top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Pokerface van Van Ranst ontmaskerdPersbericht Viruswaanzin vzw i.o.


- Volgend op onze startmeeting in Aalter op 25 juli 2020 verklaarde Prof. Marc Van Ranst op 26.07.20 op TV Oost dat zijn onderzoek NIET wordt gesponsord door Bill Gates (zie onderstaande video).


In tegenstelling tot Van Ranst strooien we bij Viruswaanzin België niet zomaar wat de lucht in maar baseren we ons op terdege onderzoek.

Zo lazen we enkele maanden geleden het trotse nieuwsbericht dat het Rega-Instituut, waarin Prof. Van Ranst Diensthoofd is, een onderzoek naar het effect van 15.000 moleculen op Covid - 19 ging doen, gesponsord door de Bill & Melinda Gates Foundation (zie deze publicatie in Healthcare Executive van 9 maart 2020 - https://www.healthcare-executive.be/nl/nieuws/beroepsnieuws/bill-gates-bestelt-grote-coronastudie-in-rega-instituut.html


Marc Van Ranst is BESTUURDER van het Rega-Fonds sinds 18 mei 2015 - zie publicatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen -https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0411973945&actionLu=Zoek#null


Zegt u ons eens:

- Wat heeft de Professor te verbergen?  - Hoeveel geld kreeg het Rega-Instituut voor dit onderzoek?  - Hoe het komt dat deze berichten tegengesteld zijn aan de verklaringen van Van Ranst bij TV-OOST? 

- Wij vragen ons alvast af hoe het mogelijk is dat iemand die keer op keer zulk een merkwaardige verklaringen aflegt in de pers, nog op geloofwaardige wijze de spreekbuis van de overheid kan zijn.  - Wij vragen ons ook af wie - naast Prof. Van Damme van de universiteit van Antwerpen die dat open en bloot in zijn artikels schrijft - nog gesponsord wordt door Bill Gates en dat publiek gaat ontkennen.


________

Noot voor redacties: Viruswaanzin is voor interviews/aanvullingen van dit persbericht te bereiken via:  info@viruswaanzin.be en/of 0488 396 318 Voor Viruswaanzin België Hans Rietveld, pr en marketing www.viruswaanzin.be
  


6,989 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page