top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Vrije meningsuiting op de schop voor Covid-19?
Beste ombudsman,

Geachte Heer Tim Pauwels,

Redactie VRT NWS,

Redactie VTM Nieuws,


De laatste maanden Covid-nieuws doen hoe langer, hoe meer de vragen rijzen over de deontologie van uw redacties. Wij denken dat in het belichten van beide zijden van het covid-19-verhaal, versie viruswaanzin én versie virologen, een opportuniteit schuilt voor nieuwszenders om de vertrouwensband met de kijker te herstellen en zich als betrouwbaar medium in de markt te positioneren.


Maar met wat we zien en horen vragen we ons af of jullie de Code van de Raad voor de Journalistiek nog wel kennen die duidelijk bepaalt dat nieuwsitems “objectief” moeten zijn en “alle kanten moeten brengen”. Dat gebeurt ostentatief niet.


Waarom mag/kan geen enkele kritische vraag worden gesteld aan beleidsmakers of worden medici met ideeën die niet stroken met deze van de virologen niet aan het woord gelaten? Is het U net zoals elders in de wereld verboden deze versies publiek te maken? We verwijzen hierbij naar Anirban Chattopadhyay, de hoofdredacteur van één van de grootste kranten in India (Het Bengaalse "Anandabazar Patrika") die toegeeft na het stellen van kritische vragen te worden bedreigd en daarom ontslag nam ( https://www.dw.com/en/can-indian-media-report-freely-about-the-covid-19-crisis/a-53728264 ). Hoe groot is de druk bij jullie?


Enkele voorbeelden:

· Tientallen TOP wetenschappers wereldwijd melden reeds dat Covid niet zo schadelijk is. Zonder te zeggen dat ze daarom gelijk hebben, vraag we ons wél af waarom die vragen nooit gesteld worden aan onze “experts” en waarom ze nooit uitgenodigd werden in de studio.


· Tientallen studies toonden reeds aan dat maskers niet werken om de verspreiding van dit soort ziekte tegen te gaan. Waarom wordt het verband tussen de mondmaskerplicht van 11 juli en de exponentiële stijging van de besmetting niet voorgelegd aan de virologen? Hoe komt het dat blijkbaar NIEMAND op de redactie die studies doorneemt en er over bericht? Mogen ze dat niet? Waarom stellen de ankers geen vragen aan onze “experten?


·  Menig wetenschapper vertelt dat het ontwikkelen van een vaccin voor dit soort ziekte nagenoeg tot volledig onmogelijk is. Dezelfde vraag blijft ongesteld.


·  Vele wetenschappers vertellen dat het volledig normaal is dat anti-lichaam-“immuniteit” af neemt; dat dat logisch is; dat men zich er geen zorgen om moet maken. Ze gaan verder met het melden dat T-Cell immuniteit véél en véél belangrijker is en dat een groot deel van de bevolking dat op DIT moment al heeft (tot 80% van de bevolking volgens één van die studies). Waar blijven de kritische vragen van de “Vierde Macht” daarover?


·  Volgens heel wat onderzoeken in allerlei landen ligt de IFR in lijn met een seizoensgriep. Het zijn moeilijke en lastige studies, maar indien er rijzende consensus is, begint die vraag zich hoe langer, hoe meer op te dringen. Waar is dat standpunt in Terzake, De Afspraak, Het Nieuws?!


·  We hebben het gedurende enkele weken in april gehad over “oversterfte”. Het getal dat ons rond de oren werd gesmeten was “80% meer” dan het vijfjarig gemiddelde. Indien we de sterftecijfers bekijken van het jaar 2020 tov de 3 andere ergste sinds 2009 dan zitten we aan niet eens 6% oversterfte. De laatste 2 maanden meer dan 6% ONDERsterfte; de laatste vier weken zelfs aan bijna 8% ONDERsterfte tov diezelfde jaren. Noteer dat de aprilcijfers vooral in de WZCs voorkwamen en dat de Vlaamse Ombudsdienst meldde dat de medewerkers daar zagen hoe de ouderen “verwelkten als bloemen” (jullie berichtgeving!). Er zijn véél Covid-symptomen, maar dit is er niet één van. Ze werden nochtans allen meegeteld als “covid-dode”.


Algemene Mortaliteit in België per week. Week 1 tem 29. 2020 vergeleken met de drie meest dodelijke jaren sinds 2009: 2013, 2015 en 2018. (Bron: statbel.fgov.be)


Indien een meisje van 18 geamputeerd wordt omwille van een bloedklonter nadat ze aan een ECMO-toestel lag, dan is dat géén covid-amputatie, maar één ten gevolge van de behandeling. ECMO heeft als neveneffect dat het bloedklonters kan creëren! Waar was die insteek in jullie berichtgeving?


·  Indien een kind van 3 sterft dat meerdere andere ziektes had, dan stierf ze mede daar aan. Of, is ze écht het allereerste kind ooit dat aan een “banale” ziekte sterft. Zijn er vorig jaar geen 3-jarigen gestorven? Kwam dat in het nieuws? Waar is die duiding?


· Oxfam waarschuwde dat er een half MILJARD mensen extra in de armoede terecht zullen komen ten gevolge van de maatregelen. Hoeveel doden komen daaruit voort? Zijn de maatregelen dan niet erger dan de ziekte? Niets daarvan in de Afspraak...


·  Het VK bestelde een studie om te peilen welke gevolgen de lockdown zou hebben. Ze kwamen tot het besluit dat er in het VK alleen 160.000 man zouden sterven ten gevolge van de maatregelen. NIET door covid dus. Waar blijven die vragen?!?!


