top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

'The Great Reset' gereset.

Updated: Jun 16, 2021


De Grote Geleerde Klaus Schwab is de schrik van de complotdenkers. Met groot ontzag, en bevend, kijken ze naar zijn compleet geschift boekje “The Great Reset”. Ze kijken ook met groot ontzag naar de man zelf, die de voorzitter is van het World Economic Forum. Als Klaus naar het groot toilet gaat, dan doet hij dat met een plan! Een heus plan.

Klaus, we schrijven dat met een “C” van “communist” , is een economieprofessor. Het is aan zijn boekje alvast niet te zien. Volgens velen die geloven in complotten valt uit The Great Reset een plan af te leiden dat zou moeten bewijzen dat de hele covid-toestand artificieel is opgezet met de touwtjes vanop het hoofdkwartier van het WEF. O.a. Alexander De Croo zou door zijn banden met het WEF aan één van die touwtjes hangen. En aldus zouden we allemaal binnenkort in lockdown gaan om de massale stijgingen van de zeespiegel te zien omkeren.


Als ik het maar aandurf om met dit klinkklaar zot boek de draak te steken, dan krijg ik iedere keer wat van die Schwab-gelovigen op mijn dak die geschandaliseerd zijn door zoveel onderschatting van het briljante WEF-genie. Ik heb het al wel eens aangedurfd op Facebook mijn gedacht daarover te schrijven. Of op Twitter. Wat mij waarschuwingen opleverde dat ik het plan Schwab beter ernstig zou nemen.


Bevrijd u, mijn broeders en mijn zusters vrijheidsstrijders, van het juk dat deze eco-communist op uw gemoed heeft gezet! Relax en zie hoe onnozel zijn uitgangspunten en conclusies zijn. Hoe dwaas de grond van de inhoud van het boekje wel is. En realiseer u dat u de manifesten van Agalev en Ludo Dierickx uit de jaren ’80 van de vorige eeuw bent aan’t lezen. Gekruid met een saus van apocalyptisch doemdenken naar aanleiding van een uit de kluiten gewassen griepaal virus. De wereld ging vergaan!


Welja, Klaus presteert het om te denken dat covid dezelfde maatschappelijke veranderingen inluidt als de middeleeuwse plagen. Alsof de wereld er nog steeds middeleeuws uitziet. We zullen ook zo diep worden getroffen als bij de Spaanse griep. Onomwonden vergelijkt hij Covid met deze rampzalige plaag aan het einde van de eerste Wereldoorlog. Maar intussen blijkt Covid meer dan 20 keer minder impact te hebben gehad dan de Spaanse griep. Een kleine inschattingsfout van de Grote Geleerde van ruim 2.000 %.

Misschien is hem dat vergeven omdat hij, zoals menig viroloog, geen arts is, en dus de ballen afweet van wat een virus juist kan zijn. Dit excuus geldt niet voor de economische voorspellingen die Klaus maakt. Hij is immers economie-professor, en ingenieur. Die gasten kennen doorgaans iets van wiskunde en tellen. Hewel, Klaus slaat er in zijn boekje vierkant naast.


Geholpen daarbij trouwens door zijn co-auteur, de onvolprezen Thierry Malleret. Een economievoorspeller en dito PHD, die dringend van iemand een haarkam cadeau moet krijgen. (Kan iemand hem ook eens zeggen dat het niet zo passend is om op de cover van een boek te staan in een trui die het midden houdt tussen een fleece en een paar aaneen genaaide zwarte handdoeken.)

