top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Viruswaanzin & PV&V. Een paradox?


Wat is het nut van viruswaanzin als politieke partij? Is plaats nemen in de pluchen zetel naast de politici die geen respect hebben voor onze vrijheden en rechten verachtelijk, c.q. een slechte strategie? Worden we zo niet deel van het “slechte” systeem dat we zo hard bekritiseren? Wij denken van niet.

Bij viruswaanzin vinden we goede mensen op alle niveaus. Mensen die zichzelf zouden opofferen voor de goede zaak. Mensen die erin slagen geld op tafel te laten liggen voor hun waarden. Mensen die tegen de stroom in durven gaan. Die mensen zitten overal. We zouden kunnen besluiten dat we die mensen gewoon met z’n allen kunnen volgen en aanmoedigen. Want het systeem is toch gewoon de som van haar delen en een betere wereld begint bij jezelf.

Maar het systeem is niet per se wij allemaal.

Het systeem, dat zijn de spelregels die bepalen hoe we ons gedragen. Een aandeelhouder mag dan goed van inborst zijn, de jobbeschrijving van aandeelhouder vereist dat hij winst moet verwachten van het bedrijf. Die verwachting weegt dan weer op de bedrijfsleider als een perverse prikkel om voor de makkelijkste weg te kiezen. En die makkelijkste weg is vaak schadelijk voor de mens of voor de planeet. Het enige wat dan overblijft is de morele verontwaardiging. We zijn kwaad op die mensen want het zijn kortzichtige egoïsten.

Neen, de spelregels belonen hen als ze zich kortzichtig en egoïstisch gedragen. En andere spelregels zouden in diezelfde mensen ander gedrag kunnen belonen. Breder nog: een alleenstaande vrouw met een kind, een inwonende moeder en een hulpbehoevende buurvrouw. Als ze beslist om niet te werken en voor haar kind, moeder en buurvrouw zorgt, dan verdient ze niets, bouwt ze geen pensioen op, dan doet ze geen ‘waardevolle’ bijdrage. Als ze haar kind in de crèche steekt en de moeder en buurvrouw in het rusthuis en dan bij familiehulp exact dezelfde dingen gaat doen voor iemand anders, dan verschijnt ze wel in het bruto nationaal product en dan is ze waardevol bezig.

Er klopt iets niet.

Als we iets willen veranderen dan moeten we deelnemen aan de strijd voor waarden, voor ideeën. Maar dat wil zeggen dat we macht en/of geld nodig hebben om die waarden op te dringen.


Ziedaar de paradox: je hebt geld of macht nodig om ervoor te zorgen dat we in een wereld leven waar geld en macht minder belangrijk zijn.


We moeten het spel meespelen om het te (kunnen) veranderen. Een alternatief is er niet.

Beleef de (r)evolutie vanop de eerste rij, kom erbij: www.pvenv.be/lid-worden1,434 views69 comments

Recent Posts

See All
bottom of page