top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Vier het leven!


Een norm die vraagt om het goede op te geven om het goede te redden, is net zo tegenstrijdig als een norm die, om de vrijheid te beschermen, vergt dat men de vrijheid opgeeft’

Politici en de vierde macht lopen met Orwells 1984 onder de arm, maar hebben ze het ook onder de knie? Lezen ze het als handleiding of als waarschuwing? De nulrisicomaatschappij – waarbij regelneven de “snel” uit de autosnelweg hebben gehaald en ons een schuldgevoel aanpraten wanneer we citytrippen, roken, bourgondisch eten, en vrijen en wijnen – kent zijn eigen reglementitis en zondeval. Of het aan de vervrouwelijking van de samenleving ligt weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat het recht op gezondheid verworden is tot een verplichting tot gezondheid. De geneeskunde als wetgever zorgt niet voor een goede gezondheidszorg, maar wel voor onaanvaardbare vrijheidsbeperkingen.

Tegengif tegen het zaadje van de angst biedt de Franse essayist Montaigne: ‘Wij weten niet waar de dood ons opwacht, laten wij hem dus overal verwachten. Je instellen op de dood is je instellen op de vrijheid. Als je geleerd hebt hoe je sterven moet, heb je afgeleerd slaaf te zijn. Als je op de dood bent voorbereid, ben je los van alle onderworpenheid en dwang’. Hoe meer maatregelen je onderneemt tegen de bron van de angst, hoe meer de angst je leven domineert.

De door angst gedreven mens is in staat om alles wat het leven de moeite waard maakt op te geven. Volgens de Italiaanse filosoof is de vrees ‘het omgekeerde van de wil tot macht: het wezenlijke karakter van de vrees is de wil tot onmacht, de wil om machteloos te staan tegenover datgene dat vrees inboezemt’. We laten ons in slaap wiegen door de schijnzekerheid van de beleidsmatige Pavlovreflex om in de nasleep van een ramp meer protocollen, controle en finaal méér bureaucratie te installeren. De door angst gedreven mens is in staat om alles wat het leven de moeite waard maakt op te geven. De klimaatuitzonderingstoestand staat al te trappelen in de gang.

We hebben ons het idee laten aanpraten dat we de kwaliteit van het leven moeten omruilen voor de kwantiteit. En om dat leven te rekken zijn we kennelijk bereid om veel te slikken. Zo laten we onze vrijheden en rechten beknotten door ministeriële besluiten, waardoor de uitvoerende de wetgevende macht de facto buitenspel plaatst en de scheiding der machten werd opgeheven.

Over de eerste lockdown roeptoeteren de politici hun onbekwaamheid als crisismanagers in en dat het onverwachte karakter van de covidpandemie ertoe leidde dat de regering meteen moest kunnen ingrijpen. De toenmalige regering kon zich beroepen op de wet betreffende de civiele veiligheid. Deze wet kwam er om urgente crisissituaties daadkrachtig aan te pakken. Ondertussen zijn we al een hele tijd en wat voortschrijdend inzicht verder en valt het niet meer te verantwoorden om je te beroepen op de wet van 2007. Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen. Maar dat betekent niet dat de rechtsbeginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en legaliteit niet meer van belang zijn.

Tijdens de pandemie overschreden we de grens tussen mensheid en barbarij. We lieten mensen in eenzaamheid sterven en ontnamen de nabestaanden het recht op een menswaardig afscheid. Wanneer we het leven onderwerpen aan de statistiek vervellen we tot een zuiver biologisch lichaam. Dit is het resultaat van de scheiding van het lichaam in een zuiver biologische entiteit enerzijds en een sociaal, cultureel en politiek bestaan anderzijds.


Geneeskundigen willen mensen zo lang mogelijk in leven houden en reduceren het lichaam tot louter biologische functies. De democratie is echter een collectieve zoektocht naar de cultivering van het goede leven. Des te gevaarlijker is het om artsen en wetenschappers te belasten met beslissingen van ethische en politieke aard. Vier het leven, het is sterker dan de dood!


___

Stuk uit Doorbraak van 22/07/21, Mathieu Cockhuyt.

2,250 views63 comments

Recent Posts

See All

63 Comments


Vier het leven!

Zongen de lammetjes

Onderweg naar het slachthuis.

Like

eline19vm
eline19vm
Jul 28, 2021

https://lia.thefreedompeople.org/why

Like

leovandeneeden
leovandeneeden
Jul 27, 2021

Ik verschiet hier van de bagger die Michael hier over hem krijgt. Die man trekt al meer dan 18 maanden aan de kar om tegen de absurde maatregelen in te gaan. Maar ook hij botst telkens op een muur van staal en beton. Net zoals er nog enkelen zijn die hun nek uitsteken, ook zij worden langs alle kanten tegengewerkt. Zelfs politiekers die niet mooi in de lijn lopen worden door hun partijbestuur aan de kant gezet. Er zal maar iets kunnen veranderen als we allen samen in massa de straat opkomen, maar daar is nog weinig van te zien. Bekijk maar eens hoeveel mensen er het voorbije weekend op betoging in Middelkerke waren. Zij die hier zo hard van leer gaan, waren…

Like
Replying to

Ik denk dat er veel mensen verwachten dat er snel iets kan gebeuren. Juridisch is dat niet mogelijk, tenzij via kortgeding. De normale procedure vraagt wel wat tijd.

Like

eline19vm
eline19vm
Jul 27, 2021

OFFICIAL MOVIE : "THRIVE " WHAT ON EARTH WILL IT TAKE


OPENBLOEIEN en kiezen voor NO STRESS, PREVENTIEVE MIDDELEN om gezond te blijven


https://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s

Like

eline19vm
eline19vm
Jul 27, 2021

Het is tijd om een pint te gaan pakken en te fratsen, rollebollen...en de mannen die hier woest zijn, gewoon effe tegen een bal trappen. Mijn grootvader gaf me een voetbal om tegen de muur te schoppen als er een verveelmoment was en anders kon ik ergens mee helpen in den 'hof'.

Mannen onder elkaar over voetbal:

https://www.youtube.com/watch?v=6BVV3i42kIo

rules, fairplay, principles..what's in a game?

58:00 a dog comes in - Yanis Varoufakis

27:10 - 27:18 a wise word comes in - Ken Loach

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/168890-sport-bij-de-oude-grieken.html

voor zij die Brian Eno willen bijwonen in een amfitheater : 4/8 ...auto - boot > Athene

Like
bottom of page