Wat zou de actuele stand der dingen moeten zijn, op economisch vlak, volgens Klaus en C°? Nota Bene van het World ECONOMIC Forum. Men zou denken: specialisten in de inschatting van de economie. Welnu, we zouden nu midden in de opstand van de armen, de migranten, de daklozen en de gevangenen (???) moeten zitten. Deze mensen vergaan intussen van de honger omwille van de zeer zwaar aangetaste economie en hun leven is uitzichtloos geworden. Waarom de gevangenen daarbij worden vernoemd is een raadsel. Vooreerst krijgen die gratis kost en inwoning, en is het nogal moeilijk om in de gevangenis een betoging te organiseren. Klaus is blijkbaar nog nooit in een gevangenis geweest. De gevangenen, daklozen en migranten zouden het slachtoffer zijn van een werkloosheid die tussen actueel 20 en 30 % zou bedragen. Waarom Klaus de gevangenen en de daklozen als slachtoffers aanziet van de stijgende werkloosheid is al evenzeer een raadsel. Die mensen hadden al geen werk. Het stigmatiseren van de migranten als de sukkelaars die het eerst werkloos worden is ook niet bepaald vriendelijk. Claus zou beter één knie aannemen en de vuist de lucht insteken!


De groei in de G7 landen zou een krimp moeten gekend hebben ook al tussen de 20 en 30 %. Voor Duitsland verwijst Klaus naar een krimp van 33 %, en in de VS wordt dat meer dan 12 %. Een krimp waar deze economieën niet meer boven gaan geraken.


Al dit onheil zal er volgens Klaus de wereld toe brengen de verfoeilijke materiële groei af te zweren. De economische klap en de gevolgen zouden zo dramatisch zijn dat we de groei beu worden.


We zouden met z’n allen geen zin meer hebben in consumptie en geld. Andere dingen worden belangrijk. Zoals de kinderen naar de opvang kunnen brengen en leven in een ecologisch leuke omgeving. Maar toch geen geld. Er zou bij u en ik de nood moeten zijn ontstaan om de groei anders te gaan meten en “intangibles” in rekening te brengen. Meten is weten!


Wat zien we in de werkelijkheid?


Tegen het eind van 2020 was de krimp in China opnieuw omgezet in een groei, waardoor er in 2020 een groeipercentage was van 2,3 %. Dit is minder dan in andere jaren, maar wel zeker een duidelijk herstel van de krimp al tegen het eind van het jaar. De USA kent geen permanente groeidaling van 12 %, maar had in 2020 een krimp van 3,4 % te verwerken. Intussen is deze krimp hersteld. Dit jaar wordt een groei verwacht van 5,1 %. De Europeanen hebben een trager herstel gekend. Eind 2020 zat de krimpthermometer nog op - 7,2 %. In Duitsland -5,4 % in plaats van de Schwab-voorspelling van - 33%. Italië en Spanje hebben het lastiger en komen slechts traag uit de krimp van rond de 10 %. Nergens in Europa zijn er cijfers van - 20 en - 30 %.

Wat België betreft wordt voorzien dat we dit jaar een groei gaan kennen van 5,5 %, in vergelijking met vorig jaar, waardoor we terug “on track” zijn tegen het einde van het jaar. Het jobverlies zal eerder beperkt zijn.


Voor de gevangenen die in opstand willen komen: het zal voor een andere keer zijn. Trouwens, een deel van hen is door corona naar huis gestuurd hier te lande. Permanent. Niet bepaald een aanleiding om in opstand te komen. Daar kan Klaus een puntje aan zuigen!

Intussen zijn er nergens in de berichtgeving metingen te vinden over de groei van het “intangible” geluk van de mensen. Niet dat we ertegen zouden zijn mochten dergelijke indicatoren de pers halen. Maar KClaus heeft met zijn kornuit toch wel bijzonder overdreven bij het inschatten van de gevolgen van de pandemie.


U gaat dus morgen niet met z’n allen “consuminderen” en de groenten in uw eigen tuin verbouwen. Voor zover er geen gif in zit. Uw vreugde verhogen door het leggen van uw eigen eieren, zit er ook niet meteen in. U gaat met z’n allen of een groot deel van u, eerst feesten met de Rode Duivels, veelvuldig bier drinken en gezond gaan eten op restaurant. Uw vrouwen gaan dat doen in een nieuw kleedje, want dat van vorig jaar kunnen ze toch niet meer aandoen. U gaat een nieuwe auto kopen, zo mogelijk elektrisch. En u gaat eens goed op reis gaan. Het heeft nu al lang genoeg geduurd.

