top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Verzoek tot audiëntie aan M. Van Ranst


@MVR - Graag een Google invite aan info@viruswaanzin.be


Geachte professor, Beste Marc,

Zondag 23 augustus zijn enkele duizenden mensen naar Brussel gekomen om in het kader van het verzet tegen het Corona-beleid hun brief van protest te deponeren. Bij wijze van symbolische uitstraling heeft dit het format gekregen van bijna 4000 unieke C4-ontslagbrieven te uwer attentie. U bent inderdaad het boegbeeld, die qua wetenschappelijke kennis, politieke impact en media-aanwezigheid heel veel aandacht naar zich toetrekt.  We willen u namens Virsuwaanzin.be en namens brede lagen van de bevolking deze stapel persoonlijk komen overhandigen. Wij achten ons hiertoe verplicht uit respect voor al wie zich de moeite van de verplaatsing heeft getroost.  We willen dit doen in respect voor uw persoon, ook al betwisten wij over quasi heel de lijn wat u voorstaat. Dit kan misschien ook een gelegenheid zijn om in dialoog te gaan. Daartoe hebben we tot op heden nog weinig bereidheid mogen vaststellen, ook niet vanwege de politiek en de media. Tot zo'n gesprek zijn en blijven wij op dit moment nog altijd bereid. Graag een bevestiging van goede ontvangst van deze mail en uw voorstel van datum, uur en plaats.  met vriendelijke groeten namens Viruswaanzin.be


P.S.: Gelieve uw Google invite te willen versturen naar: info@viruswaanzin.be

802 views5 comments

Recent Posts

See All
bottom of page