top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Oproep viruswaanzin om de polarisatie te doen ophoudenOproep aan de bevolking, de regeringen en de virologen om:

 • 1. Elke vorm van geweld, bedreiging of sympathiebetuiging daarmee - tegenover wie dan ook - onmiddellijk stop te zetten.

 • 2. De uiting van bedreigingen niet te verspreiden maar in te perken.

 • 3. Volledige transparantie te verlenen over de voorbije covid-episode, zonder het verzwijgen van gegevens en cijfers.

 • 4. De campagnes van de Infocel en de beïnvloeding van de publieke opinie van overheidswege onmiddellijk stop te zetten, en het pluralisme te herstellen.

 • 5. Alle maatregelen die de fundamentele rechten van de mensen en de economie beperken, onmiddellijk op te heffen. Positieve maatregelen te nemen die de mensen en de zorg ondersteunen. De bevolking leed al onder een epidemie, er is geen reden om nog meer lijden te verspreiden.

 • 6. De bevolking die lijdt onder de collaterale schade allerhande bij te staan en te ondersteunen om deze collaterale schade weg te nemen.

 • 7. Elke vorm van belediging, diabolisering, uitsluiting of discriminatie van mensen omwille van hun mening, onmiddellijk te doen ophouden.

 • 8. De nodeloze angst bij de mensen weg te nemen.

 • 9. Te zorgen voor de mensen in de plaats van hen “strenge” maatregelen op te leggen.

 • 10. Het menselijk kapitaal gevormd door de tegenstanders van de maatregelen waaronder een behoorlijk aantal Belgische academici, de huisartsen en de zorgverstrekkers in de eerste lijn, in te zetten en hen een vrije stem te geven in de covid-politiek.

 • 11. Een wetenschappelijke instituut voor de bestrijding van infectieziekten met inbegrip van een flexibel uitbreidbaar gespecialiseerd hospitaal op te zetten.

 • 12. De ontmoeting van mensen in een leuke omgeving (evenementen in open lucht, reizen, tourisme, sport …) hard en versneld aan te moedigen.

Laat de mensen gerust!

Vrijheid en broederschap nu!

5,495 views165 comments

Recent Posts

See All

165件のコメント


bertha criel
bertha criel
2021年7月05日

Datum: 17 juni 2021 om 15:38:43 BST


Het verbod op "inentingsplicht" is vastgesteld door het Europese Hof! ✊😊


Het Europese Hof heeft eindelijk uitspraak gedaan over het verbod op de vaccinatieplicht. De link in het Frans staat aan het einde met de wetsartikelen van het Europese Hof.


Elke verplichting om te vaccineren is nu standaard illegaal De Raad van Europa


(niet te verwarren met de EU), waartoe alle Europese staten behoren, met uitzondering van Wit-Rusland, Kosovo en het Vaticaan, dat de sponsor is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, heeft op 27.01.2021 in zijn resolutie 2361/2021 besloten onder anderen, dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt.


Alle 47 lidstaten worden verzocht vóór vaccinati…


いいね!

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/rechtszaak-van-de-eeuw/

いいね!


bertha criel
bertha criel
2021年5月26日


いいね!

bertha criel
bertha criel
2021年5月26日

"Depopulation" through forced vaccination: The Zero Carbon Solution!


YOU are the carbon they want to remove! 🤐 #MedicalGenocide#killingfields#PandorasVax


いいね!
bottom of page