top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

PERSBERICHT: Viruswaanzin en vaccins


Vaccinaties moeten versnellen / correcte informatie is noodzakelijk. Waar is het plan B?


Dames en Heren,


Goed werkende vaccins zonder ernstige bijwerkingen zijn een goede manier om kwetsbare mensen te beschermen.


Daarom vindt Viruswaanzin dat het Belgisch beleid de volgende tekorten moet rechtzetten:


• De vaccinatie moet in belangrijke mate versnellen. Iedereen die een vaccin wil moet dat op zeer korte termijn kunnen krijgen. Daarvoor moeten ook de huisartsen en apothekers ingezet worden. Het moet vooruitgaan.


• Correcte informatie is belangrijk. De burgers hebben recht op “informed consent”. Er zijn risico’s aan de vaccinaties, en dat mag ook worden gezegd. Zo kan iedereen voor zichzelf een geïnformeerde beslissing nemen. Er zijn ook risico’s aan Covid. Viruswaanzin vecht voor het vrije individueel beschikkingsrecht van de mensen. We roepen de virologen op om transparant te communiceren over de onzekerheden en de evolutie daarin. Schrik hebben om correct te communiceren of verdraaide berichten om de mensen te overtuigen zijn bedrieglijk.


De mensen kunnen heus wel voor zichzelf de reële risico’s inschatten. Het zou de geloofwaardigheid van de virologen verbeteren als wat zij zeggen inderdaad ook overeenkomt met wat de wetenschap schrijft, want dat is niet altijd het geval.


• De regering moet een Plan B hebben. Wat als het misgaat? Wat als er een nieuwe variant opduikt? Wat als er teveel bijwerkingen zijn? Wat als er opnieuw iets gebeurt dat we niet hebben voorzien?


Ons standpunt over vaccinatie staat in contrast met wat de pers tot nu toe over ons heeft gebracht. Dat komt omdat de pers zich niet de moeite getroost om ons standpunt te vragen.


Ons standpunt over vaccinatie staat er niet aan in de weg dat we de onmiddellijke stopzetting vragen van alle maatregelen die de economie beperken en de vrijheid van de mensen afnemen. Er zijn andere maatregelen mogelijk die dat niet doen. Zoals de contacttracing (maar er zijn er veel meer). Er is intussen meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs op basis van de reële cijfers – niet op basis van theoretische modellen – dat de genomen maatregelen gewoon niet werken. Men moet dat durven te erkennen en de maatregelen opheffen in de plaats van een therapeutische hardnekkigheid te handhaven.


Het Viruswaanzin – Folie Virus team


3,683 views13 comments

Recent Posts

See All

59 Comments


ik stel voor dat iedereen die

van het standpunt is dat de huidige toestand = vanaf vrijdag 31 oktober alle fitness en andere vermaakmogelijkheid C-attest (wat zegt de naam) -verplicht is en de mondkapkes terug worden ingevoerd

terwijl de vaccgraad (voor mijn part) ontstellend hoog is en de besmettingen weer a go go stijgen - die zoals onbevreesde wetenschappers melden juist het gevolg is van de mutatie die het virus maakt door de vaccinatie

dat die mensen zich op twitter laten horen èn op de vrt èn op vtm èn op zoveel mogelijk andere kanalen die belangrijk zijn voor bewustmaking

teneinde de psychose te SNAP breken en de 'leiders' terug naar de orde van de veel zwaardere uitdaging te brengen…


Like

eline19vm
eline19vm
Feb 26, 2021

kan men een virus isoleren? is een virus een ziektekiem? kan het besmettelijk zijn of is het mijn omgeving dat me ziek maakt, verzwakt? het leven is juist mogelijk dankzij ons microbioom en een virus is een exosoom

nood aan goed begrijpen hoe ons lichaam in symbiose leeft met alle mogelijke micro-organismen...

een nieuw paradigma kondigt zich aan, dit is hét momentum om onze visie op ons ziek zijn, wat in wezen een oplossingsfase is, te veranderen


https://earthheroestv.com/programs/death-of-the-germ-theory-2021-57431-776ba2


het juiste woord voor deze prik = genetisch experiment, een SYNTHETISCHE spike proteïne waarmee men u en mij kan patenteren


Like

Goede bijdrage Fred. Dit was te voorspellen, aangezien dit ook het resultaat was in 2012 bij de proefdieren. De reden waarom mRNA nooit voorbij dierproeven is geraakt.


Zeer voorspelbaar sinds onsteking bij SARS-CoV onstaat wanneer er aanhechting plaatsgrijpt bij ACE2 in een bloedvat d.m.v. een Corona-spike. (Onderliggende laag gradige reeds aanwezige inflammatie door onderliggende ziekte maakt het nog erger) Deze mRNA injectie zet cellen aan tot het aanmaken van nog meer spike proteinen. Wat kan er foutgaan? Dit dus.

LikeLike

Jonge verpleegster lijdt aan bloeding en zwelling van de hersenen na de tweede dosis Pfizers COVID-19-vaccin Woensdag 17 februari, 2021

​ De voorheen gezonde jonge vrouw werd hersendood verklaard nadat cerebrale angiografie een ernstige bloeding in haar hersenstam bevestigde. Haar familieleden bevestigden dat ze na het vaccin "huiduitslag kreeg". Ze leed ook aan plotselinge migraine en werd 'ziek' na het innemen van de tweede dosis van het vaccin. Helemaal op het einde verloor ze het vermogen om te spreken en raakte bewusteloos. De migraine, misselijkheid en verlies van spraak waren allemaal symptomen van een hersenbloeding en zwelling van de hersenen, iets wat haar familie op dat moment niet begreep en iets dat niemand zou verwachten na vaccinatie. Tijdens levensondersteuning gebruikten neurologen angiografie om…

Like
bottom of page