top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Sire, uw regering valt uw volk aan


Oproep: stel aub asap de regering in gebreke (bis)


Wij raden aan om onderstaande brief aangetekend te versturen. U kan de brief versturen aan de minister die u wil, aan de premier of de minister-president.


Wie daarvoor geen geld heeft, of er geen geld aan wil uitgeven, kan de brief ook per mail aan de regeringen sturen.

Vergeet u niet om uw naam, en gegevens onderaan de brief in te vullen.


____

Aan de Belgische regering,

Aan de Vlaamse regering,


Geachte Dames en Heren Ministers,


In juni 2021 werd u door ons en vele gelijkgezinden in gebreke gesteld om actie te ondernemen mocht er in in de herfst of de winter een nieuwe epidemische golf zijn. Wij hebben u gevraagd de volgende maatregelen te nemen:


1. De flexibele uitbouw van de zorg in de hospitalen voor respiratoire aandoeningen en van de intensieve zorg. Wij hebben u gevraagd om daarvan onmiddellijk werk te maken. U kan zich niet beroepen op een overbelasting van de zorg die u zelf gecreëerd heeft, om een epidemische noodsituatie uit te roepen.

U veegt daar uw voeten aan.


2. De investering in antivirale middelen en onderzoek daarover. U heeft nog steeds niet dezelfde inspanning geleverd voor het vinden van dergelijke middelen en/of de goedkeuring ervan, zoals u dat doet voor de vaccins.

U veegt daar uw voeten aan.


3. De wegwerking van het tekort aan vitamine-D. U weet dat een groot aantal van de doden een vitamine-D tekort vertonen. Wij hebben u een campagne gevraagd om dit tekort weg te werken. Intussen blijken ook selenium en zink relevant te zijn.

U veegt daar uw voeten aan.


4. De inzet van huisartsen in de eerste lijn. Wij hebben u gevraagd richtlijnen aan de huisartsen te geven om de mensen daadwerkelijk te onderzoeken en te verzorgen ter ontlasting van de hospitalen. In de plaats daarvan overbelast u hen met het testen van mensen die niet ziek zijn.

U veegt daar uw voeten aan.


5. De ventilatie van publiek toegankelijke binnenruimtes en openbaar vervoer. Een gekend middel dat u zegt belangrijk te vinden maar uw beleid is bijzonder tegenstrijdig op dat vlak. U verkiest mondmaskers boven ventilatie.

U veegt daar uw voeten aan.


6. Een arsenaal verstandige maatregelen die de vrijheden niet beperken en de economie niet aantasten. Wij hebben u zelfs een waslijst van maatregelen voorgesteld ter bescherming van de kwetsbare personen. Maar u vertikt het om die te nemen. U doet alsof er maar 3 keuzes zijn: mondmaskers, het Covid Safe Ticket of lockdowns. U weet echter uit onze brief dat er heel wat meer wel zinvolle acties kunnen worden genomen. Wij verwijzen naar de brief die wij u eerder zonden.

U veegt daar uw voeten aan.


7. Een beleid dat zorgt voor de mensen, aandacht heeft voor hun lijden, en dat niet gericht is op strenge totalitaire ondoorzichtige maatregelen. Een positief beleid, in de plaats van regelneverij en verboden.

U veegt daar uw voeten aan.


*


Wij hebben u deze aanmaning gestuurd omdat wij hoopten dat u daaraan gevolg zou geven zodat wij niet meer onnodig hoeven te lijden onder uw maatregelen in de komende maanden en jaren. U moest daar eigelijk al lang werk van maken, en niet wachten tot het alwaar te laat is. De WHO heeft u eerder al jaren aangemaand om klaar te zijn voor een epidemie.


U heeft gewoon lak aan alles wat wij u voorgesteld hebben. In tegenstelling daarmee kiest u voor maatregelen waarvan is bewezen dat ze voor geen meter werken. Met name voor het Covid Safe Ticket en de maskers. Uw CST laat besmettelijke gevaccineerden en personen met een vals negatieve test gewoon door. U weet dat dit instrument geen besmettingen tegenhoudt, maar u voert het systeem toch maar in. U struisvogelt op een bijzonder irrationele manier en ondergraaft daarmee volkomen uw geloofwaardigheid.


U voert opnieuw de mondmaskerplicht in terwijl is aangetoond dat die voor geen meter werkt. Wij verwijzen u naar het onderzoek van het team van La Scola op basis van de viruspartikels in de afvalwaters in Marseille waarin dit is aangetoond. (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.664477/full)


U verkiest dus voor de zoveelste keer uw toevlucht te nemen tot maatregelen die niet werken boven de maatregelen waarvoor u in gebreke werd gesteld en die behoren tot de normale en evidente geneeskunde zoals we die al decennia kennen.


