top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Raad van State: horeca sluiten ongrondwettelijk!Geachte Dames en Heren, 

Zoals vandaag de Auditeur bij de Raad van State vaststelt dat de maatregelen in de horeca ongrondwettelijk zijn, zo heeft het hof van beroep van Brussel ook vastgesteld de we de wettelijke grondslag voor de maatregelen tijdelijk is en dat de regering nu tijd genoeg heeft gehad om een wettelijke grondslag te maken voor de maatregelen.  Zoals de auditeur oordeelde het hof van beroep dat in een voorlopige procedure niet in de beslissing  van de regering kan worden gekomen.  Het hof stelt zich in een procedure in kortgeding die voorlopige maatregelen betreft, zich niet te kunnen inlaten met de adviezen van de virologen en de genomen maatregelen.  Het hof legt daarom geen verbod op in kortgeding om bepaalde maatregelen te nemen.  Zoals de auditeur dat ook voorstel inzake de horeca.  Hierdoor is ons land de facto terechtgekomen in een “gouvernement des experts”, omdat de rechter op korte termijn de maatregelen niet beoordeelt.   Maar daarmee is de kous echter niet af.  Immers moet de regering de maatregelen beter onderbouwen en een wettelijk kader scheppen in het parlement.  De stelling van de burgers dat het controleren van Covid-19 een illusie is en dat er moet worden gefocust op de risicopatiënten, de meest kwetsbaren, noemt het hof “plausibel”.   De regering zal dus moeten gaan onderbouwen waarom deze keuze niet wordt gemaakt.  Waar de kortgedingrechter nog had gesteld dat de stellingen van de burgers die dit proces voeren getuigden van “intellectuele armoede”, stelt het hof nu vast dat er een “battle of experts” is.  In de procedure in kortgeding kan deze onenigheid niet worden beslecht.  Dat is iets voor de zaak ten gronde.   Maar de “omgekeerde lockdown”, die ook wereldwijd door vele wetenschappers intussen wordt voorgesteld, is volgens het hof dus “plausibel”.  Het gevolg van dit arrest is dat als de regering de maatregelen niet beter onderbouwt en er geen wettelijk kader komt, de afdwinging van de maatregelen in het gedrang komt.  In de procedure ten gronde zowel als in de strafprocedures rond de boetes kan immers deze beoordeling wel gebeuren.  Met onderbouwing wordt ook bedoeld aantonen dat de maatregelen nut hebben.  Het Hof verwijst naar het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing op dat vlak.  In de actuele stand van zaken waarin de regering en de virologen, hoewel er al tal van maatregelen zijn die de mensen al maanden naleven, vaststellen dat deze maatregelen niet werken en de cijfers blijven stijgen, is de bewijsvoering dat de maatregelen werken bijzonder actueel.    Iedereen draagt mondmaskers in de winkel, in openbare gebouwen, er zijn geen grote demonstraties, de evenementen zijn grotendeels onmogelijk, er wordt niet gedanst …   De regering zal moeten onderbouwen dat deze maatregelen enige nut hebben gehad en nog hebben.    Het is intellectueel oneerlijk en zelfs onjuist, dat deze maatregelen niet werken omdat de mensen ze niet naleven.  Het is mogelijk dat de bubbels niet overal zijn nageleefd, maar alle andere maatregelen zijn dat wel. Al deze maatregelen werken niet.  We zitten actueel in een situatie waarin de regering maandenlang experimenten heeft gedaan met de bevolking.  We verwijzen naar de verklaring van Prof. Van Gucht. in het voorjaar.  De enige actie die op vandaag met zekerheid werkt, is de inzet van de zorg en de artsen.   Ziekenhuizen zijn gebouwd om zieken te verzorgen.   Alle andere maatregelen hebben de stijging van de cijfers niet kunnen voorkomen.  In de plaats van te experimenteren met allerlei niet werkende maatregelen had de regering de zorg moeten versterken de voorbije maanden.  Dat pas nu wordt gezocht naar personeel om de ziekenhuizen bij te staan is gewoon halluciant.  Hadden de virologen geen tweede golf voorspeld?  Waarom werd de zorg dan niet versterkt?  Wij wijzen erop dat Viruswaanzin al van bij haar oprichting in juli vraagt om 3 fundamentele zaken:  - 1. Bescherm de risicopatiënten.  - 2. Versterk de zorg, huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra.  - 3. Zet de economie terug open en geef de mensen hun vrijheid terug.  Omdat de regering nagelaten heeft punt 2 te doen, is nu punt 3 volledig in het gedragen.  Andermaal wordt de “collaterale schade” bijzonder groot. 

3,032 views67 comments

Recent Posts

See All
bottom of page