top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Oproep viruswaanzin om de polarisatie te doen ophoudenOproep aan de bevolking, de regeringen en de virologen om:

 • 1. Elke vorm van geweld, bedreiging of sympathiebetuiging daarmee - tegenover wie dan ook - onmiddellijk stop te zetten.

 • 2. De uiting van bedreigingen niet te verspreiden maar in te perken.

 • 3. Volledige transparantie te verlenen over de voorbije covid-episode, zonder het verzwijgen van gegevens en cijfers.

 • 4. De campagnes van de Infocel en de beïnvloeding van de publieke opinie van overheidswege onmiddellijk stop te zetten, en het pluralisme te herstellen.

 • 5. Alle maatregelen die de fundamentele rechten van de mensen en de economie beperken, onmiddellijk op te heffen. Positieve maatregelen te nemen die de mensen en de zorg ondersteunen. De bevolking leed al onder een epidemie, er is geen reden om nog meer lijden te verspreiden.

 • 6. De bevolking die lijdt onder de collaterale schade allerhande bij te staan en te ondersteunen om deze collaterale schade weg te nemen.

 • 7. Elke vorm van belediging, diabolisering, uitsluiting of discriminatie van mensen omwille van hun mening, onmiddellijk te doen ophouden.

 • 8. De nodeloze angst bij de mensen weg te nemen.

 • 9. Te zorgen voor de mensen in de plaats van hen “strenge” maatregelen op te leggen.

 • 10. Het menselijk kapitaal gevormd door de tegenstanders van de maatregelen waaronder een behoorlijk aantal Belgische academici, de huisartsen en de zorgverstrekkers in de eerste lijn, in te zetten en hen een vrije stem te geven in de covid-politiek.

 • 11. Een wetenschappelijke instituut voor de bestrijding van infectieziekten met inbegrip van een flexibel uitbreidbaar gespecialiseerd hospitaal op te zetten.

 • 12. De ontmoeting van mensen in een leuke omgeving (evenementen in open lucht, reizen, tourisme, sport …) hard en versneld aan te moedigen.

Laat de mensen gerust!

Vrijheid en broederschap nu!

5,493 views165 comments

Recent Posts

See All
bottom of page