top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Programma Congres Vrijheid van aanstaande zondag 19.02.23 - reserveer uw plaats(en)
Bestel hier uw tickets voor het congres op 19 februari 2023 - vanaf 14u in zaal Scala, Dendermondsesteenweg 163 te Gent.


_______


Het congres van de partij Vrijheid op 19 februari 2023 komt met rasse schreden dichter. Het congres zal verlopen in 3 blokken: politieke strategie, interne organisatie en de filosofische en politieke basis van de partij. Het is de bedoeling van dit congres om samen met de leden te bespreken in welke richting we zullen voortwerken. We willen de leden ook graag betrekking bij de werking en gaan de mensen enthousiasmeren om uit hun zetel te komen en mee te doen. Voor elk item zullen we vooraan een panel hebben van mensen die al bij de partij zijn, en twee uitstekende externe experten die ons zullen bijstaan: Professor Boudewijn Bouckaert en Dhr. Ignace Vandewalle. Zij zullen de onderwerpen toelichten, hun visie geven en dan zal er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen vanuit de zaal met wie het panel in gesprek zal gaan.Michael Verstraeten | Michael is voorzitter van de partij. Dit jaar heeft hij 30 jaar balie achter de rug.In 2007 studeerde hij aan Vlerick Business School en behaalde er een MBA. Zijn focus ging uit naar de vraag hoe het komt dat bedrijven en organisaties falen. Toen in 2020 de coronastorm opstak was hij één van de eersten om het coronabeleid een falend beleid te noemen. Vanuit dat engagement heeft hij de partij Vrijheid opgericht. Michael ontwikkelde de politieke lijn van de partij en zal deelnemen aan drie delen van het debat.
Carine Quidousse | Carine heeft heel haar leven gewerkt in haar meubelzaak in Wevelgem. Als zelfstandige in hart en nieren weet zij wat het is om in Vlaanderen een KMO te laten groeien en bloeien. Daarnaast zit Carine in de gemeenteraad in Wevelgem waar zij verkozen was op een lijst van het Vlaams Belang. Jaren geleden heeft zij die partij verlaten en zich nu teruggevonden in Vrijheid. Carine volgt het nationaal bestuur en wil graag de mensen oproepen tot engagement.Herman Van den Bogaert | Herman werkt als servicemanager in de automobielsector die buiten zijn uren vee sport, reist en een fervent motorrijder is. Hij is erg verknocht aan het humanisme en vanuit dat engagement is hij actief in het nationaal partijbestuur. Op lokaal niveau zet Herman de groep in Mechelen op waarmee hij graag aan de komende verkiezingen wil deelnemen. Herman gaat zijn gedacht zeggen over de vertaling van een politieke visie naar het werk in en van de partij.Frank Wouters | Frank is een door de wol geverfd uitstekend marketeer, strategisch consultant en specialist in communicatie. Hij is auteur van 3 boeken (“Bedrijfsnar", “Honshitsu" en “De illusies van marktonderzoeken en opiniepeilingen, van meten naar beïnvloeden”). Vanuit die expertise heeft Frank de partij Rossem aan een verkiezingsoverwinning geholpen. Frank zal ons bijstaan en helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de komende verkiezingscampagne.
Michel Vanhille | Michel was eigenaar-manager van een Grieks hotel dat de dieperik inging in de coronaperiode. Na zijn terugkeer in België heeft hij zich geëngageerd in de partij Vrijheid waar hij meer en meer taken op zich ging nemen in het partijbestuur. Michel zorgt voor de organisatie van de commissies (politiek en organisatorisch) en de notulen van de vergaderingen. Hij is actief in de groep van de provincie Antwerpen. Michel zal worden voorgesteld als de nieuwe partijsecretaris die als taak gaat krijgen om de partij uit te bouwen, lokale groepen te helpen oprichten en de commissies te laten swingen.


__________________


EXTERNEN

______________Boudewijn Bouckaert | Professor Bouckaert is emeritus professor in het recht en in de rechtseconomie. Hij was decaan van de faculteit rechten. In de jaren ’70 evolueerde Boudewijn naar de meest fervente en bekende voorvechter van de vrijheid - op allerlei vlakken - in Vlaanderen en daarbuiten. Hele generaties jonge juristen en studenten uit andere richtingen werden geconfronteerd met zijn frisse vrijheidsgedachten die bij zowat iedereen zijn blijven hangen. Al op 27 oktober 2006 verliet Boudewijn de VLD, waar hij in het partijbestuur had gezeten, omdat die partij te links was. Het heeft bij velen nog zowat 10 jaar geduurd om dat ook in te zien. In 2009 werd hij voor Lijst Dedecker verkozen in het Vlaams parlement waarin hij tot in mei 2014 zetelde als volksvertegenwoordiger. Een partij als Vrijheid wil uiteraard horen wat de visie is van deze expert op vlak van Vrijheid en hoe we die vrijheidsgedachte in de concrete politiek kunnen omzetten.Ignace Vandewalle | Ignace is een politieke duizendpoot achter de schermen. Hij adviseert politici van verschillende partijen op vlak van communicatie, marketing, mediatraining, dossieropbouw, campagne voeren, omgaan met de pers en veel meer. Ignace begon zijn carrière bij de VLD. Toen hij in 2007 zag dat er van de burgermanifesten niet veel meer overbleef, stapte hij op naar Lijst Dedecker waar hij de rechterhand en linkerhand van Jean Marie Dedecker werd. Tot op vandaag werk Ignace deeltijds voor Dedecker in het parlement. Ignace zal op het congres de debatten leiden en een eigen inbreng hebben op vlak van zowel strategie, organisatie en de politieke filosofische basis van de partij.
_____

Bestel hier uw tickets voor het congres op 19 februari 2023 - vanaf 14u in zaal Scala, Dendermondsesteenweg 163 te Gent.


274 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page