top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Viruswaanzin komt op met kieslijst "STOP"
Kent U het actueel risico op overlijden van Covid-19?

De virologen schrijven dat zij het ook niet weten want zij hebben geen cijfers van de 2de golf.

Toch wordt alweer geroepen voor strengere maatregelen.

Uit de sterftecijfers van Sciensano kan men berekenen dat het sterftecijfer gedaald is tot 0,12. We gebruiken hiervoor de benadering van Prof. Molenberghs die zelfs tot een te hoog cijfer leidt. De IFR is ook bij ouderlingen boven 85 gezakt tot 2,6 %. Dat was in de studie van Molenberghs nog 12%. Hiermee is Covid-19 aanzienlijk minder dodelijk dan bijvoorbeeld de influenza epidemie in Nederland waar 9.400 mensen gestorven zijn op 900.000 infecties. Dat is meer dan 1%.

Enkele weken geleden zei Prof. Van Damme dat er wellicht een belangrijke invloed is van kruisimmuniteit waardoor de herd immunity veel lager ligt dan 60%. Wellicht tussen 10% en 20% over een heel land zoals recente studies aanwijzen. Desondanks hun eigen verklaringen blijven epidemiologen bij percentages van besmetting van 50 – 60% en meer. In landen waar er geen lockdown is zien we deze cijfers absoluut niet. Geen enkel land heeft een hogere besmettingsgraad dan 10%.

Desondanks blijven de maatregelen van kracht en gaan er stemmen op om ze te verstrengen. Een belangrijk deel van de bevolking is beangstigd. Zelfs een deel van de artsen is de rationaliteit kwijt. Het is niet omdat er in een hospitaal of in een stad meer besmettingen zijn dat er morgen honderdduizenden doden zullen vallen.

In het Jessa ziekenhuis in Hasselt hebben de artsen thromboprophylaxis toegediend aan patiënten. Met een vermindering aan doden met 90% tot gevolg. Desondanks durft Prof. Goossens gisteren te zeggen op televisie dat we enkel medicijnen gevonden hebben die niet werken. De regering blijft zich inschrijven in de angstpsychose veroorzaakt door virologen en wiskundigen die elkaar en zichzelf constant tegenspreken. Een peiler van het beleid is de testing waarvan men zelf zegt dat deze tussen 20 en 70% valse resultaten geeft. Patiënten en gezonde mensen worden op die manier met valse informatie vermengd. Door de strategie om de curve af te vlakken en te spreiden in de tijd is het totaal aantal contacten van de mensen gestegen i.p.v. gedaald. Een zoveelste wiskundige denkfout die men in Zweden niet heeft gemaakt.

In deze chaos is het gebrek aan leiderschap bij de politici totaal. De regering heeft toegegeven dat er colateral damage is door de maatregelen. Deze colateral damage heeft doden veroorzaakt. De regering zegt dat deze doden noodzakelijk moesten vallen omdat er plaats moest gemaakt worden voor Covid-patiënten. Het bewust laten sterven van mensen omdat zij een andere ziekte hebben dan Covid-19 is een brutaliteit die sedert de 2de wereldoorlog ongezien is in ons land. Tal van onze landgenoten zullen nog sterven aan de gevolgen van de maatregelen. Wij hebben hierover de parlementsleden geïnformeerd tot 2 keer toe maar behoudens voor 1 parlementslid is dit voor de andere parlementsleden blijkbaar geen aandacht waard. Alle partijen lopen de kiesintenties achterna en tellen de kleine procentjes die ze nog groot zijn.

Elk staatsmanschap is verdwenen.

Wij hebben ons afgevraagd wie de burgers in dit land nog beschermt. We zijn terechtgekomen in een Gouvernement des Experts waarbij zelfs de rechters niet beoordelen wat de experten bevelen. Ook al is er controverse tussen hen en worden de meest gekke maatregelen opgelegd. Vaak inconsistent en steeds wisselend.


Onze standpunten zijn intussen al maandenlang onveranderd:

  • Versterk de zorg. We zien nu dat een aantal ziekenhuizen uit het Brusselse zegt in de problemen te komen en dat in een situatie waarbij er 3 doden per dag vallen in het ganse land. Als dat zo is dan had men beter de zorg versterkt in de plaats van zich te concentreren op allerlei maatregelen waarvan het nut totaal niet is bewezen.

  • Bescherm de risicopatiënten. In vergelijking met eerdere epidemieën zoals de Hong Kong griep en de Aziatische griep is de groep van risicopatiënten veel kleiner. Niet de kinderen en niet de zwangere vrouwen. Dit is een opportuniteit die al lang had moeten uitgespeeld worden. We staan hierbij niet alleen. Op 3 maart 2020 heeft Prof. Van Gucht net hetzelfde gezegd in de Kamercommissie volksgezondheid. Tot op vandaag is er nog steeds geen campagne geweest om bijvoorbeeld oudere patiënten met hoge bloeddruk te informeren en hen te zeggen dat zij tot de hoogste categorie risicopatiënten behoren. Waarom informeert men deze mensen niet afdoende.

  • Heropen de economie, geef de mensen hun vrijheden terug en stop de maatregelen waarvan men de dodelijke effecten niet eens kan inschatten.

