top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Proces tegen de Belgische Staat

Updated: Aug 4, 2020Sinds de avondklok in Antwerpen werd ingevoerd en veel steden de mondmaskerplicht uitbreiden krijgt Viruswaanzin massaal veel aanvragen binnen voor het juridisch aanvechten van de maatregelen. In Nederland vechten nu ook vooraanstaande juristen de grondwettelijkheid van de mondmaskerplicht aan.


Feit is, en hoe sterviroloog Van Ranst daarbij nog rustig kan slapen, dat sinds de invoering van de mondmaskerplicht op 11 juli 2020, de besmettingscijfers alleen maar stijgen. Het psychologisch experiment verhoogt de besmettingsgraad doordat mensen de maskers onvoorzichtig behandelen en fout opbergen. Daarenboven, doordat uitgeademde lucht naar boven wordt afgevoerd raken we een pak meer onze ogen aan met mogelijk gecontamineerde handen. Van Ranst en Co. zien data toch ook. Daarenboven is door een nieuwe behandeling op de IC's de mortaliteitsratio gedaald van 40% naar 4%. Waarom worden dan niet de nodige conclusies genomen en minstens de mondkapjes niet meer verplicht? Welk belang speelt er bij het bestendigen van de angstpsychose en het moedwillig vasthouden aan een beslissing waarvan men weet dat die een exponentieel hoger contaminatierisico inhouden?


Ondermeer daarom, voor zij die het nog niet weten, riep viruswaanzin.be de Belgische Staat reeds ter verantwoording voor de rechtbank. De Rechtbank van Eerste Aanleg wees in eerste instantie onze eisen tot het stopzetten van ALLE disproportionele maatregelen (IFR=0,2%) af en motiveerde ons protest tegen het afnemen van onze vrijheden als een bewijs van intellectuele armoede. Deze wereldvreemde uitspraak motiveert ons uiteraard niet minder en beroep werd aangetekend. Het Hof van Beroep in Brussel is in ieder geval geïnteresseerd naar onze argumenten en heeft nu op 14 oktober 2020 een volledige dag gereserveerd voor debat en het aanhoren van getuigenverklaringen. Uitzonderlijk. Wel betrekkelijk laat, maar snel naar Belgische justititienormen. Bijna 250 mensen hebben zich inmiddels burgerlijke partij gesteld. Onderstaand, in bijlage, kan u het ingediende beroep integraal downloaden.


We blijven het herhalen, onze fundamentele rechten mensenrechten worden geschonden, de grondwet verworden tot een vodje papier. De macht totalitair. Zeker nu op 25 juli 2020 in het Staatsblad is verschenen dat ordehandhavers geweld mogen gebruiken om het opzetten van een mondmasker te verplichten. Dat minister Pieter De Crem dit goedkeurt is na hetgeen in de VS gebeurde niet te begrijpen. U hoeft dit echter allemaal niet gelaten te aanvaarden. Meer nog, u staat er niet alleen voor. Ook u kan zich aansluiten als burgerlijke partij tegen de Belgische Staat. Stuur hiervoor een mail naar info@viruswaanzin.be.beroep viruswaanzin
.docx
Download DOCX • 785KB

In haar strijd tegen alle disproportionele vrijheidsbeperkingen diende Viruswaanzin.be tevens een verzoek in bij mr. Michael Verstraeten om asap een strafklacht in te dienen bij het federaal parket “Wegens misdaden tegen de menselijkheid” door de virologen.

Het gaat in het bijzonder over de investeringen van de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ in onderzoek van de KU Leuven, het Rega-instituut en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, naar een vaccin tegen het coronavirus. In deze instellingen zijn Belgische virologen en zelfs de Antwerpse Gouverneur bestuurder/ambtenaar die de regering adviseren over de aanpak. Een groep van 240 boze burgers vraagt om te onderzoeken of die investeringen wegen op de objectiviteit van de virologen.

LEES OOK. “Bill Gates zet zijn hele fonds van 37 miljard euro in voor bestrijding virus”

Er zal ook een klacht worden gericht tegen de Britse wetenschapper Ferguson (prominent adviseur van de WHO), die data zou hebben vervalst. Er komt geen klacht tegen Belgische politici: zij zijn misleid door wetenschappers.

Het gaat inmiddels zo ver dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten die niet stroken met de mening van de WHO niet meer worden gepubliceerd. Het moedwillig negeren van objectieve data door de WHO bewijst dat dit instituut is afgegleden naar een normenloze organisatie gesponsord en gemanipuleerd door privékapitaal. De WHO spreekt nu enkel nog de taal van haar broodheer Bill Gates die aast op 14 miljard vaccinaties per jaar.

____

De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers en avondklok). Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie

Zie ook: https://www.brusselstimes.com/belgium/123831/pestered-belgians-sue-bill-gates-and-belgium-over-coronavirus-restrictions/

2,953 views8 comments

Recent Posts

See All
bottom of page