top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Quid NVA? Nieuws van het juridisch front


The proof of the pudding is in the eating. In de rechtbanken wordt het beleid van een regering het meest op scherp weergegeven. Nieuws van het juridisch front dus. In deze interessante tijden leest u dat bijzonder actueel nieuws niet in de krant. U hoort het niet op de TV. Voor echt nieuws moet u op de website van de V.Z.W. Viruswaanzin zijn. Bij deze.


Zoals u weet wordt er voor de kortgedingrechter in Antwerpen een procedure gevoerd tegen de mondmaskerplicht bij 10 -12 jarigen. Deze plicht werd een kleine 2 weken geleden ingevoerd. Om de één of de andere totaal onduidelijke reden kwamen de besmettingen plots uit die groep. Of toch niet. Want de dag waarop de maatregel inging, kwam Van Ranst al in de krant melden dat de besmettingen niet uit de scholen kwamen, maar uit de hele samenleving. Waarop vervolgens werd besloten om de scholen gewoon te sluiten. Logisch toch?


Wat leren we intussen uit de aangevatte procedure?

De Vlaamse regering verstaat geen Engels.

Eerst en vooral hebben we ontdekt waarom de overheid er niet in slaagt de internationale stand van de wetenschap om te zetten in het beleid. We vroegen ons al af hoe het kwam dat het wetenschappelijk intussen al menigvuldig gepubliceerd standpunt dat de maatregelen NIET werken, de regering niet bereikt. Welnu de oorzaak daarvan is prozaïsch: de overheid verstaat geen Engels. Ook geen Spaans, Portugees en Italiaans trouwens. Dat zijn immers geen landstalen. Hoe zouden we dus willen dat de overheid mee is met de internationale evolutie in de wetenschap?


In de procedure in kortgeding vraagt de Vlaamse regering de “overzetting in de taal der rechtspleging, met name het Nederlands”, van alle stukken die niet in het Nederlands zijn gesteld. Deze stukken zijn talloze wetenschappelijke artikels maar ook de richtlijnen van de WHO. Onze Vlaams-nationale Minister President en Minister van Onderwijs, verstaan die talen niet, quoi! Dat de federale virologen in hun rapporten ook Engels gebruiken, is dus waarschijnlijk om de Vlaamse regering om de tuin te leiden.


Is dit het gevolg van het Vlaams – Nationalisme? Dat we na één jaar covid, en tienduizenden wetenschappelijke publicaties moeten lezen dat de Vlaamse Regering deze studies niet begrijpt omdat ze in het Engels zijn gesteld. Arm Vlaanderen.

De NVA in het federaal parlement: er is geen wettelijke grondslag.

De NVA in de Vlaamse Regering: artikel 4 van de wet betreffende de civiele bescherming is de wettelijke grondslag.


Het tweede punt dat we hebben geleerd is dat ze bij de N.V.A. niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Met één poot in de meerderheid in Vlaanderen, en een andere poot in de oppositie in het federaal parlement.

Peter De Roover betoogt ferm in het federaal parlement dat er geen wettelijke grondslag is voor de maatregelen. Hij herhaalt dat op TV. Zijn collega’s parlementairen volgen hem.


In de procedure beweren de Minister – President Jambon (NVA) en de Minister van Onderwijs Ben Weyts (ook NVA) dat art. 4 van de wet betreffende de civiele bescherming de wettelijke grondslag vormt. Op basis van die wet geldt het ministerieel besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken (federaal) en daaruit volgt dan de machtiging aan de ministers van onderwijs om maatregelen te nemen in de scholen (art. 20, MB 28.10.2020).

“De noodzakelijke maatregelen worden genomen door verschillende instanties, in het bijzonder de minister van Binnenlandse Zaken in het kader van zijn bevoegdheden geput uit art. 4 van de wet betreffende de civiele bescherming: …”


Deze wet is echter alleen van toepassing bij rampen, en kan niet gelden voor situaties die al meer dan een jaar aanslepen. Bovendien vereist het EVRM dat de maatregelen die voorzien zijn bij de wet voldoende duidelijk zijn dat de bevolking uit deze wet al kan afleiden welke maatregelen er kunnen worden genomen. Nergens in de wet op de civiele bescherming is voorzien dat kinderen kunnen verplicht worden om mondmaskers te dragen. Er staat zelfs geen artikel in dat daar in de verte op kan trekken.


