top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Waar haalt De Croo het recht om zijn volk te beschuldigen?


Je kàn geen zoete broodjes bakken met wrede despoten.


Soms voelen we ons in dat slecht politieke toneelstuk als vermomde indringers in vijandelijk gebied, door een stroom van ‘aangereikte oplossingen’ wadend op zoek naar het rioolgat waar die – wellicht goed bedoelde – regelvloed uit gutst, in de hoop daar een prop in te kunnen wringen. Dat gevoel wordt sterker in deze corona-tijden waarin het afgodenbeeld van ‘vadertje staat’ weer vuriger aanbeden werd en geëerd middels nieuwe offergaven (die de vorm aannemen van boete en lockdowns).


Maar waarover gaat het? “Het ontbreken van een gepaste wettelijke basis voor uitzonderingsmaatregelen in tijden van (langdurige) nood, is een constitutionele aberratie.” De Morgen gaat er, kwaliteitskrant zijnde, van uit dat haar lezers voldoende thuis zijn in de optica om te weten dat met aberratie een lensfout bedoeld wordt. Maak er in deze maar een “grondwettelijke abnormaliteit” van. Bart Eeckhout, auteur van het artikel, sneert naar de traagheid van minister Annelies Verlinden (CD&V) bij het juridische orde op zaken zetten en stelt vast: “het is een van de grootste manco’s uit het eerste kwartaal van de regering-De Croo”.


Zo is dat natuurlijk. De overheid rommelt er zo maar wat op los. Halfweg de eindejaarsvakantie krijgen reizigers te horen dat ze bij thuiskomst in quarantaine moeten. Dat hadden ze wellicht liever iets vroeger vernomen. Op de luchthavens wordt vervolgens amper gecontroleerd maar het toppunt is: wat zou er ook gecontroleerd moeten worden? De naleving van een regeringsmededeling op televisie zonder juridische onderbouwing? Bananenrepublieken hebben tenminste nog bananen.


Het bobijntje der zoetgevooisde welgevallige "we-kijken-wel-even-de-kat-uit-de-boom-en-zien-wel-hoe-ver-het-zal-gaan "-gedachte is op.

Wie ook maar een beetje wakker is, weet inmiddels HOE VER het kàn en zal gaan.

Heel ver. HEEL erg ver. Veel verder dan velen van ons ooit gedacht hadden.


Het rijgt zich aaneen tot 1 grote misselijk makende carroussel van leugens en bedrog, bedreigingen, nietig verklaring van basisgrondwetten, verbeurd verklaard verklaren van de levensvreugde.

Vervalsingen van cijfers.

Machtsbeluste viro-tv-vedettes die de scepter zwaaien onder het mom van "slimme viroloog " en "alwetend politicus".

De politie die bloed doet vloeien en de mensen die ze moeten verdedigen bedreigt en te lijf gaat. Een macaber schouwspel dat zich in vele lànden in de wereld simultaan voltrekt.

Avondklok.

Kliklijn .

Censuur.

Niet werkende ziek makende mondmaskers.

Boerenbedrog.

Injecties van bedrijven die zichzelf onschendbaar verklaarden.

Stevig ingezaaide angst.

Het vaandel der verdeeldheid.

Aangeprate schuldgevoelens.

Verslagenheid.

WZC's die hun bewoners nog voor hun dood in een lijkzak proppen en de sleutels van de kerkers weggooien.

Media die een waas voor de ogen tovert van verdoemenis en ondergang voor een zogeheten zondige zieke mensheid.

Ringeloren, tergen, kwellen. "Den blok erop!"

Straf na straf voor de bevolking: allemaal weer stout geweest en als penitentie gene zoete kerst.

Boetes als je een wijs, vrij en blij mens wil zijn.

Leugens.

Het spel van het schouwspel van de zich herhalende geschiedenis die bang moet maken.

