top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Transparantie Sciensano: 0,00000005%


Iedere dag worden we door onheilsprofeten Van Ranst, Van Gucht en Vlieghe om onze oren geslagen met angstaanjagende tijdingen over het ‘snel stijgend aantal besmettingen’

Iedereen die langer dan 2 seconden nadenkt over die noodkreten weet dat het pure paniekzaaierij is. Immers, er wordt de laatste weken massaal getest en het kleinste kind weet intussen: meer testen = meer besmettingen.


Dat alleen de positiviteitsratio van tel is (het aantal positieve gevallen in functie van het totaal aantal testen) weet inmiddels ook iedere lezer van mijn stukjes. Geen paniek dus!

Maar nu: hoe komen we aan zo’n immens aantal dagelijkse testen?


We naderen nu immers de kaap van 40.000 testen per dag. U leest het goed: per dág! De huisartsen kreunen onder de aanvragen en kloppen overuren.


De vraag rijst dan automatisch: wie zijn al die mensen die zich laten testen?

Laten we de meest bekende groepen testkandidaten eens opsommen:

- iedereen die uit een rode zone terugkeert. - Iedereen die uit een oranje zone terugkeert en er zelf voor kiest zich te laten testen - Iedereen die zich in een ziekenhuis als patiënt aanmeldt - Alle schoolkinderen die symptomen vertonen - Alle werknemers die symptomen vertonen - Alle werknemers die géén symptomen vertonen, maar er voorwenden met 14 dagen extra vakantie in het vooruitzicht - Alle hypochonders met een kuchje en een snotje die absoluut willen weten of ze ‘het’ nu hebben of niet - Alle andere angsthazen die ‘zekerheid’ zoeken - Iedereen die door het contact Tracing team wordt verplicht om zich te laten testen - Iedereen die met personen uit een risicogroep werkt (bijvoorbeeld verpleegkundigen in een WZC) - Iedereen die naar een land reist waar een negatieve test moet voorgelegd worden.

Of er met deze groepen dagelijks 40.000 testen wordt gehaald, lijkt twijfelachtig.

Vermoedelijk zijn er dus nog andere groepen. Vullen jullie het lijstje mee aan? Zie het als meewerken aan onderzoeksjournalistiek.


We stellen ons tal van vragen over de enorme hoeveelheid PCR testen die beweerdelijk dagelijks uitgevoerd worden. Er schort namelijk wat aan dit plaatje. We hebben hierover vragen gesteld aan Erika Vlieghe maar zij weet het zelf ook niet en de diverse parlementsleden die vragen in dezelde rangorde stellen blijven ook op hun honger zitten want.... Sciensano geeft de gevraagde informatie namelijk niet vrij. Ze weigeren het.


Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat wie weigert om informatie en stukken - die principieel openbaar moeten zijn - mede te delen, iets verbergt dat het daglicht niet kan verdragen. Dit heeft niets te maken met complotdenken, maar alles met gezond boerenverstand.


Laat ons de kwestie inzake de PCR testen eens onder de loep nemen.

1) In een niet zo ver verleden waren er geen testen. De eerste lading van 90.000 testkits is in mei verdeeld geworden tussen de WZC. Daar is toen heel wat rond te doen geweest in de media want er waren niet genoeg tests om alle 800.000 ouderen te testen.

Maar dan, opeens, waren er wel enorme hoeveelheden PCR tests beschikbaar. België heeft in een tijdstek van amper 4 maanden ruim twee miljoen tests uitgevoerd. Vooreerst 5 à 10.000 per dag, vervolgens gemiddeld 17.000 per dag, nog later 20 à 25.000 per dag, nog later 30.000 à 34.000 per dag en nu zitten we al rond de 40.000 per dag. Waar komt die enorme hoeveelheid PCR testkits plots vandaan ? En bij uitbreiding, wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid PCR tests die in alle andere 197 landen van de WHo uitgevoerd worden, spreken over honderden miljoen PCR testen op wereldvlak. Tijdens de mondmaskersaga was er wereldwijd een tekort aan maskers. We zagen beelden op TV over de wedren naar maskers, waarbij de reeks Mission Impossible films verbleekt. Hebben we een dergelijke stormloop gezien met betrekking tot de PCR testen ? Neen, ze waren er opeens! Miljoenen en miljoenen voorraden testkits, uit de lucht gevallen. Wie fabriceert deze testkits ? Wie koopt ze in ons land aan? Hoe en wanneer zijn ze aangeleverd geworden en door wie? Wie zijn de fabrikanten ? Krijgen wij hierover ook maar enige informatie ? Neen.


