top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Raad van State verwerpt verbod op erediensten
Het verbod op erediensten als onderdeel van de coronamaatregelen gaat te ver en is onevenredig, zo oordeelt de Raad van State na een klacht. Ten laatste komende zondag 13 december 2020 moet de regeling aangepast worden zodat dat niet meer het geval is, beveelt de Raad.


Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ verbiedt de collectieve uitoefening van de eredienst, behalve in drie zeer beperkte gevallen, zo meldt de Raad van State vanavond.

“De Raad van State heeft in het kader van een vordering in kort geding bevolen dat de Belgische Staat deze regeling tenminste voorlopig zodanig dient te wijzigen dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is.” Dat moet volgens het arrest ten laatste op 13 december 2020 gebeuren.


Volgens het arrest is er sprake van een “disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip”.


____

BRON: HLN

695 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


NIEUW ! Weldra zal het Vaticaan bewijs leveren over de relevantie v/d broodvermenigvuldiging met Rt-pcr

Like

patrickvermeiren
patrickvermeiren
Dec 08, 2020

Ik kijk uit naar komende zondag.

Maar eerst is er nog morgenavond, wij hebben besloten om van 18.00u tot 20.00u te gaan.

Of tot zo laat het nodig is.

😁😊🤗

Like
bottom of page