top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Van Ranst & Co. voeren ons een derde maal naar het schavot
De Coronacrisis in ons land vierde haar eerste verjaardag. Een gelukkige verjaardag kan het niet worden genoemd, want dat eerste jaar is er één geweest van hallucinant gestuntel en onvoorstelbaar amateurisme, zowel van de kant van de overheid als van haar adviseurs. De zelfverklaarde fantastische strategieën waar van Ranst & co. dagelijks mee pronken voeren ons regelrecht naar een nieuw rondje guillotine. Een dag nadat N-VA de heropening van de terrassen op 1 april vroeg, met het solide argument dat dit veel veiliger is dan de mensen te laten samentroepen in parken en op pleinen, boort meester Vandenbroucke die wens al de grond in. "De cijfers stijgen weer", heet het. Maar wij, als klein Gallisch dorp in de wereld, achten ons al een jaar de dappersten en slimsten met de roe van Meester Frank. Nu de helft van de wereld AstaZeneca on hold zet, ziet Vandenbroucke dat als een opportuniteit om sneller aan vaccins te geraken. Als u het ons vraagt is dat niks minder dan lijkpikken in een poging om zijn vaccinatie debacle recht te trekken.


Beide groepen actoren hebben bloed aan hun handen, want ons land behoort tot de absolute top wat betreft het aantal Coronadoden pro capita. Een beschamende plaats op het ellendeschavot, waarmee we de wereldpers hebben gehaald. En waarmee nogmaals ten overvloede is bewezen dat België een Staat in staat van ontbinding is.


Van Ranst & co. mogen roeptoeteren wat ze willen. De waarheid heeft een manier om ons altijd in te halen. ‘The truth is incontrovertible. Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end, there it is’, zei Winston Churchill. [‘De waarheid is onweerlegbaar. Boosaardigheid mag haar aanvallen, onwetendheid haar bespotten, maar uiteindelijk staat ze daar.’]. En zie, ondanks de avondklok, ondanks het reisverbod, ondanks de sluiting van de horeca (al sinds 19 oktober 2020), ondanks... zorgt de Britse variant voor een nieuwe tsunami. Een beter bewijs dat de maatregelen niet werken kunnen de virologen toch niet krijgen. Proefondervindelijk bewijs staat boven hun wetenschap.


Doordat de virologen het wetenschappelijk bewijs van de onzin van lockdowns van prof. Ioanidis van de Stanford University blijven negeren is het voor hen nu kiezen tussen de pest en de cholera. In het aanschijn van al een DERDE golf wil iedereen op café en de stekker uit ‘Teams’ en ‘Zoom’ trekken. Mensen niet kunnen aanvoelen of in de ogen kijken tijdens moeilijke en gevoelige gesprekken: het is en blijft zo tegennatuurlijk. Beslissingen nemen terwijl we naar vakjes op een scherm kijken: het voelt steeds pijnlijker aan. Maar dat is nog het minste. We zijn benieuwd naar en tegelijk ook bevreesd voor de zelfmoordcijfers, de eindeloze reeks catastrofale faillissementen én al die andere gevolgen van deze crisis, waarvan we het bestaan nog niet eens vermoeden, maar waarvan de impact nog lang voelbaar zal zijn. Het triumviraat - staatsvirologen, Vandenbroucke en De Croo - ziet enkel de plonsimpact en hebben geen oog noch enig benul hoe ver de fall out van hun beslissingen reikt. Maar Karma is a bitch en er komt dag van het oordeel. Wees daar maar zeker van!


Wij en U zien de cijfers dagelijks op sciensano. Wat ziekenhuisbezetting betreft lijkt dat inderdaad te kloppen. Alleen valt er op die cijfers wel één en ander aan te merken. Vooreerst zijn daarin ook alle patiënten begrepen die opgenomen werden voor een andere reden en pas na opname bij de routinetest positief bleken, zonder symptomen te ontwikkelen. Daarnaast jaagt ook het gekende fenomeen van virus-circulatie in de klinieken zelf deze cijfers de hoogte in, wederom zonder noodzakelijk ook symptomen te veronderstellen.


Het is vanuit democratisch oogpunt niet kies om zulke belangrijke beslissingen te laten afhangen van cijfers die geen helder en accuraat beeld bieden op de werkelijke medische impact van de epidemie. En dan spreken we nog niet over de onbetrouwbare PCR-testen zelf. Burger en politiek hebben daarom recht op de volgende data: hoeveel mensen laten zich opnemen OMWILLE VAN corona-symptomen en hoeveel daarvan behoeven intensieve zorgen.


Zo moeilijk kan dat niet zijn, maar toch weigert men al maandenlang om die cijfers publiek vrij te geven. Nochtans onthulde HLN in december al dat men over die cijfers beschikt. Sciensano kiest er bewust voor om maximale en dus opgeblazen data weer te geven. Waarom? Omdat hogere cijfers politiek handiger zijn. Wij, en steeds meer met ons, kunnen ons daar geweldig in opjagen.


En er is nog iets waar wij ons druk in maken: houd nu toch eens op met doen alsof het openen van de terrassen een verplichting zou inhouden voor obese tachtigers met onderliggende aandoeningen om daarop plaats te nemen. Je kunt de terrassen perfect openen met gezonde afstand én met een advies aan kwetsbare doelgroepen om nog even te wachten met horecabezoek tot ze hun prik hebben gehad. Dat laatste had ondertussen overigens al lang geregeld moeten zijn, maar de overgrootouders van 93 hebben nog maar eergisteren hun uitnodiging gekregen. We zijn verdorie half maart!


