top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

PERSBERICHT: Viruswaanzin en vaccins


Vaccinaties moeten versnellen / correcte informatie is noodzakelijk. Waar is het plan B?


Dames en Heren,


Goed werkende vaccins zonder ernstige bijwerkingen zijn een goede manier om kwetsbare mensen te beschermen.


Daarom vindt Viruswaanzin dat het Belgisch beleid de volgende tekorten moet rechtzetten:


• De vaccinatie moet in belangrijke mate versnellen. Iedereen die een vaccin wil moet dat op zeer korte termijn kunnen krijgen. Daarvoor moeten ook de huisartsen en apothekers ingezet worden. Het moet vooruitgaan.


• Correcte informatie is belangrijk. De burgers hebben recht op “informed consent”. Er zijn risico’s aan de vaccinaties, en dat mag ook worden gezegd. Zo kan iedereen voor zichzelf een geïnformeerde beslissing nemen. Er zijn ook risico’s aan Covid. Viruswaanzin vecht voor het vrije individueel beschikkingsrecht van de mensen. We roepen de virologen op om transparant te communiceren over de onzekerheden en de evolutie daarin. Schrik hebben om correct te communiceren of verdraaide berichten om de mensen te overtuigen zijn bedrieglijk.


De mensen kunnen heus wel voor zichzelf de reële risico’s inschatten. Het zou de geloofwaardigheid van de virologen verbeteren als wat zij zeggen inderdaad ook overeenkomt met wat de wetenschap schrijft, want dat is niet altijd het geval.


• De regering moet een Plan B hebben. Wat als het misgaat? Wat als er een nieuwe variant opduikt? Wat als er teveel bijwerkingen zijn? Wat als er opnieuw iets gebeurt dat we niet hebben voorzien?


Ons standpunt over vaccinatie staat in contrast met wat de pers tot nu toe over ons heeft gebracht. Dat komt omdat de pers zich niet de moeite getroost om ons standpunt te vragen.


Ons standpunt over vaccinatie staat er niet aan in de weg dat we de onmiddellijke stopzetting vragen van alle maatregelen die de economie beperken en de vrijheid van de mensen afnemen. Er zijn andere maatregelen mogelijk die dat niet doen. Zoals de contacttracing (maar er zijn er veel meer). Er is intussen meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs op basis van de reële cijfers – niet op basis van theoretische modellen – dat de genomen maatregelen gewoon niet werken. Men moet dat durven te erkennen en de maatregelen opheffen in de plaats van een therapeutische hardnekkigheid te handhaven.


Het Viruswaanzin – Folie Virus team


3,683 views13 comments

Recent Posts

See All
bottom of page