Niet werkende en manipuleerbare testen die men in een menselijk lichaam ramt om verregaande vrijheidsbeperkingen te kunnen (blijven) opleggen.

De vervalste grafieken die van een virus met 99,7 procent overlevingskansen een grotesk monster moeten maken voor de gedweee mainstream.

Het grote gore C-verhaal: een gruwelijke nieuwe religie met goeroes, brave volgelingen, stoute dwarsliggers, uitverkorenen, zondaars, aflaten en geprezen gelovigen die de aflaten komen kopen. De hemel kan je komen verdienen via het verspreiden van platvloerse leuzes en perverte boetedoening in een kader van sensatiewellust en een dramalamashow van het ergste soort.


De vermanende zondagse preken vanuit de kansels van links. De wetenschappelijke religie niet volgen is verketterd worden uit de digitale kerk van facebook, de ultieme bewaker van goed en kwaad. De wijzen en wakkeren worden de nieuwe heidenen; zij die nog "de apotheek van Moeder Natuur " durfden noemen worden prompt de nieuwe heksen.


Dom en kil zijn wordt gepromoot bij burger en 'ordehandhaver '.

Blinddoek en " bevel is bevel ", het nieuwe hip.

Wie economisch en financieel uit de boot valt zijn 'het noodzakelijk offer voor de goede zaak ". Terwijl miljoenen mensen lijden en met de dag armer en bedeesder worden, propt de elite de zakken nog eens goed vol en gaat minitieus en handen wrijvend na hoe het staat met hun herwonnen macht.


In Belgie groet Mark niet langer ' s ochtends de dingen - dag Paul van Ostaeyen - maar verdraait Mark de dingen en telt iedere avond de verzamelde gouden munten verkregen voor het platwalsen van de waarheid en het geen spaàn overlaten van de gemoedsrust van een gans land.


Regelmatig werd ik in de laatste maanden van 2020 wakker met de wrange ochtendgedachte " Hier zijn we beland. Hoe is het mogelijk dat zoveel verstandig lijkende volwassen mensen dit allemaal laten verder denderen ? Ben ik 1 van hen geworden ? Waar is mijn stem ? Waar zijn vele stemmen ? Kan je dan werkelijk alles doen met mensen?"


Het antwoord is dat je niet alles doen kan met de mensheid: " when ready will explode " zei ook al het Zuid-Afrikaanse gedicht over de onderdrukten en de lijdenden.

Ja, we komen van ver, we vergaten onze immense innerlijke kracht en hebben een sprong te maken met ons hart en bewustzijn. De tijd voor beuzelarijen is op. Hun vinger vol schuld en boete zwaaide al in de richting van de ouderen, de jongeren, de horeca, de mensen met een eigen zaak, de wakkeren, de wijzen. Nu zwaaien ze dreigend in de richting van de kinderen.


We hadden al :

Schooljeugd gedoemd tot verlies van voldoende zuurstof, vreugde en samenzijn.

Wegkwijnende geterroriseerde bejaarden.

Faillissementen in volle stroomversnelling.

Zelfmoorden bij de vleet .

Bezielde eigen zaakjes over kop.

Eenzaamheid en depressie en ellende.

Getraumatiseerde kinderen.

Mensen met immense angst en eindeloos veel verborgen tranen en uitzichtloosheid.

Mensen met autisme en ptss voor wie een eenvoudige wandeling buiten onmogelijk werd, of zeer veel van hen eist.

Hoe ver mag het nog gaan allemaal?

Hoeveel slachtoffers mogen er nog vallen?

Moet het ' noodlot ' dan aan JOUW deur kloppen eer je je zal realiseren dat ook jij er hoorde te zijn voor een ANDER ? Er zijn er nog velen die zich ophouden in het niemandsland van onwetendheid. Mogen ze ontwaken, de klok slaat vijf na 12.