Voor we het rondje zagen, zoals Erika dat noemt, afsluiten, nog een woordje over de corona-cijfers: de positiviteitsratio in Vlaanderen schommelt nog steeds (al vier maand lang) rond de 5-6%. Bij ons is vooralsnog geen zorgwekkende situatie gaande. Wél stellen we vast dat het bij onze Waalse vrienden wederom veel hoger ligt. Zo zit Henegouwen aan 10 % en Namen zelfs al aan 11 %. Dat is dus de werkelijke reden waarom de terrassen in Vlaanderen niet open mogen: men wil mordicus alles nationaal blijven regelen. Wanneer krijgen we eindelijk eens dat gediversifieerde beleid per provincie? Hoog tijd dat de Vlaamse regering de federale regering eens op haar plaats zet. Wij betalen de meeste facturen en hebben dus iets meer recht van spreken.


Het ergst van al is: na een jaar duurt het geklungel nog onverminderd voort. Niks bijgeleerd, niks aangepast, geen B- of C-plannen, kortom: een stug volharden in een trieste karikatuur van bestuur. Een karikatuur die levens kost. Niet alleen door Corona , maar nu ook iedere dag meer tengevolge van de radeloos volgehouden, dwaze aanpak.


Het is tijd dat aan deze voorstelling van de Waanzin een einde komt. Het armtierige circus met de potsierlijke clowns mag nu de deuren sluiten, de verdwazing is lang genoeg opgevoerd. De tent loopt leeg.


Doek.
2,982 views88 comments

Recent Posts

See All

88 則留言


bertha criel
bertha criel
2021年6月22日

▪️It has become known that SARS-CoV-2 has a genome sequencing combination called "CGG-CGG". This is extremely rare, except in those cases where "functionality enhancement" studies are conducted in laboratories.

▪️Trump: "Bitcoin is a scam competing with the dollar.

▪️NASA chief Bill Nelson directs agency researchers to investigate UFOs scientifically.

▪️ A Chinese scientist filed a patent for a COVID19 vaccine on behalf of the People's Liberation Army BEFORE the virus was declared a global pandemic and later died under mysterious circumstances in 2020 (Daily Mail)

▪️Amazon founder Jeff Bezos said he would fly into space with his brother as part of his space company Blue Origin's first human spaceflight project. In his Instagram post, Bezos said that spaceflight is something…


按讚

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
2021年3月22日

Het groene certificaat


Enkele bedenkingen :


Het certificaat wordt uitgereikt op één van drie voorwaarden :


  1. Wanneer je gevaccineerd bent . Je zou zelf niet meer ziek worden bij een volgende besmetting . Je zou nog wel anderen kunnen besmetten . En niemand weet nu hoe lang je " veilig " bent . Conclusie : Wat is dan de situatie na bv. drie maanden ? ( maar het is wel een jaar geldig )

  2. Wanneer je onlangs hersteld bent van Covid . Geen idee hoeveel antistoffen in je lichaam zitten maar dat is top secret en niet relevant . En niemand weet nu hoe lang je " veilig " bent . Conclusie : Wat is dan de situatie na …


按讚
回覆

Daarbovenop gaat het om gevoelige informatie, met name gezondheidsgegevens. Moeten we die dan altijd bij hebben met risico op verlies van deze gegevens, verkoop door minder goed menende mensen aan de hoogste bieder?

Wie gaat dat controleren? Ik geloof nooit dat de cafébaas uw gezondheidsgegevens zomaar mag inzien.


Het is inderdaad een waardeloos ding. Alleen voor zeer stabiele virussen en bacteriën zou het kunnen dienen en die inspuitingen worden sowieso al officieel geregistreerd.

按讚


Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
2021年3月20日

Open brief


Beste medeburger ,


De kans is gigantisch groot dat ook u reeds besmet bent geweest . U heeft het niet geweten want het is niet met een test vastgesteld. Geen paniek , moeder natuur en uw lichaam hebben het nodige werk verricht . Uw lichaam heeft op 7 dagen spontaan antistoffen aangemaakt , de virusdeeltjes vernietigd en verwijderd . Maar daar heeft de regering geen boodschap aan . Hun plan is om iedereen ( gedwongen ) te vaccineren en u te voorzien van een groen certificaat . Dit document heeft niets met gezondheid te maken maar is een vrijheidspaspoort .

Het leven zoals u het tot nu kende is volledig voorbij . Dingen die tot nu vanzelfsprekend waren…


按讚

De Brigand
De Brigand
2021年3月18日

Iedereen die het niet eens is met de maatregelen wordt vriendelijk uitgenodigd om vreedzaam te komen wandelen in het Ter Kamerenbos in Brussel, nu zaterdag 20 maart tussen 13:30 en 16:30. De politie heeft bevestigd dat ze deze familiale wandeling gaan gedogen zolang alles vredevol verloopt in Ter Kamerenbos. Er is niet 1 organisator, elke deelnemer beslist zelf om te komen om zijn vrijheid te verdedigen en is een mede-organisator die zijn of haar leven in handen neemt.

按讚
bottom of page