• viruswaanzin.be

Raad van State verwerpt verbod op erediensten
Het verbod op erediensten als onderdeel van de coronamaatregelen gaat te ver en is onevenredig, zo oordeelt de Raad van State na een klacht. Ten laatste komende zondag 13 december 2020 moet de regeling aangepast worden zodat dat niet meer het geval is, beveelt de Raad.


Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ verbiedt de collectieve uitoefening van de eredienst, behalve in drie zeer beperkte gevallen, zo meldt de Raad van State vanavond.

“De Raad van State heeft in het kader van een vordering in kort geding bevolen dat de Belgische Staat deze regeling tenminste voorlopig zodanig dient te wijzigen dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is.” Dat moet volgens het arrest ten laatste op 13 december 2020 gebeuren.


Volgens het arrest is er sprake van een “disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip”.


____

BRON: HLN

690 views2 comments

Onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang alle posts, nieuws en feiten in jouw mailbox.

viruswaanzin.be is een onafhankelijk initiatief en wordt op geen enkele manier onderschreven, gesponsord of beheerd door de overheid. Dit informatieportaal verzamelt betrouwbare coronavirus informatie, feiten, opinies en cijfers.

© 2020 VIRUSWAANZIN - FOLIE VIRUS VZW - Beelbroekstraat 60 - 9040 Gent - Ond. nr. 0752.629.037

  • Facebook