2) Wie voert deze PCR tests uit ? We horen uit de hoek van de artsenverenigingen dat ze overstelpt worden. Ik ben bereid om dit aan te nemen hoewel ik een aantal arsten ken die er geen of zelden eentje hebben. De ziekenhuizen nemen ook een aantal tests voor hun rekening net zoals de WZC. Maar .... 40.000 ? .... per dag ? Elke dag ? 7 op 7 ? Dus ook op zon-en feestdagen ?


3) Hoe worden die 40.000 dagelijkse tests verzameld en getransporteerd naar de labo's? Heeft iemand al zo een door politie geëscorteerd transport gezien? Zo spectaculair veel labo's zijn er nu ook weer niet in dit land. In een niet zo ver verleden - toen we aan een veel lager test regime zaten - hoorden we labo's reeds klagen over de werkoverlast en -druk. Maar nu de tests in aantallen meer dan vertienvoudigd zijn, is het blijkbaar geen probleem meer?


4) Welke labo's verwerken deze PCR testen die - voor alle duidelijkheid enkel particulen van DNA / RNA van een al dan niet intacte viruscel bevatten en in cultuur moeten worden gezet vooraleer er überhaupt iets kan gemeten worden. Hoe doen zij dat? Wat is het procédé ? En hoe is het mogelijk dat testresultaten al na twee uur gekend zijn (zoals in het geval van Conner Rousseau ) en alle andere testresultaten na één dag gekend zijn ( voor de negatieve ) en na 2 dagen ( voor de positieve ) als je weet dat de samples in kweek moeten gezet worden ?


5) Hoe worden de testresultaten verzameld en overgebracht naar Sciensano?


6) Hoe worden deze data door Sciensano verwerkt ? Het is inmiddels gemeenzaam geweten dat voornoemde de dagelijkse gigantische hoeveelheid data manueel registreert en niet elektronisch via digitale drager. Zij moet het totaal aantal testen registreren en het aantal mensen die positief getest zijn, per provincie EN per gemeente. Daarnaast moet zij ook nog eens alle data van 103 ziekenhuizen registreren met opgave van datum, provincie, leeftijdcategorie, geslacht, totaal aantal opnames, totaal aantal op intensieve zorgen, totaal aantal personen aan de beademing, nieuwe opnames en totaal aantal mensen die het ziekenhuis dagelijks verlaten. En tot slot, ook nog alle data verzamelen van alle ziekenhuizen, WZC, begrafenisondernemers van alle mensen die dagelijks overlijden met opgave van datum, provincie, leeftijdscategorie, geslacht en aantal. En dit elke dag, 7 dagen op 7. Dat is niet min.

Bovendien worden de data elke dag opnieuw aangepast tot één week voordien. Ze blijven maar aanpassen en aanpassen. Uiteraard steeds in méér. De cijfers zijn morgen niet meer wat ze vandaag zijn en vorige week waren.


7) Sciensano vermeldt in haar Excel bestanden, per dag, slechts één globaal cijfer van het totaal aantal testen, zonder enige verdere detail. Wij weten niet hoeveel testen er per provincie uitgevoerd worden; we weten niet waar deze testen worden uitgevoerd noch door wie. We weten ook niet welke leeftijdscategoriën al dan niet vrijwillig onderworpen worden aan een test. Eigenlijk weten we helemaal niets. Enkel één globaal cijfer per dag, dat dagelijks aangepast wordt tot één week ervoor.

