top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Sint-Niklaas verbiedt manifestaties viruswaanzin


VZW Viruswaanzin stelt met verbazing vast dat het stadsbestuur van Sint-Niklaas de wekelijkse woensdagavond manifestatie van Viruswaanzin vzw op het laatste nippertje verboden heeft.


De reden die ons telefonisch is meegedeeld door de politie van Sint-Niklaas:

‘Uit de risico analyse van de politie blijkt dat de openbare orde en veiligheid niet kan gegarandeerd worden. Dit blijkt uit signalen die de politie ingeschat heeft waarbij er storende extremistische elementen zouden afzakken naar de Grote Markt.’


Wij moeten met lede ogen aanzien hoe onze grondrechten in het bijzonder Artikel 27 van de Belgische grondwet met de voeten wordt getreden.


Art. 27 De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.


Viruswaanzin VZW is een pluriforme apolitieke volksbeweging die open staat voor alle mensen ongeacht hun politieke voorkeur, huidskleur, geaardheid, religie en levensbeschouwing.


Onze vorige goed georganiseerde manifestatie aan de financietoren in Brussel op 16 augustus is vlekkeloos en ordentelijk verlopen. We zijn de politie van de stad Brussel nog steeds dankbaar voor de goede samenwerking.


Alsook onze manifestatie op de Grote Markt van Sint-Niklaas vorige week 6 januari is zonder noemenswaardige incidenten vreedzaam kunnen doorgaan.


Wij hebben met ons team van stewards gewaakt op het naleven van de goede orde, mondmaskerplicht en social distancing.


Wij begrijpen dan ook niet waarom het stadsbestuur op de vooravond van onze wekelijkse protestactie ons het recht op verenigen weigert.


Viruswaanzin vzw zal morgen 13 januari het stadsbestuur interpelleren naar de motivatie van de weigering.


VZW Viruswaanzin zal blijven strijden tot uw onvervreemdbare rechten hersteld zijn.

Het recht om te gaan en staan waar en wanneer u wilt.

Het recht op vereniging en betogen.

Het recht op de uitoefening van uw beroepsactiviteit.

Het recht om te reizen zonder beperkingen.

Het recht op onderwijs zonder mondmaskers en testen voor de kinderen.

Het recht op zelfbeschikking zonder verplichte vaccinatie.

Het recht op reguliere niet covid gezondheidszorg.

Het recht op eerlijke transparante informatie waar de burgers zelf naar eigen inzicht hun beslissingen op kunnen baseren.

Het recht op schadevergoeding voor het leed en verlies dat u werd aangedaan.

Het recht op een onafhankelijke rechtsstaat die de schuldvraag grondig zal onderzoeken en gepaste straffen zal toepassen.


Bram Christiaens Secretaris

Maxime Ceragioli Penningmeester2,285 views31 comments

Recent Posts

See All
bottom of page