top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

RIVM in Nederland gesommeerd om Pienter Corona-onderzoek te publiceren

Updated: Jun 17, 2020
Het RIVM weigert tot op heden hardnekkig de onderzoeksgegevens van het Pienter Corona-onderzoek vrij te geven. Van Dissel verwees in zijn presentatie aan de Tweede Kamer naar de uitkomsten van dit Rapport. Er bestaat twijfel of de genoemde getallen daadwerkelijk uit dit onderzoek afkomstig zijn. Het RIVM dient voor vrijdag 5 juni 2020 de stukken openbaar te maken bij gebreke waarvan een kort geding aanhangig gemaakt wordt.


Het onderzoek werd uitgevoerd door Fiona van der Klist. Zij weigert echter gehoor te geven aan meerdere per e-mail verzonden verzoeken. Evenmin was zij telefonisch beschikbaar. Vandaag is de directeur-generaal van het RIVM J. Brug schriftelijk gesommeerd om uiterlijk vrijdag alsnog tot publicatie over te gaan.  Naast het genoemde onderzoek dient het RIVM ook de bij de voorspellingen gebruikte modellen en aannames vrij te geven. Mocht geen gevolg gegeven worden aan de sommatie, dan zal binnen enkele dagen een kort geding voorbereid worden. Daarbij zal mogelijk ook Van der Klst als verantwoordelijk wetenschapper gedagvaard worden.

177 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page