Dat is trouwens ook het standpunt van het hof van beroep van Brussel in het arrest van 28 oktober 2020, overgenomen door Peter De Roover in zijn publicaties.


Dus wat is het nu, NVA? Is er nu een wettelijke grondslag of niet? Of gaat de partij splitsen?

De “wetenschappelijke basis”: een rapport met de situatie tot 13.12.2020!

En wat is nu de wetenschappelijke basis van de maatregelen? Een rapport van Sciensano met de beschrijving van de situatie tot 13.12.2020, zo blijkt. Een paar citaten uit dat rapport:


“De epidemische curve in de scholen volgt de evolutie van de epidemie in de algemene bevolking…


Hoewel het absolute aantal gerapporteerde infecties in de basisschol opvallend laag is, kunnen besmettingen (zowel op school als daarbuiten) in alle leeftijdsgroepen voorkomen…

Kinderen onder 12 jaar lijken minder gevoelig te zijn voor het virus maar zij kunnen besmet raken. In december zien we een toename van het aantal gevallen onder lagere schoolkinderen, terwijl er voor de meest de andere leeftijdsgroepen nog steeds sprake is van een afname. Ondanks de veel minder strenge maatregelen blijft de absolute incidentie in deze groep wel laag (in vergelijking met andere leeftijdsgroepen), maar toont ze het belang van actie opvolging ook bij de jongeren leeftijdsgroepen.”


Vervolgens stelt het Overlegcomité (waar de verschillende regeringen in ons land overleg plegen om tot één eensluidende beslissing te komen bij unanimiteit – dit is dus geen parlement en zelfs geen regering):


“Het Overlegcomité stelt op 19 maart 2021 vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen. …Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen.”


M.a.w., er is geen enkele indicatie dat er in de specifieke leeftijdsgroep van 10 tot 12 jaar een bijzondere toename was van het aantal besmettingen. Waar gaat dit dus eigenlijk weer over? Waarom sedert december niets doen na dit rapport, en dan het rapport inroepen eind maart. Het is weer van: “We moeten toch iets doen!” “Den blok erop!” “Om te tonen dat we het menen!”

Dat doe je niet met kinderen, en al zeker niet met kinderen van 10 tot 12 jaar.

Mogen we daarbij nog opmerken dat het aantal ziekenhuisopnames is beginnen toenemen midden februari 2021. Wat betekent dat het aantal besmettingen al moet zijn gestegen vanaf begin februari 2021. Maar dat is niet te zien in de cijfers. De consequentie is dat de teststrategie er niet in slaagt een juist beeld te krijgen in de verhoging van het aantal besmettingen.

Intussen zitten we met het voldongen feit dat de scholen gewoon gesloten werden kort na de inleiding van het kortgeding. De Vlaamse regering laat weten nog niet te weten of er na de paasvakantie opnieuw een mondmaskerplicht komt.

De rechter heeft de zaak daarom uitgesteld naar 15 april om te zien wat de Vlaamse regering nu gaat doen.


Als ze een beetje verstandig zijn, daar bij die Vlaamse regering: geen mondmaskers meer voor kinderen onder 12 jaar. De hysterische reacties van de vakbonden en bepaalde kleuterjuffrouwen ten spijt.___ Lockdowns forever? We mogen er niet aan denken. Slechts wee instanties kunnen aan dit circus een einde maken: de rechters en de politiek. Raak de politici daar waar het het meest pijn doet: pak hun leden en hun kiezers af. Maak je lid van PV&V, dé partij voor al wie het niet eens is met het corona-beleid van Frank Vandenbroucke & Alexander De Croo.


√ Geef onze vrijheid terug

√ Versterk de zorg

√ Open de economie

√ Haal die mondmaskers van de kinderen

√ Hef het reisverbod op

√ Stop de maatregelen en de avondklok


___

Steun Viruswaanzin vzw | Procedures tegen de Belgische Staat zijn meer dan ooit nodig. Maar procederen is ook duur. U hoeft zelf uw nek niet zelf uit steken gezien het risico voor professionele gevolgen, disciplinaire sancties of maatschappelijke terechtwijzingen. Dat doen wij wel voor U. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.

U kan ervoor kiezen online te storten met dit formulier of via een overschrijving op BE51 7512 1067 6562 met vermelding "viruswaanzin".

3,823 views162 comments

Recent Posts

See All
bottom of page