top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Tokyo zet onze virocratie in haar blootjeTokyo is een stad met 12 miljoen inwoners. Vergelijkbaar met het inwonersaantal van België.


Op dit ogenblik telt Tokyo 500 coronadoden. De believers van de niet-farmaceutische maatregelen wijten dit resultaat aan de betere organisatie van de contacttracing en het dragen van maskers in Japan. Dergelijke maatregelen, zoals alle maatregelen van de staatswaarzeggers, zijn bedoeld om het aantal besmettingen tegen te gaan. De basisredenering waarmee we al maanden letterlijk dood worden gepest, bestaat erin dat hoe minder besmettingen we hebben, hoe minder overlijdens.

De epidemiologen hebben namelijk één focus. Zij focussen in al hun wiskundige modellen op de besmettingen. De dodelijkheid van het virus – de infection fatility rate – is in hun modellen geen variabele, maar een assumptie. Een assumptie die in het beste geval afhankelijk wordt gemaakt van de leeftijd. Er is mij nog geen enkel model bekend dat een onderscheid maakt op basis van de comorbiditeiten.

Deze modellen focussen evenmin op de collaterale schade. Het gevolg van deze structurele tunnelvisie in de sector is dat de regeringen tunnelmaatregelen nemen. Er wordt geprobeerd te werken op de vermindering van de contacten omdat de modellen dat aanzien als de oorzaak voor de vermindering van de besmettingen.


In dit bijzonder eng en onrealistisch wereldbeeld worden de regeringen nu geconfronteerd met een huizenhoog probleem. In België is er een immens verschil tussen het aantal besmettingen in Vlaanderen en Wallonië. Met dezelfde contact beperkende maatregelen.

Maar er is meer. Tokyo blijkt 50 % positieven te hebben. Met 500 doden. Waar de contacttracing en de maskers zouden moeten werken op de besmettingen, blijkt dat gewoon niet het geval te zijn. Tokyo heeft dubbel zoveel besmettingen als Brussel. Het Japanse succesverhaal heeft dus volstrekt niets te maken met contactbeperkende maatregelen. Het is ook onmogelijk om in de mierennest waar iedereen zeer dicht tegen elkaar leeft bij gebrek aan ruimte, social distancing en andere gekheden zoals bij ons door te voeren. Een lockdown hebben ze in Tokyo niet gedaan.


Mag ik dan vragen hoe de modellen met de 250.000 doden in België van Prof. Molenberghs zich verstaan met de 500 doden in Tokyo op een niveau waarbij 50 % van de bevolking is besmet?


Het virus wordt duidelijk gestuurd door totaal andere mechanismen dan de mechanismen die opgenomen zijn in de modellen van onze epidemiologen.


En wij zouden de pretentieuze wetenschappelijke consensus die zij over zichzelf hebben uitgeroepen dan niet in vraag mogen stellen. Molenberghs en zijn collega’s zijn koningen zonder kleren aan.


Ze staan nu echt wel helemaal in hun blootje. Alleen doet Prof. Vandenbroucke het nog te veel in de broek om dat te zien.


Bron:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20198796v1

1,898 views15 comments

Recent Posts

See All
bottom of page