top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

VRT, dé propagandameesters van de virologenDe VRT denkt dat er een meerderheid van wetenschappers is die achter de maatregelen staan. Wat een vergissing.


Er bestaat helemaal geen "meerderheid" van de wetenschappers die vindt dat de maatregelen gewerkt hebben. The Great Barrington is ondertekend door bijna 15X zoveel wetenschappers als John Snow. 60.000 medici en academici in de sector, versus 4.200.


Bovendien: wetenschap is geen democratie waar de stemmen worden geteld. Het volstaat dat er één artikel is dat de stelling van 5000 wetenschappers weerlegt, en deze stelling ligt aan diggelen.


Er zijn intussen honderden wetenschappelijke studies die aantonen dat de maatregelen niet hebben gewerkt. Maar Tim Pauwels heeft daar geen oren naar. Ik heb het hem al meerdere keren gemaild, maar hij wil alleen maar horen van publicaties in The Lancet en in Nature. Al de rest, daar houdt hij geen rekening mee. Geleerd van Maarten Boudry die hetzelfde zegt.


Als we die stelling moeten volgen, dan mogen alle medische tijdschriften in de wereld, inbegrepen de medische gespecialiseerde tijdschriften, de vuilbak in. Als er in de Artsenkrant een artikel verschijnt waarin staat dat de zorg verzuipt, dan bestaat dat artikel in feite niet. Dat is lucht. Alleen wat in The Lancet en Nature staat is de Bijbel.


De VRT bewijs hiermee een strikt dogmatisch, fundamentalistisch beleid te voeren. Dat beleid houdt trouwens in dat de tegenstanders van de maatregelen zonder tegenspraak mogen worden beledigd. Als ze dan om tegenspraak vragen, dan is het antwoord dat ze niets te zoeken hebben in het "wetenschappelijk debat".


Wat meteen de kern van het probleem weergeeft. Het covid-beleid is niet alleen een wetenschappelijk debat. Het is een politiek debat. Dit beleid heeft immers een impact op de hele samenleving. Het doel van de samenleving is immers niet alleen een virus bestrijden, maar de belangen van alle mensen te behartigen. Door het debat te verengen naar alleen maar de virusbestrijding, werkt de VRT mee aan het totaal gebrek aan aandacht voor o.a. de collaterale doden. Die zijn niet belangrijk. Dat de maatschappij wordt ontwricht is ook niet belangrijk.


Als burgers hebben wij een stem in dit debat. Het zijn niet de virologen die bepalen hoe we naar de cinema gaan en of we naar de cinema mogen gaan. Bijvoorbeeld.


De VRT stuurt de publieke opinie in de aanvaarding dat de wereld moet worden geregeerd door virologen. Al de rest heeft geen fluit meer te zeggen.


Dat soort van dictatuur van technocraten is een absolute aanfluiting van de democratie. Terwijl het tot de essentiële taak van de VRT behoort het pluralisme en democratie te ondersteunen.


Tim Pauwels promoot de techno-dictatuur.

2,797 views48 comments

Recent Posts

See All

48 comentários
Vervang bij ons de namen van deze Amerikaanse tv-stations door VRT, VTM, NPO, etc.


Curtir

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
26 de dez. de 2021

COVID-19 vaccin-resistente mutaties als gevolg van vaccinatie: Studie

Het SARS-CoV-2-virus heeft zich sinds 2019 gestaag ontwikkeld (Covid-19) en heeft talloze pogingen tot uitroeiing weerstaan, waaronder vaccinatiecampagnes en booster shots. Vaccinaties blijken aanzienlijk meer kwaad dan goed gedaan te hebben, schrijft Peter F. Mayer.

Onderzoekers van de Michigan State University (MSU) merken op: “Het vóórkomen en de frequentie van vaccinatieresistente mutaties correleren sterk met de vaccinatiegraad in Europa en Noord- en Zuid-Amerika,” aldus een studie die op 7 december in PubMed Central is gepubliceerd.


Mutaties die de besmettelijkheid en vaccinresistentie bevorderen

Hoewel COVID-19-vaccins begin 2021 voor velen een sprankje hoop betekenden, zijn zij er niet in geslaagd de overdracht tussen personen doeltreffend te verminderen of te elimineren. Volgens een Lancet-studie die…


Curtir

De Vlaamse Pravda. Wat anders te verwachten van een staatszender dan het weergeven van de staatspropaganda zonder enige tegenspraak? Erger is dat ook alle andere media in dezelfde eenheidsvisie blijven stekken, hoewel er nu toch langzaam maar zeker een kentering merkbaar is.Curtir
Respondendo a

Timmeke, wat Geert Vanden Bossche u al een keer of vijftig heeft trachten uit te leggen is dat zijn visie op de coronapandemie er niet is gekomen op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Waarom zouden volwassen mannen moeten publiceren in de magazines die u persoonlijk leuk vindt? Wat begrepen dient te worden is bij mijn weten grotendeels of volledig gebaseerd op bestaande kennis, er is zelfs geen nieuw wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Bovendien refereert Geert Vanden Bossche uitvoerig aan allerlei wetenschappelijk onderzoek om zijn visie te staven en nodigt hij andere wetenschappers voortdurend uit om in debat te gaan. Kleutertje Tim is koppig en niet tevreden maar dat zou wel eens aan het kleutertje zelf kunnen liggen

Curtir

filipramaekers1063
filipramaekers1063
26 de dez. de 2021

Een debat tussen gelijkgezinden..., is geen debat.

Curtir

Maria Serraris
Maria Serraris
26 de dez. de 2021

VRT is niet meer ,ze zijn dood en begraven

einde citaat

Curtir
bottom of page