top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Waarom de bomma toch besmet wordt


De cijfers veranderen niks aan de voorspellingen van Van Gucht voor het najaar.

"We hebben nooit verwacht dat vaccins besmettingen zouden tegenhouden. Ze zijn er om bescherming tegen symptomatische infecties te bieden, en dat gaat wel nog steeds goed". Hij wijst erop dat het overgrote deel van de coronapatiënten die de afgelopen maanden in de Belgische ziekenhuizen belandden niet volledig gevaccineerd waren.


De vaccins zijn niet bedoeld om elkaar niet meer te besmetten. Dat weten we dan ook weer. We dachten dat ze bedoeld waren voor groepsimmuniteit. Op 50 %, 60%, 70%, 80% of 90 %, wat ze ons allemaal hebben wijsgemaakt. Groepsimmuniteit werkt zo dat men elkaar niet meer kan besmetten na “geïmmuniseerd” te zijn. Een vaccin dat er alleen voor zorgt dat je minder kans hebt op een ernstige ziekte, kan niet voor groepsimmuniteit zorgen. We zullen het dus wel verkeerd begrepen hebben. Maar wat hebben we dan precies verkeerd begrepen?

We dachten ook dat de kinderen moesten worden gevaccineerd om de ouderen te beschermen. Wat dus niet zo is. Veel kinderen zijn ervan overtuigd dat ze hun bomma niet meer kunnen besmetten. Dat Van Gucht hen dat nu a.u.b. zo snel mogelijk eerlijk anders zegt, of er zullen tal van bomma’s enkele dagen na een evenement dodelijk besmet worden. “We doen het voor de bomma”, krijgt dan een kwalijke bijklank.


We doen het ook om op reis niet besmet te kunnen worden en te kunnen terugkeren van een “rode zone” zonder de Delta hier te verspreiden. We doen het niet om te vermijden dat we in Zanzibar doodvallen. Maar als we terugkomen van vakantie, dan kunnen we het virus nog altijd meebrengen. Zelfs met onze groene corona-pas. Een tool die duidelijk gemaakt is door waarzeggers.

De mensen in de zorg doen het om de patiënten te beschermen. Niet Steven? Dat had u hen toch wijsgemaakt. Al die verpleegsters, kritische doktoren, ondersteunend personeel en studenten. Allemaal uitgekafferd voor asocialen als ze de patiënten niet beschermen door zich te laten vaccineren.

En nu komt Van Gucht effe zeggen dat ze nooit verwacht hadden dat het vaccin helpt besmettingen tegen te gaan? Dat toont dus zwart op wit aan dat de virologen en de regering de voorbije maanden “met ons kloten” heeft gespeeld. Excusez-moi mon Français.


De regering een de virologen hebben met de “voeten” van de reizigers gespeeld, en met wie hen heeft ontmoet. Die kwamen, gevaccineerd, terug en hebben het virus opgedaan een verspreid. De regering en de virologen hebben met de “voeten” van de zorg gespeeld. De agressieve boodschappen om zich te laten vaccineren, de druk, de verwijten over zogenaamd asociaal gedrag: allemaal theater. Met de voeten van de kinderen hebben ze gespeeld. Ze hebben het niet gedaan voor de bomma en om de juf niet te besmetten. Ze hebben het gedaan omdat iemand hen dat heeft wijsgemaakt. Iemand die nooit heeft gedacht dat de bomma en de juf beschermd zouden zijn. Een lekkere leugenaar.


Met de voeten van de hele bevolking is gespeeld. Iedereen moest zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen. Onmogelijk, blijkt nu. En dat wisten de virologen en de regering van bij het begin.


Vandaag probeerde een journalist van de VRT nog de laatste strohalm, van één of andere liegoloog doorgegeven gekregen duidelijk: ja maar de kans op besmetting is toch lager …


Laten we even de doelstellingen van de maatregel overlopen:

  1. Met een in de loop van de tijd zelfs weer toenemend kans op besmetting (in Israël al weer 60 % op z’n best i.v.m. wie niet is gevaccineerd) is de groepsimmuniteit een fictie. Is daar ook nog de vaststelling dat door het tijdsverloop de contacten zo uitgebreid worden dat finaal zelfs het mechanisme van de “groepsimmuniteit” niet meer werkt. De verder toenemende contacten in de tijd doorkruisen de strategie van het virus dat geen onbespoten gastheren meer vindt. Verminderd kans … Het zou wat.