Bij gebreke aan enige data over wat dan ook cf supra meen ik dat wij ons terecht de vraag mogen stellen of er überhaupt dagelijks wel zo gigantisch veel PCR testen worden uitgevoerd EN verwerkt en OF de labo's wel voldoende capaciteit hebben om ze op een correcte manier te verwerken met resultaten die met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid correct zijn. Geen valse positieven en geen valse negatieven.


8) Sciensano ontvangt van alle ziekenhuizen de analyses van de ziektebeelden die zij kennelijk ook in kaart brengt maar weigert om deze nationale analyses vrij te geven. Waarom niet ? God mag het weten of waarschijnlijk zelfs hij niet.

Transparantie ? Zero, puncto, zero, zero, zero.

Maar... Sciensano jongleert wel met cijfers dat het een lieve lust is en wij moeten wat zij verklaart allemaal maar zonder meer aannemen ? Not on our watch.....


____

Als politici blijven capituleren voor de virologen wordt onze democratie een virocratie.

Elk plezier wordt geofferd in de strijd tegen het virus, en elke feest- en cultuurzaal wordt drooggelegd en herschapen in een mortuarium van doffe ellende. Sluitingsuur, uitgaansverbod en nachtklok, de verbodsideologie is besmettelijk.


De mondkapjesplicht heeft absurde dogmatische vormen aangenomen die ons economisch en sociaal ten gronde richten. De economische giganten, van Colruyt tot Amazon, worden met megasprongen groter en rijker terwijl onze kleine winkeliers en zelfstandigen gedecimeerd worden. Iedereen wordt opgehokt in sociaal isolement, elk voor zich in zijn eigen bubbel. Er sterven meer oudjes van eenzaamheid dan in het ziektebed. Angst wordt een gewoonte, en gewoonte een depressie. Het leven wordt gemarginaliseerd en het hart wordt weggesneden uit ons sociaal weefsel.


De "collaterale" schade wordt steeds groter. De maatregelen doden. De conclusies van Viruswaanzin zijn bijzonder sterk en wetenschappelijk gedocumenteerd. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. lockdown, mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.be in haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie .


___

Credits: Luc De Wandel

793 views10 comments

Recent Posts

See All

10 Comments


Tsjakaaa! Of het wat uithaalt is dan weer wat anders, maar toch beter dan niets.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nieuwe-open-brief-van-meer-dan-300-artsen-geen-medische-grond-die-dit-beleid-nog-rechtvaardigt~af740e7f/

Like

In 2017 was het WHO druk bezig met covid19 testen de wereld rond te zenden ...

WITS ( world integrated trade solution) https://wits.worldbank.org

medical test kits ( 300215) imports by country in 2017.

Classification, reference based on covid19 medical supplies list.

2nd edition , prepare by WCO and WHO.

grootste afnemer EU ....


Waarom tolereren wij een corrupt , ondemocratisch systeem ?


De dames en heren van het world economische forum , de worldbank , de VN en de WHO

dirigeren van achter de coulissen deze plandemie met als doel the great reset ...

( uitvoerig beschreven op de website van het " world economic forum" )

Een totalitair regime van de globalistische prive-jet-elite.


Verontrustend is het nieuwe patent van…


Like

Kris Wandels, onze centen zijn toch op, wat maakt het nog uit,... https://www.staatsschuldmeter.be/

Like

Al dat zinloos getest kost wel handenvol geld. Wat zeiden ze gisteren in het nieuws: 1,4 miljoen euro per dag?

Like

In Nederland verrichten ze ook wonderen met de PCR test : volgens het RIVM zijn afgelopen week 195.545 mensen getest. Omgerekend komt dit uit op 1 test per minuut ( 80 GGD teststraten > 2444 getesten gedeeld door 40 uur werkweek) (bron twitter Viruswaarheid & Zalig zijn de wappies)


Is de test trouwens EC gecertificeerd?


Like
bottom of page