Daarmee berokkent u opnieuw ons en de hele samenleving schade.


U gaat intussen nog een stap verder. U liegt de bevolking ook voor. Wij verwijzen naar o.a. uw uitlatingen over het aantal gevaccineerden in de hospitalen. U heeft die aantallen bewust geminimaliseerd en gesproken van een grote meerderheid aan niet gevaccineerden in de hospitalen terwijl intussen blijkt dat 70 % van de opnames in de ziekenhuizen in Vlaanderen gevaccineerde medeburgers zijn.


Uw ministers en zelfs de premier en de minister-president, hebben verklaard dat zij niet voor een pasjesmaatschappij zijn. Maar nu zouden er gewijzigde omstandigheden zijn. Wij hebben er u echter in de ingebrekestelling op gewezen dat er een nieuwe golf kon komen. Er zijn dus geen nieuwe omstandigheden. U liegt de bevolking voor en u verandert om de paar weken 180 ° van politiek. Dit is voor ons totaal onaanvaardbaar.


Wij wijzen er u op dat uit de registratie van de viruspartikels in de afvalwaters zoals gepubliceerd op Sciensano, nog voor 19.10.2021 de aangroei van het aantal virussen is gaan vertragen en dat er vanaf 19.10.2021 een duidelijke daling in de grote steden van ons land waar te nemen is. Andermaal neemt u maatregelen nadat het virus al een tijdlang op de terugweg is. Wij wijzen erop dat er voor 19.10. zelfs nog geen sprake was van nieuwe maatregelen dus u kan dat niet wijten aan anticipatief gedrag. Er zijn, zoals Professor La Scola dat aantoont, andere drivers die de weg van het virus bepalen dan uw flutmaatregelen.


In een gebruikelijke moreel hoogstaande democratie nemen liegende politici ontslag. De zeden zijn in deze coronatoestand duidelijk verwilderd.


In de eerstkomende dagen zullen wij opnieuw uw maatregelen ondergaan. Wij zullen hierdoor schade lopen. Wij manen u bij deze ultiem aan om gelet op de daling van het aantal viruspartikels in de afvalwaters waaruit een teruggang van de aanwezigheid van het virus in de samenleving blijkt, uw maatregelen van mondmaskerplicht en de uitrol van het Covid Safe Ticket onmiddellijk op te schorten.


Probeer uw gezond verstand terug te vinden.

Kijk rationeel naar de cijfers in de plaats van met uw angstgevoel.

Neem de juiste maatregelen.

Negeer de mensen niet.

Lieg hen niet voor.

Steek uw hoofd niet in het zand. U weet dat het CST en de mondmaskers niet werken.

Tast uw eigen geloofwaardigheid niet nog verder aan.


En bovenal, wees menselijk in de plaats van de harde totalitaristen die u nu bent geworden.


Met hoogachting,Naam/voornaam/bedrijfsnaam:

Adres:

Eventueel kbo nr.:

Handtekening
3,957 views96 comments

Recent Posts

See All

96 Comments


Aan wie stuur ik deze brief het beste??

Like

https://www.youtube.com/watch?v=vVqFdHJgh3I

Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Nov 02, 2021

Onderstaande tekst heb ik verzonden naar de redactie van een tijdschrift ter publicatie .

Het heeft niet met de Covid-problematiek te maken maar wel met onze verrotte regering en wou hem daarom jullie toch niet onthouden .


Graag zag ik de volgende tekst als lezersbrief in de primo .

Nu onze regering ons terug veroordeeld heeft tot het mondmasker gooien ze het volgende op ons bord . Vanaf 2027 zouden ze alleen nog elektrische wagens willen inschrijven . Dit gaat absoluut zeker tot mobiliteitsarmoede leiden . Ik denk bv. aan gepensioneerden die het budget niet hebben om een elektrische wagen aan te kopen . Eveneens aan de jongvolwassenen die zich als eerste wagen zeker geen elektrische wagen kunnen veroorloven …


Like

Die is nog erger dan een fascist. Het is dat misbaksel dat ons gijzelt met zijn strontregels. Het wordt inderdaad hoog tijd dat zeker hij en die voze Pedro Dinges, Mahon of Fahon, hun ontslag pakken en hun excuses aanbieden aan ons, het volk.

Like

bottom of page