Er zijn er nog veel die zich ophouden in een schijnheilig wereldje van roze oogkleppen, mantras, kaarsjes en rozenkransen Maar voor velen duurt het ook te lang en wordt het tijd dat zij het vatten. Een De Croo die verbaal geweld gebruikt tegen zijn volk is onze leider niet. Mensen met macht horen gewantrouwd te worden. Politici streven naar macht en hebben van nature de neiging hun eigen belang (wat niet helemaal hetzelfde is als eigenbelang) zo veel mogelijk op te pompen. Wanneer het publiek voor oplossingen naar de staat kijkt als instituut, kijkt het naar de politicus als persoon en voelt die zich belangrijk. “Hebt u een probleem?”, loopt een politicus dan ook graag rondvragend over de markt, om daarna te verzekeren dat geopperde probleem wel even voor de hulpeloze burger op te lossen.


Laten we even uw mate van vertrouwen in de overheid testen, via volgend experiment. Kindje A, Adelbert bijvoorbeeld, (9 jaar oud) staat voor het rode verkeerslicht. A(delbert) kijkt naar links, dan naar rechts, dan weer naar links, ziet op de lange rechte weg geen auto’s of ander gevaarlijk verkeer en steekt over, het rood gekleurde ventje, in Duitsland zo lief maar niet genderneutraal Ampelmännchen genoemd, straal negerend. (Sedert november 2004 bestaat Ampelmann ook in vrouwelijke vorm.)


Kindje B, Bertold bijvoorbeeld, (ook 9 jaar jong) komt even later aan diezelfde oversteekplaats. Het licht springt voor voetgangers op groen en B(ertoldeke) spurt, verder naar niets meer omkijkend, naar de overzijde. Welk kind is het beste opgevoed?


Al wie dit nog aanhangt , bewijst dat ie het ronduit vertikt om zich grondig in te lezen en is schuldig om met voorbedachte rade onze samenleving mee om zeep te helpen.

Het is nodig dat we ophouden met miauwen en de Leeuw in ons (Vlaamse) hart aanspreken.

Voor onszelf.

Voor een ander.

Voor al wie lijdt.

Voor elkaar.

Vredevol, maar eindeloos soeverein, vastbesloten, oerkrachtig, wijs, gegrond en verbonden.

Men heeft ons nodig: velen zijn in nood.

De liefde heeft ons nodig.

Jouw aanwezigheid is vereist.

Op 6 januari 2021 om 20u.

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas.


____

Allez vooruit, omdat u het wil weten. Volgens ons is kind A het best opgevoed. Adelbertje besteedt de eigen veiligheid niet blindelings uit aan een overheidsmachine die geen rekening houdt met chauffeurs die het rode licht negeren maar neemt zelf de verantwoordelijkheid om het risico bij het oversteken zo klein mogelijk te maken. Voila, wij hebben gekozen…


____

Referenties:

P. De Roover & R De Schrijver


1,748 views4 comments

Recent Posts

See All

4 Comments
Maar beste mensen toch, de echte piek van slachtoffers 'aan' C*VID in dit corruptieschandaal moet uiteraard nog komen, als alle ontwerpers, handlangers en supporters ervan worden berecht en veroordeeld tot onthoofding of vuurpeloton… een zachtere strafmaat is ondenkbaar.

Aangezien in België de corruptie volledig is genationaliseerd, geïnstitutionaliseerd en geïncorporeerd in het bankwezen en bedrijfsleven; en veel erger - de gecorrumpeerde geest met zijn waarden 'ondersteboven' de leidraad is in al onze (hoge)scholen en universiteiten; en bovendien onze schijndemocratische samenleving is georganiseerd als een soort piramidespel waarbij iedereen afhankelijk (= niet vrij) is (op vlak van financiën, kennis, bevoorrading, veiligheid, tewerkstelling enz.) zal het wederom niet verbazen dat in België de meeste 'slachtoffers' moeten vallen...

De maatschappelijke verrotting is nog nooit…

Like

bottom of page