top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

TIME OUT

Updated: May 17, 2022Anderhalf jaar staat Viruswaanzin in de bres tegen verkeerde coronamaatregelen. De bescherming van de fundamentele rechten van de burgers, en van de economische activiteit, is ons doel. Wat we tot nu toe hebben gebracht is intussen grotendeels ook juist gebleken. We zijn een pionier geweest, samen met andere organisaties, in de informatieverstrekking. We hebben een boek geschreven (Wereldkampioen Covid-19), acties georganiseerd, betogingen op poten gezet en helpen zetten, de brede bevolking aangesproken via de pers als dat mogelijk was. We hebben briefschrijfacties opgezet, politici aangesproken, mensen “gereframed”, berichten en beelden op sociale media verspreid. We hebben de irrationaliteit van het beleid aangetoond met tal van filmpjes, vergelijkingen, analyses en foto’s. Meer dan 500 artikels hebben we gepubliceerd op deze website. We waren vaak de eerste om informatie naar buiten te brengen, die later werd overgenomen door zowat iedereen. Denk aan onze kritiek op het CST. Maar bovenal waren we een ontmoetingsplaats voor velen die zagen dat er iets niet klopte, en die zich verloren voelden. Mensen die dachten dat ze alleen op de wereld waren. We hebben banden gesmeed, vriendschappen doen ontstaan en stonden vaak bewust of onbewust aan de wieg van organisaties die later bijzonder succesvolle initiatieven hebben gebracht.


Een belangrijk hulpmiddel daarbij was onze blog. Een plaats waar de lezers hun mening kwijt konden over het virusbeleid. Dat heeft geregeld tot fricties geleid omdat een aantal mensen, geregeld ook valse profielen, het nodig vonden om deze blog in mindere of meerder mate te kapen. Mensen die van de populariteit van de blog, misbruik hebben gemaakt om hun eigen ideeën niet alleen weer te geven, maar om ze ook echt te gaan promoten en te pushen. Meermaals per dag dezelfde berichten posten. Met links naar allerlei andere blogs. Zogenaamd om de mensen te “informeren”. Met een bekeringsdrift die sedert de missies niet meer gezien werd. De aangevoelde noodzaak om te informeren, bij gebrek aan informatie in het begin, is verworden tot een doel op zich. Terwijl nu overal op het internet we overspoeld worden door informatie die de maatregelen kritisch belicht. Deze bekeringsdrift en de publiciteit die werd gepusht heeft zware negatieve gevolgen gehad op onze website.

Goed menende lezers konden hun mening niet meer kwijt omdat het debat onmogelijk werd gemaakt door de promotieberichten.


We hebben dat probleem proberen op te lossen door een “Forum” te creëren. Een plaats waar iedereen gewoon random zijn ei kwijt kon over de viruswaanzin. De eerste weken liep dat relatief goed. Er kwam weer ruimte voor het inhoudelijk debat op de andere items. De oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. Het forum werd ook een plaats waar berichten werden gepromoot en gepushed. Meestal copy – paste van Russische propaganda, vertaald naar het Nederlands. Of pushberichten met verwijzingen naar publicaties waarin de Russische acties worden mooi gepraat.


Viruswaanzin heeft geen promotiekanaal opgericht voor de ondersteuning van de Russische oorlog in Oekraïne. Daarom heeft de raad van bestuur van Viruswaanzin vandaag besloten om een time out in te lassen. Gedurende enkele weken gaan we alleen artikels plaatsen maar dan zonder de mogelijkheid om commentaren te leveren.


We weten dat er mensen zullen zijn die dat zullen aanzien als een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Dat is het niet. Wij zijn niet verplicht om een blog te hebben. Als morgen de uitzendingen op VTM worden stopgezet, dan is dat geen beperking van de vrijheid van meningsuiting. Wie geen zin meer heeft in Facebook en zijn pagina wegneemt, beperkt de vrijheid van meningsuiting niet. Er zijn intussen in ons kielzog tal van andere websites, blogs en sociale media weer ieder van u zijn of haar ei kwijt kan. Het internet staat vol met informatie. Helemaal anders dan toen we zijn opgericht en toen één van de weinige plaatsen waren waar kritiek kon worden gevonden op het beleid. Uw vrijheid uw mening te uiten zal dus niet worden aangetast omdat wij even geen blog meer hebben. De voorbije maanden hebben we de gebruikers van de blog herhaaldelijke keren gewaarschuwd dat als zij denken onze website te gebruiken als hun persoonlijk publiciteitsbord, de kans bestaat dat we de blog gewoon uitschakelen. Wel, nu is er een time out.


Van deze time-out gaan we gebruik maken om onze acties te vernieuwen. Het grootste deel van de coronamaatregelen is voorlopig opgeborgen. Onze aandacht zal nu gaan naar het herstel van de totaal ontwrichte maatschappij. Naar de versterking van de beschermingsmechanismen die ervoor moeten zorgen dat de gekheid van de voorbije 2 jaar zich niet meer kan herhalen. Daar de analyse van wat er is gebeurd en naar initiatieven om zij die fouten hebben gemaakt, voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.


De opberging van de maatregelen zorgt ervoor dat we nu ook andere dingen kunnen gaan doen. We gaan bijvoorbeeld gespreksavonden organiseren of deelnemen aan debatten met mensen in de zaal. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om te spreken met wie voordien voor de maatregelen was. Een vorm van vrije meningsuiting waarin we onze energie kunnen steken. We gaan diep en goed nadenken wat we nog kunnen doen voor de mensen. Daarvoor hebben we ook jullie nodig! Alle suggesties wat we in de toekomst kunnen gaan doen zijn welkom. Stuur ons een mail op info@viruswaanzin.be. Bedankt op voorhand!


Want hoewel de maatregelen voorlopig opgeborgen zijn, is de coronaproblematiek nog lang niet gedaan.


Het bestuur.

2,644 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page