De kleine scherpneuzige Paul De Grauwe zag het veel duidelijker dan de eco-communist. De economie gaat een serieuze boost krijgen en er zal eerder geconsumeerderd worden dan geconsuminderd. Wie van ons heeft nu zin om zijn materiële leefwereld een serieus stuk terug te dringen? Natuurlijk willen we allemaal wel wat meer vrije tijd, wat schonere lucht en properder water. Natuurlijk willen we allemaal aan Yoga doen in onze tuin op een berg en onze kinderen naar de opvang brengen. Maar dan wel zonder de rest op te geven.

Klaus is er dus aan voor de moeite. Zijn Middeleeuwse doemscenario’s zijn niets anders dan gebakken lucht. Als hij al een plan heeft, dan vagen de mensen, de bedrijven en de nationale staten vierkant hun voeten aan dat plan.

Voel u dus bevrijd, broeders en zusters, lach onze Klaus vierkant uit. In plaats van hem te vrezen en te denken dat uw toekomst door hem is gepland. Claus kleurt groen!Economie herstelt razendsnel van corona. “Veel positiever dan we hadden durven denken” Alle lichten staan op groen voor een krachtig herstel. Tegen eind dit jaar al zou de Belgische economie de coronacrisis achter zich laten, zo blijkt uit de jongste prognoses van de Nationale Bank (NBB). Dat is veel sneller dan alle experts verwacht hadden. 15-06-21, 16:00 Pierre Wunsch, een optimistische gouverneur van de Nationale Bank. © BELGA_INTERNAL - Neen, de pandemie is nog niet helemaal van de radar verdwenen, maar toch ziet een optimistische gouverneur Pierre Wunsch voor dit jaar een economische groei van 5,5 procent. Dat is liefst 2 procentpunt meer dan bij de vorige prognose begin dit jaar. Voor 2022 gaat de Nationale Bank uit van een groei met 3,3 procent.

“De economie draait nu opnieuw op 96 procent van haar normale capaciteit”, zegt Wunsch. “Veel positiever dan we hadden durven denken.” En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Het vertrouwen van de consumenten én de bedrijven is hoog. De reden voor al dat vertrouwen en het daaruit voortvloeiend herstel zijn de vaccinaties. “We hadden gedacht dat de oplossing van de gezondheidscrisis pas in 2021-2022 zou komen, met het verdwijnen van het virus”, stelt Geert Langenus, de hoofdeconoom van de Nationale Bank.