In de plaats van de chaos stellen wij een duidelijke structuur voor. Onze landgenoten ervaren het effect van verkeerde maatregelen. Zij hebben ziekten die te laat zijn verzorgd. Hun familieleden zijn gestorven door de maatregelen. Hun ondernemingen en kleine bedrijven krijgen zware klappen. Kinderen met achterstand lopen een nog grotere achterstand op. De armoede neemt toe. Eerst wordt de cultuursector getroffen door mindere subsidies en vervolgens het werk zelfs helemaal onmogelijk gemaakt. Is dat allemaal sociaal? Vele landgenoten voelen zich in de steek gelaten. Door het gerecht, door de pers en door de politiek. Niemand neemt het voor hen op.


Wij horen al wekenlang de schreeuw om hulp van deze mensen. Deze schreeuw wordt oorverdovend. Daarom hebben wij besloten een nieuwe stap te zetten in ons engagement t.a.v. de gehele bevolking om deze desastreuze maatregelen te doen stoppenen de juiste maatregelen in de plaats te nemen. Vanaf nu zullen wij een kieslijst vormen die zal deelnemen aan het politieke debat. Na een crisis als deze en de chaos door een unaniem parlement behoort het dat de kiezer zich uitspreekt. Het draagvlak van de huidige politici bij de bevolking is afwezig. De mensen voelen zich onbeschermd.


Het is niet onze bedoeling een politieke partij op te richten. Wij zullen onze acties beperken tot 3 centrale punten:

  • Stop de huidige maatregelen en neem de juiste matregelen zonder colateral damage.

  • Herstel onmiddellijk de volledige economie in alle sectoren.

  • Zorg dat dit nooit meer gebeurt.

Zodra deze 3 programmapunten zullen zijn gerealiseerd zal onze politieke actie stoppen. Wij zullen samenwerken met alle partijen en met iedereen die zich achter dit initiatief kan scharen. Wij gaan ons niet inlaten met alle andere aspecten van de politiek. Ons politiek initiatief zal “STOP” heten zowel in het Nederlands al in het Frans. Stop de viruswaanzin en doe terug normaal. Wij beseffen dat het een moeilijke taak zal zijn het deel van de bevolking dat is beangstigd ook bij te staan in hun weg naar een minder gestresseerd leven. Het is bijzonder erg dat al deze goede mensen zich op basis van verkeerde statistiek geen gemoedsrust meer vinden.


We hopen echt dat we heel snel terug naar normaal kunnen.


Het Viruswaanzin – team____________________

1,313 views18 comments

Recent Posts

See All

18 Comments


Interessant nieuws uit Zweden:

https://www.nytimes.com/2020/09/29/world/europe/sweden-coronavirus-strategy.html

Ik belde met mijn huisarts en vroeg of hij (in geval van Covid19) Hydroxychloroquine kon voorschrijven, zijn antwoord:

Bij ook maar een vermoeden van het Coronavirus of loopneus / lichte verkoudheidssymptomen moeten de patiënten al direct doorgestuurd worden naar het triagecentrum van de kliniek voor verder onderzoek. (=Opname ziekenhuis)

Ik heb dan ook geen controle meer over die patiënt, in het geval dat zijn toestand ernstig wordt: ventilator (killer!) - gebruik van paracetamol.

In uitzonderlijke gevallen gebruik van Hydroxychloroquine voor zeer ernstige gevallen (lees: terminal stadium), dan werkt het medicament natuurlijk niet meer...

Wat een wanbeleid.....


Like

ievansmail
ievansmail
Sep 29, 2020

Vandaag 29/09 stapte ik om 15h50 in mijn wagen en ik was thuis om 16h25. Reeds geruime tijd volg ik het nieuws niet meer, maar omdat de radio in mijn auto op radio 1 is afgestemd werd ik weer achtervolgd door corona. Nog geen 30 seconden later viel alweer eens dit vervelende woord en wat meer is, ik werd minstens 10 minuten in deze korte periode bestookt met berichtgeving over alweer hetzelfde. Er is hier duidelijk sprake van collectieve "brainwashing" van de massa. Iets wat onze beleidsmakers steeds hebben verweten aan Rusland, China en dergelijke. We stevenen inderdaad af op een nieuw fenomeen in onze zogenaamde Westerse maatschappij: wij (overheid en enkele virologen - de naam niet waardig) dicteren en…

Like

annafm Vandevelde
annafm Vandevelde
Sep 27, 2020

Super.Heel dankbaar dat er eindelijk toch mensen bestaan die voor de mensen opkomen.Hier wil ik mij op aansluiten.

Want ik krijg ook schrijnende verhalen te horen op mijn gmail de laatste dagen van mensen die het water aan de lippen staan.

Like

Flora Blomme
Flora Blomme
Sep 27, 2020

Schitterend idee!

Like

dave
dave
Sep 27, 2020

Super initiatief. Vermits referenda (volksraadpleging) afgeschaft zijn in Europa nadat Brexit een feit was, anders had er nu niemand meer ingezeten. Ook in Sweden gaan momenteel stemmen op om deze waanzin te verlaten. Griekenland wou er al lang geleden uit en had geen enkel 'redding' nodig...


Is dat dan voor de verkiezingen 2024? De wereld gaat er tegen dan wel heel anders uitzien of het nu dictatuur of verlichting of beide word... Een democratie is het alvast een jaar of 20 niet meer, de staatsgreep is al gebeurd


Als je op https://ourworldindata.org/coronavirus kijkt voor Belgie, je moet wel de schaal aanpassen van log naar lineair en het vakje per miljoen inwoners aanklikken, deze worden bewust default anders gezet vermits deze…


Like
bottom of page