·  In de VS alleen sterven er jaarlijks 160.000 aan vereenzaming. Nochtans vroegen we iedereen dat belachelijke “blijf in uw kot”-gedoe. Dat heeft als resultaat nog meer vereenzaming. Waar blijft de kritiek op de lockdown of ten minste een debat over?!


·  Een vaccin ontwikkelen duurt 10 jaar. We moeten nu geloven dat dat kan in minder dan één; voor een soort ziekte waarvoor er nooit een vaccin gecreëerd kon worden (SARS heeft het nog niet); zónder een onafhankelijke studie van de effecten op langere termijn. Voor een ziekte waarvan de HIT al bereikt is (of bijna) en waarvoor tot 80% van de bevolking reeds T-Cell immuniteit zou hebben. Waar blijft die insteek? Waar is ze?!


Jullie lijken een kritiekloze spreekbuis voor virologen die tewerkgesteld worden door de farmacie; die niet onbesproken zijn in belangenvermengingsverhalen; die in pro-vaccinatie-groepen zetelen. Waar is dat tegengas? Waar zijn de scherpe vragen? Waar is de andere kant van het verhaal? Journalisten van de VRT vertellen met trots dat zij “de feiten brengen”. We maken u duidelijk dat dat niet zo is; jullie brengen een éénzijdige interpretatie van de feiten. Het nieuws van de openbare omroep is een stilzwijgend consent om via angst de science fiction van de Belgische virologen te promoten. Waarom geen debat op televisie tussen een vertegenwoordiger van viruswaanzin.be en de virologen? Zo zouden uw kijkers eindelijk de pro en contra argumenten kunnen beoordelen...


Want, hoe kan je zelfs maar een goede interpretatie brengen indien je een hele massa aan kennis en informatie gewoonweg links laat liggen? Dat is onmogelijk.


Graag publiek antwoord! Hoewel we vermoeden dat dat opnieuw uiterst ontwijkend zal zijn; dat “vals nieuws” en “desinformatie” er in gebruikt zal worden om TOCH maar niet die andere kant wat verder uit te pluizen. Dat brengt ons terug bij het begin brengen. Wat is het nut van een redactie, zelfs van de Vierde Macht als geheel, indien elke andere, dissidente stem geen platform krijgt?


We herhalen onze 3 eisen:

1 - Liefdevolle bescherming van risicopatiënten en ouderen.

2 - Versterking van de zorg van huisartsen, hospitalen en woonzorgcentra.

3 - Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal.

P.S.: Pak elkaar eens stevig vast!


_____ De feiten van de viruswaanzin zijn gekend, onze argumentaties bijzonder sterk. Wat niet kan gezegd worden van de onderbouwing van de meeste maatregelen (bvb. mondmaskers en de avondklok) - dat bewijzen nu ook de recentste data. Steun viruswaanzin.bein haar strijd tegen de disproportionele en niet wetenschappelijk onderbouwde vrijheidsbeperkingen en van-de-pot-gerukte-verplichtingen. Elke donatie is welkom: https://www.viruswaanzin.be/donatie


Credits: Joris De Draeck, onafhankelijk journalist. Specialist in internationale gebeurtenissen. Publicist op globalresearch.ca, soft.net, off-guardian.org en plantnews.eu
https://infogram.com/covid-19-ipi-tracker-on-press-freedom-violations-linked-to-covid-19-coverage-1h7z2lg0mqog4ow


Meer over het onderwerp: Paving the way for good journalism: https://www.mediasupport.org/covid19/

2,781 views11 comments

Recent Posts

See All

11 Comments


https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/ is een website die is gemaakt door huisarts Rob Elens. Bevat zeer waardevolle info zowel over preventie als over behandeling en media enz.

Like

Kunnen we niet als actie deze uitstekend gedocumenteerde brief massaal naar Ombudsman, VRT, VTM, beleidsverantwoordelijken, politici, ... doorsturen?

Like


Inderdaad, aan de waanzin grenzende maatregelen, aangevuld met éénzijdige berichtgeving, maar blijkbaar is het merendeel van de bevolking zo de stuipen op het lijf gejaagd dat enige respons uitblijft. Ik probeer het van tijd tot tijd nog uit te leggen in mijn kennissenkring en krijg dan steeds het gevoel of ik tracht een door vuur opgeschrikte kudde bizons van richting te doen veranderen, je mag roepen wat je wil dat er 100m verder een afgrond is waar ze in lopen, je zal eerder vertrappeld worden dan ze van richting te doen veranderen. Met angstige mensen kan men niet praten, alle logica is weg. Iemand die nochtans ook goed haar best doet om mensen een andere inkijk te geven is de…

Like

Matt Em
Matt Em
Aug 03, 2020

Een poosje geleden had ik ook al een brief gestuurd naar Pauwels als ombudsman van de VRT met vragen over de eerlijkheid van de berichtgeving en een week later (23juni) kreeg ik dit antwoord:

Geachte heer, 


Dank voor uw kritische en zeer uitgebreide blik op de berichtgeving van vrtnws over het coronavirus en de aanpak ervan door de overheid. Momenteel wordt de nieuwsombudsman overstelpt met mails en het is niet meer mogelijk om iedereen een zeer uitgebreid antwoord te bezorgen. 


Op enkele van uw vragen vindt u allicht een antwoord in de rubriek 'Check' op vrtnws.be. Vooral op sociale media wordt er immers veel informatie verspreid die elke wetenschappelijke basis mist en die soms ronduit verkeerd en zelfs gevaarlijk …


Like
bottom of page