top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Uitnodiging Congres Vrijheid | 19.02.23A. Het politiek-filosofisch congres.


Francis Fukuyama was ervan overtuigd dat na de val van het ijzeren gordijn, er een consensus was rond de liberale democratie. In zijn visie zou die politieke vorm doorbreken in alle landen ter wereld. De geschiedenis zou daarmee tot een einde komen. Te toekomstige regeringen zouden zich alleen nog bezighouden met een aantal “technische problemen”. De ecologische zorg en het beantwoorden van de complexe vragen van de consumenten.


30 jaar later is er een nieuwe breuklijn ontstaan die aantoont dat Fukuyama er naast zat. Die breuklijn loopt een stuk doorheen de verschillende politieke strekkingen van vandaag. Waardoor de bestaande politieke partijen het moeilijk krijgen.


De ene kant van de breuklijn is ervan overtuigd dat we in staat zijn om de hele wereld te sturen naar het doel dat we willen bereiken. Deze groep sluit aan bij de visie van Fukuyama en acht zich in staat de “technische problemen” van de mensen en de aarde op te lossen. Het is de samenleving die de weg bepaalt, via min of meer democratische weg. Het individu is van een ondergeschikt belang in het streven naar de technische oplossing voor het geheel. Als de georganiseerde samenleving een weg kiest naar de technische oplossing, dan is het de plicht van iedereen om mee die weg in te slaan.


De andere kant van de breuklijn denkt dat de mens (nog) niet in staat is om alle problemen van de wereld en van de mensen op te lossen. Die kant stelt vast dat de georganiseerde samenleving geregeld de verkeerde beslissingen neemt om de “technische problemen” op te lossen. Met vaak nefaste gevolgen. Omdat de georganiseerde samenleving geregeld faalt, verkiezen zij om de mensen meer vrije ruimte te geven. Zij vinden het belangrijk dat ieder die op zoek is naar de oplossingen voor de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, in staat is om die oplossing voor zichzelf ook in te vullen. Een politiek die de mens centraal stelt.


In een sterk technologisch evoluerende wereld is de visie op de kunde van de georganiseerde samenleving – de overheid – cruciaal. Wie gelooft in een sterke overheid en de maakbaarheid van de mens en de wereld, gaat de collectiviteit benadrukken en de individuele ruimte als het uitkomt gewoon beperkt. Wie gelooft in de feilbaarheid van de overheid, gaat die overheid klein willen houden en de mensen de ruimte geven om van onderuit te zoeken naar oplossingen voor actuele problemen. Het is vanuit die fundamenteel tegengestelde visies dat het gebruik van de technologie, de wetenschap en de bestuurskunde (het management) die we de voorbije decennia hebben ontwikkeld, helemaal anders wordt ingevuld.


Hoe zien wij vanuit dat kader de huidige problemen? Hoe gaan we om met de migratieproblematiek en de “omvolking” waarvan wordt gesproken? Wat doen we met het klimaat? Hoe gaan we om met de natuur? Welke economie willen we? Hoe gaan we mensen overtuigen om “het goede” te doen, en wat is dat dan? Moeten we hen wel overtuigen? En hoe moet de democratie er uit zien als we de mensen ruimte willen geven?


Daarover gaat ons politiek-filosofisch congres.B. Het strategisch congres


Ten laatste in 2024 zijn er verkiezingen. Dat is over iets meer dan een jaar. Als we willen dat er iets fundamenteel verandert in de regeringen, dan is het nu tijd om allemaal samen aan de kar te gaan trekken. Met Vrijheid hebben we de weg geëffend. We hebben een partij, we hebben een programma en we hebben intussen 2300 leden! Voor een beginnende partij is dat bepaald goed. Zonder veel lawaai te maken komen er nog dagelijks leden bij.


Tijd om stil te staan bij de vraag hoe we nu verdergaan in de aanloop naar 2024. Wat hebben we nodig om ons op de politieke kaart te zetten? Hoe kunnen we 7 miljoen mensen bereiken en hen laten weten dat we bestaan, en wat we willen gaan doen? Daarover willen we het op dit congres hebben. Natuurlijk hebben we al een pak ervaring opgedaan. Laat ons die ervaring onder elkaar delen, en afspraken maken wat we in de komende maanden gaan doen. We willen ook aan de leden duidelijk maken waar, hoe en waarom we hun inbreng hard nodig hebben.


Daarbij kijken we ook naar buiten de partij. Er zijn tijdens de coronatoestanden heel wat initiatieven ontstaan. Mensen zijn de politiek beu. Ze willen dat er iets veranderd. Dat is bij uitstek wat wij willen doen: zorgen dat het echt veranderd. Wij hebben de intentie en ook de inhoud om iets te doen veranderen. We hebben een stevig programma dat na bijna anderhalf jaar alle stormen heeft doorstaan. Het programma staat als een huis. Hoe verder we evolueren, hoe meer dat programma het bij het juiste eind blijkt te hebben.


Vrijheid staat open voor samenwerking met andere initiatieven en partijen. We hebben al een samenwerking met de partij “Volksliga” om samen een lijst te vormen voor de verkiezingen. Terwijl elk zijn eigenheid behoudt. Ook dat is mogelijk. Natuurlijk liggen onze standpunten dicht genoeg bij elkaar om samen te kunnen werken. Zo bouwen we een lijst waar meer mensen zich in kunnen vinden.


We hebben uitstekende fundamenten. Nu komt het erop aan om onze boodschap uit te dragen.


CONGRES TICKETS >>>

321 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page