang achterhaald door de echte cijfers. Maar onze regering blijft in de illusie leven. Er wordt zelfs voorgesteld om de onwetenschappelijke maatregelen in te schrijven in een pandemiewet. De kwakzalverij tot wetgevende kunst verheven.


Op een persconferentie van deze week putte de wetenschapper van dienst Professor Niel Hens zich nochtans uit in uitgebreide voorbehouden en meldingen dat de “scenario’s” die hij had gemaakt helemaal niet zeker waren. Maar de premier bleef Oost-Indisch doof daarvoor. Dit waren de cijfers en de feiten. Al de rest was opinie. Geen journalist die zich vragen stelde bij die schouwspel waar de essentie van de regeringspolitiek zo treffend werd weergegeven: wat de wetenschap niet zeker weet – en ze zeggen het zelf - wordt voorgesteld als een vaststaand gegeven. Daarop wordt dan verder gebouwd tot het beleid een volkomen kakafonie wordt.


Het resultaat van het werk van Niel Hens? Als de maatregelen worden afgebouwd kunnen er 100 hospitalisaties zijn per dag (en dus zowat 26 doden) of 1500 hospitalisaties (dus zowat 400 doden per dag) op de piek die we dan gaan krijgen. Bijna niets dus of 2 keer de hoogste piek die de Belgische wereldkampioen Covid-19 heeft gehaald bij de tweede golf. Wat is het nut van zo’n “voorspelling” die geen voorspelling is maar een “scenario”? Men voorziet als opties tussen niets en de hoogste theoretische golf die de wereld heeft gekend. De 2 Belgische golven opgeteld.


Waarbij hij dan nog zegt dat hij het niet zeker weet. Eerlijk is eerlijk.


En de journalisten staan erbij en kijken ernaar. Geen hond die een ernstige vraag stelt. De keizer zonder kleren aan, maar dan veel erger. Een devote buiging voor zoveel exacte wetenschap. De feiten zijn gekend. Geen opinies, maar feiten die het beleid gronden.


En wat gebeurt er diezelfde week? Ondanks alle in voege zijnde maatregelen, stijgt de curve. Dat zijn pas feiten. Wie dan durft te zeggen dat de maatregelen niet werken, verkondigt geen opinie maar staat met zijn 2 voeten in de realiteit.

1,546 views11 comments

Recent Posts

See All
bottom of page