top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Too little, too late


Gevoed door kritische pedagogie leest Viruswaanzin de wereld,. De essentiële voorwaarde om ze te kunnen veranderen. Het zou Viruswaanzin enorm helpen als u deze gedeelde inzichten verder zou verspreiden binnen uw eigen relaties en op uw persoonlijke sociale media. Met dank voor een copy/paste van deze url op uw pagina's


____

Viruswaanzin censureert niet. Uit principe. Dat wil niet zeggen dat we akkoord gaan met de inhoud van de commentaren op deze website. We laten ze staan zodat iedereen die kritiek heeft in staat is het debat te voeren. In een democratie zijn we ervan overtuigd dat het woord dat de waarheid uitdrukt, altijd de bovenhand zal halen. Wie denkt dat wij door niet te censureren complotdenkers zijn, is aan wat democratische zelfreflectie toe.

3,044 views50 comments

Recent Posts

See All
bottom of page