top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Waarom gaan jullie niet naar de rechtbank tegen de mondmaskers voor kinderen?


Antwoord: omdat we dat al gedaan hebben. Op 28 juni 2021 heeft het hof van beroep van Antwerpen een arrest geveld. Daarin staat te lezen dat ondanks de studies die we hadden voorgelegd, het bewijs niet wordt geleverd dat de mondmaskers niet werken. Er zijn immers andere studies die het tegenovergestelde beweren. Opmerkelijk is hier dat de burger de ineffectiviteit van de maatregel zou moeten kunnen bewijzen, terwijl het mechanisme van het EVRM vereist dat de staat bij een uitzondering bewijst dat de maatregel effectief is.


Het hof schrijft dat de magistraten niet tussenkomen in de “opportuniteitsoverweging” bij het maken van de keuze tussen de voor - en nadelen van de mondmaskers. Het is de politiek die dat moet doen.


En dus wordt het niet verboden aan de Vlaamse Gemeenschap om in het gemeenschapsonderwijs de kinderen van de verzoekers een mondmaskerplicht op te leggen.


Dit is één van de arresten die ons heeft doen besluiten dat we de politieke toer moeten opgaan. Het coronabeleid counteren kan alleen maar door de politici onder druk te zetten.


Zoals wij zijn er veel mensen die niet meer voor politici willen stemmen die ons dit hebben aangedaan. Daarom hebben we zelf een partij opgericht.

1,978 views36 comments

Recent Posts

See All

36 comentarios


laat nu eens u Ongenoegen zien. En strijd nu allemaal voor u kinderen en zeg nee aan de dicta en vecht nu voor jullie recht sta op en ga de confrentatie aanwezig. power to the people

Me gusta

Laat allemaal u kinderen thuis en ga voor de school poorten betogen. Laat u ongenoegen zien en vecht voor u kinderen gdvdm

wij zijn baas en het volk heeft de macht in zijn handen

Me gusta

Beste mensen van viruswaanzin, dit komt van VZW-Legalhearts, misschien kan onderstaande door advocaat Michael Verstraeten bevestigd worden.Beste LH’ers, wij begrijpen jullie bezorgdheden i.v.m. de recent afgekondigde maatregelen, meer in het bijzonder de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar.

Het juridische team van vrijwilligers van de VZW Legal Hearts heeft de voorbij dagen het gepubliceerde Koninklijk Besluit van 04.12.2021 met betrekking tot de mondmaskerplicht bij kinderen vanaf 6 jaar geanalyseerd en is tot enkele conclusies gekomen.

Allereerst willen wij U de nodige juridische achtergrondinformatie meegeven.

De algemene regel van social distancing (nu vanaf 6 jaar) dewelke door het Koninklijk Besluit dd. 28.10.2021 werden opgelegd, is slechts een ‘aanbeveling’ (artikel 20) en kan niet worden beboet.

De algemene mondmaskerplicht (nu vanaf…

Me gusta

Dus justitie staat volledig ten dienste van de overheid. Enkel in een dictatuur is dit

Me gusta

De inhoud van het Voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidsbeoefenaars betekent een inbreuk op volgende mensenrechten en grondwettelijke rechten:

Het verbod op discriminatie Beschermd door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; en door de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007;


Het recht op privacy Beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag van voor de Rechten en de Fundamentele Vrijheden van de Mens (hierna EVRM), door artikel 22 van de Grondwet; en door de wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer;


Het recht op zelfbeschikking Beschermd door artikel 8 van het EVRM , en door artikel 22 van de Grondwet.


Het recht op medisch geheim Beschermd door artikel 10 va…


Me gusta
bottom of page