De kater van de coronapandemie op onze economie was goed voor een krimp van 6,2 procent vorig jaar. Dat is fors, maar blijvende schade is wellicht niet aangericht, waardoor bedrijven en sectoren weer volop in gang zijn geschoten. Dat is ook de stelling van Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. “Hoe groter de littekens, hoe groter de permanente schade. Maar ondanks de scherpste crisis sinds de Grote Depressie zou het deze keer wel eens anders kunnen zijn.” Omdat deze recessie er eentje was die van buitenaf kwam, door een virus. Een keertje dat virus bedwongen, kan de resetknop ingedrukt worden. “Massale overheidsinterventies hebben de toename van bedrijfsfaillissementen en werkloosheid getemperd”, bevestigt ook Peter Vanden Houte van ING. “Het eerste kwartaal zagen we al een stevig herstel, daarmee is de basis gelegd voor dit jaar.” Al zijn beide bankeconomen iets voorzichtiger met een groei van 4,8 procent, toch onderschrijven ze de analyse van de NBB. En dat alles is ook goed nieuws voor de werkloosheid. In eerdere prognoses hing de Nationale Bank nog een doemscenario van 100.000 ontslagen op. Daar gaat ze niet meer van uit. “De werkgelegenheid zal wellicht eind dit jaar een kleine dip tonen, wanneer het systeem van tijdelijke werkloosheid afloopt”, zegt Geert Langenus. “Maar het jobverlies zal eerder beperkt zijn.” Inflatie Eind goed al goed? Niet te snel. De Nationale bank houdt een slag om de arm. Een eventuele terugkeer van het coronavirus, of nieuwe varianten die alsnog het feestje kunnen komen bederven, zijn niet uitgesloten. Een ander euvel dat het herstel wat in de weg kan zitten, is de arbeidsmarkt. In verschillende sectoren is het nu al lastig om werknemers te vinden. Een bijkomend probleem is de logistieke aanvoerketen van de industrie die verstoord is. Met een tekort aan tal van grondstoffen en onderdelen. Dat leidt tot duurdere prijzen. Daardoor zou de inflatie in België dit jaar uitkomen op 2,2 procent en in 2022 op 2,1 procent. Dit zal ook de loonkosten doen stijgen, door de automatische indexering. Maar volgens de Nationale Bank zou deze inflatieopstoot slechts tijdelijk zijn. Ook voor de Belgische overheidsfinanciën is er een positief effect door het krachtige herstel. Het begrotingstekort zakt hierdoor van -6,8 procent dit jaar naar -4 procent in 2022 en -4,5 procent in 2023.


6,911 views253 comments

Recent Posts

See All

253 Comments


bertha criel
bertha criel
Jul 06, 2021


⚠ THE REAL DELTA VARIANT IS THE 5G ⚠

5G DEADLY WEAPONIZED MILITARY DEPOPULATION WEAPONS, USED FOR STERILIZATION, MINDCONTROL, AND FULL SURVAILANCE, WE MUST BURN BIG TECH BEFORE IT BURNS US🔥

What else is the name of a new extremely dangerous mutation of the alleged corona killer virus? Here are the latest photos of the new 5G tower!

@EndTimesApokalypse

Like

bertha criel
bertha criel
Jul 04, 2021

Human 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=vDQMB5m0S6A


Like

bertha criel
bertha criel
Jul 04, 2021

Lin Wood zei dat mensen moeten accepteren dat we nu in oorlog zijn. De oorlogen van vandaag worden niet uitgevochten door het slagveld te bestormen zoals de oorlogen van gisteren.


1) Trump maakt deel uit van een militaire operatie.

2) De kliek had decennialang de val van Amerika gepland. Obama heeft tijdens zijn ambtstermijn veel schade aangericht. Toen ze niet won, gebruikten ze het virus in de laatste termijn van Trump.


Het was alle dekmantel die ze nodig hadden voor verkiezingsfraude. Het was om iedereen te laten wennen aan het nieuwe normaal


Trump zegt dat hij het vaccin in recordtempo heeft gekregen. Hij verwachtte dat de vaccins door de FDA zouden worden goedgekeurd en VOOR IEDEREEN VERPLICHT.


Dus Trump reageerde...


Like

bertha criel
bertha criel
Jun 27, 2021

Claus Swab already stated it ........

Like

Karl Herrebout
Karl Herrebout
Jun 25, 2021

Een weinig info over de geschiedenis, afkomst van deze Schwab... Waarschijnlijk deel van de niet te vergassen Joodse stam (ja u leest het goed, de Duitsers moesten niet ALLE Joden vernietigen, enkel deze te te veel waren...) - Sorry als ik hiermee mensen affronteer, lees Max Nordau, en als u dat gedaan heeft, zit dan even stil en besef, nee huiver, history repeats itself!!!!! https://gizadeathstar.com/2020/12/just-who-is-klaus-schwabb/ En illegale proliferator van nukes (de trident Zuid-Afrika - Duitsland - Israël) https://gizadeathstar.com/2021/03/ernst-stavro-blohfeld-er-klaus-schwab-a-family-history/

Like
bottom of page