  2. Als we morgen pakweg 60 % minder kans maken om de bomma dodelijk te besmetten, gaan we dan doodleuk het risico van 40 % lopen? Neen toch. De bescherming van de zwakken moet dus blijven. We moeten de bomma blijven beschermen want ze heeft nog een behoorlijke kans op besmetting, ook al zijn we gevaccineerd.

  3. Stel dat in de zorg 50 personeelsleden allemaal gevaccineerd zijn, gaan we de kankerpatiënten dan blootstellen aan het risico om besmet te worden door 20 personeelsleden, die we niet kunnen op voorhand identificeren, en die nog besmettelijk kunnen zijn. 1 personeelslid volstaat om een heel woonzorgcentrum te besmetten. Vaccinatie moet dus 100 % waterdicht zijn of we moeten de maatregelen in de zorg gewoon behouden. Tenzij het nu plotseling geen probleem meer is om Russische roulette te spelen met bewoners en patiënten. Hopelijk gaan we hen niet weer onder de bus gooien met de valse veiligheid van de vaccins in de zorg.

  4. En ons reisgedrag? Zodra een variant hier zit, al is het in beperkte mate, gaan we naar 100 % van de gevallen in die variant, of het zal niet veel schelen. Onvermijdelijk.

Dezelfde fout die bij de maatregelen werd gemaakt, wordt gewoon opnieuw gemaakt. Zo lang het aantal infectueuze contacten niet daalt onder het minimum nodig om 100 % besmet te raken, zal een daling van de infectiekans maar niet werken. Dat zal pas het geval zijn als die daling zo groot is dat het aantal infectueuze contacten daardoor daalt onder het minimum nodig om 100 % besmet te raken. Een voorbeeld.

Stel:

  • 3 infectueuze contacten volstaan om 100 % kans op besmetting te maken.

  • Er zijn 100 personeelsleden in een woonzorgcentrum, allemaal gevaccineerd.

  • De effectiviteit van de vaccins is 60 % wat betreft besmettingen.

  • Er komt één besmet personeelslid binnen met lichte symptomen dat contact heeft met alle bewoners en personeelsleden, waarna 30 personeelsleden besmet raken en contacten hebben met alle de bewoners.

Vraag: Hoe groot is de kans dat het hele WZC besmet raakt?

Antwoord: even groot als zonder gevaccineerd personeel.

Wat hebben we dan gewonnen op vlak van de infectie van patiënten/bewoners?

Antwoord: niets.


Anders dan bij de functie “besmettingen vermijden” is de functie “bescherm de risicopatiënten” wellicht wel zinvol. Maar ook daar geldt dat ook bij een verbeterde kans op overleven, het risico blijft bestaan. Of gaat u besmet zijnde de bomma gaan knuffelen nadat ze gevaccineerd is, met een kans van 20 % van de kans van een niet-gevaccineerde dat ze toch doodgaat? Ja, er zullen minder grootmoeders sterven, en dat is dan goed nieuws als de cijfers in de komende weken bevestigd worden. Maar daar heeft de bomma die dood is en tot de 20 % behoort geen boodschap aan. Dat is dan het effect van de valse veiligheid en het risico van een strategie die geen “gefocuste protectie” is.

Meer dan ooit moet dat de boodschap zijn: bescherm de risicopatiënten en laat het virus rondgaan in de rest van de samenleving. Doen we dat niet, dan dreigen we deze risicopatiënten opnieuw onder de bus te gooien. Het is in eerste instantie bij hen trouwens dat ook de vaccins het laten afweten als het op doden aankomt.

Verplichte vaccinatie in de zorg, coronapasjes, vaccinatie bij kinderen, vaccinaties voor reizigers … Het schiet allemaal het doel voorbij.


En dan hebben we het even niet over de intussen 20.000 doden die zijn gerapporteerd in Europa na vaccinatie en waarvan men het vertikt een behoorlijk onderzoek te doen naar hun werkelijke doodsoorzaak.


Michaël Verstraeten,

Voorzitter viruswaanzin vzw

4,983 views101 comments

Recent Posts

See All
bottom of page