top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Reageren de virologen op een proactief virus?Van Gucht meldt dat de piek in de besmettingen lag op 22 maart 2021 met 6279 besmettingen op één dag. Dat moet eigenlijk zijn "positieve tests". De realiteit is dus dat de besmettingen zich 6 dagen voordien hebben voorgedaan, met name rekening houdend met de incubatietijd.


De piek lag dus eigenlijk op 16 maart 2021. Dat wil zeggen dat Rt van de besmettingen op dat ogenblik 1 had bereikt. Eerstdaags gaan we de Rt van de ziekenhuisopnames ook naar 1 zien gaan.


Ik had in een eerdere post er al op gewezen dat nog voor de maatregelen eind maart in voege gingen, de indicatoren al de daling aangaven. De maatregelen hebben daar niets aan bijgebracht.


Men ziet dat ook aan de evolutie van Rt van de ziekenhuisopnames dat er al een plafonnering werd ingezet op 16 maart. Wat betekent dat eigenlijk eind februari - begin maart, Rt van de besmettingen is gaan plafonneren. Dat heeft dus nog minder iets te maken met de maatregelen.


Van Gucht en C° blijven in de illusie leven die het uitgangspunt is van de wiskundige epidemiologen: het reproductiegetal beweegt alleen in gevolge maatregelen of de anticipatie van de bevolking in het gedrag daarop. Welnu, begin maart was er sprake van versoepelingen!! Noch de maatregelen noch de anticipatie daarop hebben de curve beïnvloed.


De realiteit is dat Rt voor de zoveelste keer al aan het dalen was van nature uit toen de maatregelen ingingen, en al onder 1 zat op het ogenblik waarop de regering is gaan verstrengen.


Het is nu al de derde keer dat die stommiteit wordt begaan, en dat men denkt dat de maatregelen helpen omdat men de "besmettingen" ziet dalen.


Sam Leendert had het helemaal bij het juiste eind toen hij dit voorspelde!


2,329 views64 comments

Recent Posts

See All
bottom of page