top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Verplicht vaccins in de zorg en je gooit nog meer bomma’s onder de busHet argument van Frank Vandenbroucke voor de verplichte vaccins in de zorg was: door het vaccin zijn de kwetsbare patiënten beschermd tegen besmetting. Maar toen bleek dat wie gevaccineerd was, toch besmet kon worden. Het argument werd dan: door het vaccin lopen de kwetsbare patiënten minder kans om besmet te worden. Een argument op lemen voeten omdat het volstaat één infectueus contact te hebben om besmet te worden. Terwijl we er wellicht een behoorlijk aantal per maand hebben. Een paar minder gaat dus het verschil niet maken.


Intussen zit het er al een paar weken aan te komen dat ook dat argument helemaal naar de prullenmand kan. Immers blijkt uit het laatste rapport van de RAG – Sciensano, dat in Vlaanderen het omslagpunt in bereikt voor de hele actieve bevolking. In de groep van 18 tot 64 jaar heeft wie gevaccineerd is 13 % MEER kans om besmet te worden dan wie niet is gevaccineerd. Tussen 65 en 85 jaar is dat ook het geval. Zoals ook in de UK al een tijd de werkzame bevolking meer besmet is na vaccinatie dan ervoor.


Als patiënt heb u dus 13 % meer kans om besmet te worden door een gevaccineerde zorgverlener. Vaccins zorgen nu voor een grotere verspreiding van het virus. Dat is zoals het Covid Safe Ticket. Ook ingevoerd om de verspreiding te verminderen, maar met een omgekeerd effect. Zo blijkt. Het vaccin is ook een brandversneller geworden. Het argument van Frank Vandenbroucke werkt nu tegen hem. De invoering van de verplichte vaccinatie in de zorg is verre van proportioneel, het is zelfs contraproductief. De efficiëntie ervan is negatief. Wie de patiënten in de zorg wil beschermen moet dus vanaf nu de vaccins bij zorgpersoneel eerder verbieden. Hoewel dat ook weer het zelfbeschikkingsrecht zou doorkruisen, dus daar zijn we geen voorstander van.


Om het in termen van mensenrechten te stellen: de beoogde doelstelling van de verplichte vaccinatie, met name het vermijden of verminderen van de besmettingen van patiënten, kan niet worden gehaald. De maatregel is daarom disproportioneel.


Een andere doelstelling van de maatregel was het vermijden dat personeel in de zorg zou uitvallen waardoor er nog minder armen ter beschikking zijn. Waar de sanctie bij het niet vaccineren bestaat in ontslag, kan ook deze doelstelling niet worden gehaald met de maatregelen omdat het gevolg ervan is dat er sowieso minder mensen in de zorg werken. De maatregel realiseert wat de maatregel wil vermijden. De maatregel is ook daarom disproportioneel.


De derde doelstelling was de voorbeeldfunctie van de zorg. De zorgverleners moeten verplicht een levend uithangbord worden van vaccins. Hun bloed is het moderne billboard. Gezien er echter ook echte billboards zijn, bestaan er andere middelen die eenzelfde resultaat kunnen bereiken. Ook daarom is deze maatregel disproportioneel. Bovendien is in een Europa waar de reclame voor geneesmiddelen aan banden is gelegd, het gebruik van levende lichamen als publiciteitsbord bijzonder onethisch. Waarbij men zich ook nog de vraag kan stellen hoe als het vaccin verplicht moet worden, dat een reclame kan zijn voor de betrouwbaarheid ervan. Ook hier is een contraproductieve werking waarschijnlijk.


Conclusie: de zoveelste maatregel waar een pak energie is ingestoken die contraproductief blijkt te zijn. Gooi dat wetsontwerp om de vaccinatie in de zorg te verplichten met onmiddellijke ingang in de vuilbak. De regering dreigt zich opnieuw oeverloos belachelijk te maken. De kans bestaat dat we nog wat meer doden gaan krijgen bij de kwetsbare patiënten.


Stop dus met de mensen in de zorg te pesten. Creëer niet nog meer besmettingen en neem eindelijk eens verstandige maatregelen.____

U las dit het eerst in Vrijheid. Steun Vrijheid met een centje: https://www.vrijheidvzw.be/donatie2,231 views41 comments

Recent Posts

See All

41 comentários


Wacht niet langer om een massale staking in de zorg te organiseren ! Gooi het schuldgevoel dat je moeilijk de patiënten in de steek kunt laten eens flink over boord en denk eens eerst aan je zelf. Organiseer jullie, vorm een netwerk en ga tot actie over voor ze jullie te grazen nemen ! De massale vaccinatie heeft niets uitgehaald maar dat zullen onze beleidsmakers en mediavirologen niet toegeven. Tijd voor actie NU !

Curtir

VAL NIET VAN UW STOEL !!


https://hetanderenieuws.nl/ionisator-schept-virusvrije-ruimten-waterstofgas-heeft-toekomst-ab-gietelink-en-ton-rademaker/

Curtir

Heel belangrijke info in verband met onze grondwettelijke rechten en vrijheden!


Vrijspraak voor niet dragen van een mondmasker; "Strijdig met de grondwet"


Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg, nochtans een verplichting in het Brussels Gewest. ‘Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is strijdig met de grondwet’, vond rechter Lionel Van Damme.


“Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel en in tegenspraak met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk”, oordeelde de rechter nog in zijn vonnis.


Volgens de politierechter kan…


Curtir

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
05 de dez. de 2021

Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.

Martin Luther King

Curtir

Dit keerpunt zat eraan te komen en meer en meer mensen worden wakker. Ik voel er zelfs een zekere opluchting bij. De cijfers spreken immers voor zich en het fiasco van de hele vaccinatiecampagne valt stilaan niet meer te ontkennen

Curtir
bottom of page