top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Rechter verbiedt avondklok in Nederland!


De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter.


Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, oordeelt de rechter.


Voor de invoering van de avondklok is echter gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming. Dat was wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van "bijzondere spoedeisendheid". Het feit dat vóór de invoering al vaker over invoering van een avondklok was gesproken, illustreert volgens de rechtbank dat niet is voldaan aan de "bijzondere eisen" die voor activering van de wet vereist zijn.

"Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen."


Minister Grapperhaus van Justitie laat in een eerste reactie weten de uitspraak te bestuderen.

Het is nog niet bekend wat de directe gevolgen van de uitspraak zijn en wat er gebeurt met de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Het opheffen van de avondklok kan niet worden uitgesteld door het aantekenen van een hoger beroep. Het is nog niet bekend of daartoe wordt besloten.


De avondklok ging in op zaterdag 23 januari en zou aanvankelijk 3,5 week duren, maar de maatregel werd vorige week verlengd tot en met 2 maart. Wie zonder geldige reden op straat komt, riskeert een boete van 95 euro. Noteer dat we in België al onafgebroken sinds 1 november 2020 onder een avondklok zitten met boetes die minimaal 3 keer zo hoog zijn.


Grondrechten

De rechtszaak was aangespannen door de stichting Viruswaarheid Nederland, die wordt geleid door Willem Engel en Jeroen Pols. Zij stelden dat de "inperking van grondrechten, die zijn verankerd in de grondwet en internationale verdragen, niet zo maar terzijde kunnen worden geschoven".


De landsadvocaat voerde namens de Staat aan dat de coronapandemie een dermate ernstige situatie is en daarom een spoedprocedure voor het instellen van de avondklok op zijn plaats was. Ook bleken andere coronamaatregelen niet voldoende om de pandemie te bestrijden.


Viruswaarheid Nederland blij

Viruswaarheid laat weten dolblij te zijn met de rechtelijke uitspraak. "We hadden er niet meer op gehoopt, omdat we al eerder zaken hebben verloren en dus het geloof hadden opgegeven. Maar deze zaak is zo evident en dat heeft de rechtbank nu ook ingezien."


____

BRON: NOS.nl

Photo: NOS


2,412 views70 comments

Recent Posts

See All
bottom of page