top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

PERSBERICHT: onterechte beschuldigingen Van Ranst


Marc Van Ranst beschuldigt ons verkeerd van deelname aan doodsbedreigingen.


Dhr. Van Ranst beschuldigt er ons van doodsbedreigingen in de hand te werken. Het tegendeel is waar. Wij hebben tegen de 2 lezers die een commentaar hadden gepost op onze website met doodsbedreigingen, onmiddellijk actie ondernomen toen we dat vernamen in de pers. Het gaat om 2 mannen die zich intussen al in een mail aan Belga publiek hebben verontschuldigd omdat ze boven hun theewater een domme boodschap hadden geplaatst. Ze hebben die trouwens zelf al na een paar uur weggehaald omdat ze vonden dat hun post erover was. Dit zijn geen medewerkers van Viruswaanzin, maar lezers, die wij verder niet kennen.

Doodsbedreigingen zijn absoluut not done. De verspreiding ervan ook niet. En toch is Van Ranst de grootste verspreider van deze doodsbedreigingen aan zijn adres. Terwijl hij beweert dat moet worden vermeden dat mensen op een verkeerd gedacht worden gebracht. Op die manier creëert hij een self fullfilling prophecy. Op onze website worden de commentaren hoogstens door een paar tientallen mensen gelezen, op de paar uur voor ze verwijderd worden. Marc Van Ranst verspreidt dergelijke berichten over 100.000 volgers, en in de nationale pers. Dat lijkt ons niet verstandig omdat nog meer mensen worden bereikt. Daarnaast cultiveert hij ook de berichten door herhaaldelijk daarover te communiceren aan de pers. Dat cultiveren gaat gepaard met commentaren van hemzelf die beledigend, lasterlijk en beschuldigend zijn aan ons adres.

Maar hij schiet op de verkeerde. Wij bedreigen hem niet.

De samenleving is in belangrijke mate ontwricht. Er zijn bijzonder veel mensen die zwaar onder de maatregelen hebben geleden. De virologen en de regering hebben zich van die mensen totaal niets aangetrokken. Er zijn mensen die familie kwijt zijn aan onverzorgde ziekten. Er zijn mensen die al hun spaargeld kwijt zijn. Er zijn mensen wiens benen geamputeerd werden omdat ze niet tijdig verzorgd werden. We weten niet eens hoeveel zelfmoorden er bij zijn gekomen. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Dat vergoelijkt geen doodsbedreigingen uiteraard. Het is gewoon bijzonder triest dat het beleid zich met die mensen niet heeft ingelaten. Mensen die zelfs tot zelfmoord bereid zijn door deze crisis, hebben niets te verliezen. Een goed preventief beleid tegen maatschappelijk afwijkend gedrag, zoals doodsbedreigingen, neemt de drama’s bij de mensen au sérieux. De regering en de virologen hebben heel wat maatschappelijk reparatiewerk om de letsels bij de mensen te herstellen.

Het domste dat men nu kan doen is de tegenstanders van de maatregelen vereenzelvigen met de personen die doodsbedreigingen uiten. Als morgen alle christenen worden geviseerd omdat iemand een bloedbad aanricht “in opdracht van God en de Engelen”, zoals dat al wel eens is gebeurd, dan is het maatschappelijk hek van de dam.

Gelovigen hebben niets te maken met lone rangers die in de naam van God om zich heen beginnen schieten.

Wie kritiek heeft op de maatregelen en dat democratisch uit, verdient het ook niet om te worden afgeschilderd als een bende van misdadigers, samen met een aantal heethoofden die denken doodsbedreigingen te moeten uiten.


De haatberichten aan ons adres op diverse media zijn een uitwas van de polarisatie die Marc Van Ranst in de hand werkt. We hopen uit de grond van ons hart dat hij daarmee niet nog meer conflict creëert.

Met hoogachting,

Michael Verstraeten

Voorzitter Viruswaanzin V.Z.W.

6,199 views223 comments

Recent Posts

See All
bottom of page