top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Van Ranst verschrompelt tot de hofnar van VivaldiVan Ranst en C° hebben er de voorbije 2 jaar bijna alles aan gedaan om de wetenschappers die hen tegenspraken, te negeren. Zelfs te beschimpen, uit te lachen, te beledigen en hen te laten censureren via de sociale media. Bij Facebook geldt dat de factchecks niet aan de werkelijkheid toetsen, maar aan wat overheidsinstellingen verklaren. Van Ranst en C° dus. Herhaalde keren hebben zij gecensureerd op instructie van Van Ranst. Altijd werd beweerd dat er een “wetenschappelijke consensus” zou zijn geweest. Deze consensus heeft nooit bestaan. Dat was een door Van Ranst en C° in het leven geroepen leugen. Een leugen die een perceptie geworden was omdat door het ontkennen en censureren van de kritische wetenschappers, de indruk ontstond dat er inderdaad een consensus was.


Bij een lezing in Londen zei Van Ranst ooit dat hij ervoor zorgde de enige stem te zijn in de pers. De pers is daar klakkeloos in gevolgd. Vanuit de regering werd aan de journalisten meegedeeld, conform de richtlijn van de WHO, dat om de wereld te redden alle neuzen in dezelfde richting moesten staan. Het eenheidsdenken moest worden doorgedrukt omdat dissidentie zou zorgen voor minder rigoureus volgen van de maatregelen. Met doden tot gevolg. De journalisten zijn deze marsorder kritiekloos gaan volgen, denkende dat ze daarmee doden hebben vermeden. Het omgekeerde was waar. De maatregelen hebben geen anderhalve meter bijgedragen tot minder doden, maar er zijn een onbekend aantal collaterale doden gevallen door de maatregelen. Die collaterale doden waren de “focus” niet. Om het met Van Ranst te zeggen: “We geven daar geen “flying fuck” om.”


Blijkt nu dat er “voortschrijdend inzicht” is. De maatregelen die toen doden moesten vermijden, waren eigenlijk niet de juiste maatregelen. Wat de critici hadden voorgesteld was minstens deels, maar eigenlijk zelfs volledig, juist. John Ioannidis bijvoorbeeld bleek het toch wel goed te hebben gezien allemaal, terwijl hij eerst met pek en veren de woestijn werd ingezonden. In werkelijkheid gaat het niet over “voortschrijdend inzicht” maar de overname van inzichten die er al van bij het begin waren … bij de dissidente wetenschappers. Bijvoorbeeld over aerosolen. Bijvoorbeeld over ventilatie.

De mathematische modellen blijken totaal te hebben gefaald. We hebben een wereldpolitiek overgeleverd aan een paar computernerds die met hun programmaatjes de maatregelen zijn gaan bepalen. Tovenarij en vereenvoudiging in een complexe wereld van verrassingen en lichtpuntjes. Herinner u dat voor de vierde golf 400 tot 500 bedden op IC werd voorspeld ZONDER maatregelen. Het werden er bijna 900 MET maatregelen. Op die “voorspelling” was het uitroepen van de noodtoestand geënt.


Uitgerekend in die omstandigheden komt Marc Van Ranst beweren dat er pseudowetenschappers in het parlement worden uitgenodigd. Nu blijkt dat zijn gelogen “wetenschappelijke consensus” nooit heeft bestaan, niet meer dan een leugen was. Nu blijkt dat de modellen die hij heeft genomen als basis voor zijn maatregelen totaal hebben gefaald. Nu blijkt dat er angst werd verspreid geregeld voor niets en geregeld bijzonder zwaar overdreven. Nu blijkt dat de critici die volgens hem niet bestonden, of minstens werden betitteld als grote idioten, het toch juist hadden. Precies op dat ogenblik komt de grootste carnavalzot van het hele peloton waarzeggers, nog een keer beweren dat de critici “pseudowetenschappers” zijn. Gretig overgenomen door de journalisten die deze foute stellingen destijds klakkeloos hebben gevolgd en nog altijd denken dat ze daarmee heilig zullen worden verklaard.

Wel, diezelfde dag is er in The Lancet een publicatie verschenen van de hoofdredacteur die de theorieën en ronduit leugens van de linkse twitterrakker met de grond gelijk maken. Een hoofdredacteur die “mea culpa” slaat. Die stelt dat de wetenschappers zware fouten hebben gemaakt. Die vraagt om een debat. Die wijst op de totaal verkeerde inschatting van omikron, hoewel de gegevens op de werkvloer in Zuid-Afrika al bekend waren en gewoon genegeerd werden. Op het falen van de computernerds met hun wiskundige modellen. Op de nodeloze verspreiding van angst. Op de verdeeldheid van de samenleving.


Eat that, Marc Van Ranst. Uw rijk is over. U bent verschrompeld tot de nar van Vivaldi. Aanbeden door een schare goedgelovige doofstomme blinden, met een aangetaste reukzin.


https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00093-9/fulltext


In 2009 was er de Mexicaanse griep. Door Van Ranst voorspeld als een epidemie met de omvang van de Spaanse griep. De Belgische geneesheren vroegen toen zijn ontslag omwille van de chaos die hij veroorzaakte. Sounds familiar. Het Brits Lagerhuis bestudeerde het débacle van het overheidsoptreden en liet optekenen dat de modelbouwers niet de astrologen van het Hof mogen zijn. Met corona is de hele wereld in dezelfde fout gelopen. Nochtans hadden de Britten duidelijk gevraagd aan de overheid om dergelijke epidemieën niet te overladen met angst maar te kaderen in de jaarlijkse sterke of minder sterke episodes van virale respiratoire aandoeningen.


We zitten in een fase waarin ook The Lancet de gemaakte fouten erkent. Maar Van Ranst met behulp van een aantal journalisten nog altijd de schijn wil hooghouden. Door de critici voor de zoveelste keer belachelijk te maken.


Hoeft het te verwonderen dat de kwaadheid in de samenleving toeneemt?

2,947 views55 comments

Recent Posts

See All
bottom of page