top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Is pluralisme in het debat verbieden wetenschap?
Kom op 06.01.21 naar Sint-Niklaas. Laat u horen, als volk.


“In an ever-changing, incomprehensible world the masses had reached the point where they would, at the same time, believe everything and nothing, think that everything was possible and that nothing was true. ... Mass propaganda discovered that its audience was ready at all times to believe the worst, no matter how absurd, and did not particularly object to being deceived because it held every statement to be a lie anyhow. The totalitarian mass leaders based their propaganda on the correct psychological assumption that, under such conditions, one could make people believe the most fantastic statements one day, and trust that if the next day they were given irrefutable proof of their falsehood.

Hannah Arendt, “The origins of Totalitarianism”, 1951.


Meester Verstraeten wordt gedecimeerd omdat hij zich getoond heeft voorstander te zijn van het herinvoeren van de doodstraf voor mensen die miljoenen mensenlevens (i.e. de nevenschade van de maatregelen) op hun geweten zullen hebben. In casu oa de virologen. Hij vindt dat dit tot het repertoire van de rechtspraak dient te behoren, als er ooit een gerechtelijke straf zou uitgesproken worden tegenover deze mensen.


Velen gaan dit schokkend vinden en dat mag ook. Maar dit is niets anders dan pluralisme in een democratie. Het is immers democratisch, want de beslissing zou bij de rechter komen te liggen en de doodstraf zou democratisch ingevoerd worden. Het is pluralistisch omdat dit gewoon mag gezegd worden. Dit is immers vrijheid van meningsuiting.


Dit is geen aanzet tot geweld zoals Van Ranst in de uitspraak van Verstraeten ziet. De doodstraf zou immers uitgesproken worden door een rechter. Dat maakt Verstraeten ook zeer duidelijk.


Wat het wel duidelijk maakt, is dat Verstraeten een gevaar vormt voor het mainstream coronaverhaal dat op dit ogenblik heerst. Verstraeten deelt, gedreven door zijn geloof in een omgekeerde lockdown en een versterking van de zorg, wetenschappelijke literatuur die recht tegen dit verhaal ingaat. Hij maakt het huidige mainstreamverhaal met de grond gelijk. Hij heeft ook al tal van keren gevraagd om publiek in debat te gaan met de virologen. Zo'n debat heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Waarom niet? En waarom valt de mainstream hem wel aan op een voor hen te vergaande uitspraak en niet op zijn coronavisie? Er is geen andere uitleg dan dat deze visie niet het publieke debat mag bereiken.


Ook is dit wederom een uiting van het zieke in deze maatschappij, de zieke tijdsgeest. Immers, in plaats van de uitspraak van Verstraeten in de juiste context te plaatsen, nl. de doodstraf uitgesproken door een rechter, de doodstraf opnieuw ingevoerd via een democratisch proces, wordt de doodstraf uit deze context gehaald, bekijkt men deze als een bedreiging voor zijn persoon en dus een aanzet tot geweld. Dit is niets anders dan de Zwarte Pieten kwestie of het hot topic van vandaag, Grease. Men bekijkt een fenomeen of een uitspraak, haalt deze uit zijn context (in deze gevallen: de tijdsgeest) en bestempelt ze als bedreigend voor zijn/haar persoon.


Ook de coronacrisis is zo begonnen en gaat nog steeds zo verder. Men bekijkt het fenomeen Bergamo of de coronacijfers van de dag en in plaats van dat deze met de juiste context aan de bevolking wordt meegegeven, presenteert men ze zonder enige context, wat dan weer een angstreactie triggert als het aantal positieve PCR testen met eentje gestegen is tov de dag ervoor. De persoon voelt zich bedreigd en roept om nietswerkende hardere maatregelen.


Deze fenomenen zijn niets minder dan angstreacties op een vaak ingebeelde angstprikkel. Angst voor het virus lokt een reactie uit, in het geval van de coronacrisis een maatregel, die even geruststelt, maar omdat die niet werkt, wordt de angst er niet alleen niet door weggenomen, maar wordt ze zelfs versterkt. Daarop moet er weer gereageerd worden met een sterkere maatregel die natuurlijk evenzeer niet werkt, maar die wel weer even geruststelt, waarna die gevolgd wordt door nog een grotere angst. Dit is wat ze een angststoornis noemen, een psychiatrische conditie.


Bottom line: we zijn op een gevaarlijk hellend valk terechtgekomen waar democratie en pluralisme het dreigen te verliezen van een nakend totalitarisme, waar censuur alom tegenwoordig zal zijn. En, net zoals bij vertrouwen, komt totalitarisme te paard en democratie te voet. Dit kan elke gezond denkende burger onmogelijk aanvaarden en tolereren als het nieuwe normaal.


Toon uw steun aan het gecensureerde viruswaanzin.

Geloof niet alles wat u ziet en hoort, maar zie wat er werkelijk (niet) is.

Laat vreedzaam en respectvol uw ongenoegen met de dictatoriale virologenjunta zien.

Strijd mondig voor uw leven, uw sociale contacten, uw onderneming.

Kom naar de Grote Markt in Sint-Niklaas. Morgen, 6 januari 2021 om 20u


___

Lorenzo Goosens

& C. Devlieger

1,625 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page