top of page
vrijheid_viruswaanzin vzw logo.jpg

Waarom schapen schapen zijn (en blijven)
‘Deze epidemie is een epidemie van niet-gevaccineerden aan het worden­’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op 17 september. Hij omschreef ongevaccineerden toen als ‘mensen die een keuze maken­ om andere mensen in gevaar te brengen’, ja zelfs om ‘het leven van anderen op het spel te zetten’. Conner­ Rousseau, de voorzitter van Vooruit, omschreef ongevaccineerden op 1 september als ‘egoïsten’ die het ‘verpesten voor anderen’.


Niet eerder sinds WWII werd de wereldbevolking zo tot keuzes gedwongen als nu tijdens de ‘Covid-pandemie’. Daarbij gaat het om een keuze over ieders gezondheid en dat raakt de diepste emoties. Wat moeten we nu van het virus vrezen, is het er nog wel, kloppen de cijfers? Hoe veilig zijn de ‘vaccins’? Ben ik gebaat bij het accepteren van een dubbele inenting? Wordt het alleen nog maar erger? Gaan we delen van Australië achterna waar mensen weer gedwongen worden thuis te blijven of de Filipijnen waar thuisblijven alleen geldt voor de niet-gevaccineerden? Gaan de laatsten straks met een sticker op hun kleding over straat? Verlies ik mijn gevaccineerde vrienden als ik me niet laat vaccineren?


Met de uitspraken van Echbert Lachaert tijdens zijn optreden in De Afspraak als zouden niet-gevaccineerden 6 à 7 keer meer kans krijgen op IC en de verzonnen citaten van Phara De Aguire uit een persbericht van Sarah Melis kregen we andermaal een mooi demo hoe overheden moedwillig de techniek van gaslighting (manipulatie) toepassen. Volgens neuropsychotherapeuten blijkt Covid-19 een bijzonder vruchtbare voedingsbodem voor het succesvol toepassen van deze veelal onderkende maar krachtige psychologische manipulatietechniek.


We leven in verwarrende tijden. Met Covid is niet alleen een virus binnengetreden maar ook ziekmakende berichtgeving van overheden, media, televisie-experts, talkshowheads. Er is veel tegenstrijdige informatie over essentiële vragen rondom het virus, de maatregelen en de ‘vaccins’. Wat en vooral wie moet je nu geloven? Een deel van de communicatie is ‘gaslighting’. Wat is dat en hoe ga je hiermee om?


Gaslighting verwijst naar het manipuleren van iemand om zijn realiteit in vraag te stellen. De term kom uit de film Gaslight uit 1944 met Ingrid Bergman en Charles Boyer in de hoofdrollen. In de film probeert een man zijn vrouw ervan te overtuigen dat ze gek aan het worden is zodat hij weg kan komen met criminele activiteiten. De man vertelt haar leugens en manipuleert haar om te twijfelen aan haar eigen ervaringen en, uiteindelijk, aan haar eigen geestelijke gezondheid.


Zo hadden haatpredikers de mensen wijsgemaakt dat joden de waterputten van christenen hadden vergiftigd. Om de verwoestende ziekte te stoppen, moesten de gifmengers zélf vernietigd worden. Vandaag behoren smeulende brandstapels gelukkig tot het verleden. Toch herkennen we dezelfde demagogische mechanismen. Op een onwetenschappelijke manier geven moderne haatpredikers de kleine minderheid ongevaccineerden de schuld van de stijgende besmet­tingscijfers in ons land. Zonder schroom stellen ze hen voor als malafide virus­verspreiders.


Zoveel vragen en vooral het ontbreken van antwoorden hierop maken veel mensen bang en onzeker. ‘Je hoort zoveel verschillende en tegenstrijdige berichten’.

Vooral diegenen die nog een keuze moeten maken of zij die al een keuze hebben gemaakt maar toch nog twijfelen, staan open voor informatie die hun twijfel kan wegnemen. Zij die mee zijn gegaan in wat media en overheid communiceren en zich hebben laten inenten, hebben het relatief makkelijk: hun verhaal is eenduidig en bevestiging wordt elke dag geleverd door nieuwe krantenkoppen.


Maar wie maar een beetje naar achterliggende zaken wil kijken, ziet de tegenstrijdigheden in veel overheidsberichten. Het meest bekende voorbeeld is het verplicht dragen van niet-werkende mondkapjes. Maar ook het opdringen van een ‘vaccin’ dat besmetting en besmettelijkheid niet kan voorkomen, aldus de overheidsberichten, leidt tot verwarring over het waarom van deze nietsontziende dwang om toch de vaccins te accepteren.


Gaslighting is bedoeld om de slachtoffers het gevoel te geven dat ze gek zijn!


Een deel van de verwarring is het gevolg van de chaos die bij de aanstuurders, handlangers en uitvoerders heerst over de te volgen weg. Ook meningsverschillen binnen die gremia leidt steeds weer tot teruggedraaide berichten, ontkenningen van wat eerder gezegd is, of er gewoon geen actieve herinnering aan hebben.


Maar 'chaos' en verwarring zaaien kan ook een strategie zijn. Door het verspreiden van informatie die kort erna weer wordt tegengesproken, ontstaat onzekerheid bij de ontvanger van de berichten. Het 'spelen met informatie' maakt de ontvanger onzeker en geeft net meer macht aan de verspreider. Hoe onzekerder het slachtoffer (c.q. "schaap") is, hoe meer hij of zij vertrouwt op en afhankelijk wordt van de gaslighter.


De culpabilisering van de 6% niet-gevaccineerden is een schoolvoorbeeld van gaslighting. Dat kanker­behandelingen uitgesteld worden, ligt vooral aan een falend­ zorgsysteem

Houdt die kleine groep werkelijk op haar eentje de epidemie in stand? Neen. Al op 22 oktober verklaarde coronacommissaris Pedro Facon dat de viruscirculatie onder de kwetsbare groep van 65-plussers significant hoger lag bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden. Even later verscheen in het medische tijdschrift The Lancet een omvangrijke Britse studie die glashelder aantoont dat vaccinatie maar matig beschermt tegen virusoverdracht. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse intensivisten, bevestigde dat op 18 november aan Radio 1: ‘Het vaccin werkt niet goed tegen transmissie.’ Hij omschreef een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel daarom als ‘waanzin’. De hoge besmettingscijfers in West-Vlaamse plattelandsgemeenten waar bijna iedereen geprikt is, spreken voor zich. Wie durft nog te beweren dat er in Vlaanderen geen vierde golf zou zijn, had iedereen zijn mouw opgestroopt?


Veel burgers geloven dit toxische narratief. Ze glunderen van trots wanneer ze hun pasje kunnen tonen. De meest angstigen onder hen zouden ongevaccineerden nog het liefst van al onderwerpen aan een digitale ratel. Zo kunnen ze tijdig worden gewaar­schuwd voor hun komst en op straat of in de winkel in een wijde boog om hen heen lopen. Alleen jammer dat zo’n app nog niet werd ontwikkeld.


Zo blijven politici via gaslighting technieken de volkswoede op een ondoordachte manier voeden. Op 18 november verklaarde CD&V-voorzitter Joachim Coens in Terzake dat ‘zwaar zieke mensen ingre­pen moeten uitstellen omdat sommigen vinden dat ze zich niet moeten vaccineren’. Sciensano-cijfers tonen aan dat 185 ongevaccineerden opgenomen werden op intensieve zorg in de eerste twee weken van november. Dat zijn er 13 per dag voor heel België. Als kankerbehandelingen daardoor uitgesteld moeten worden, dan ligt dat in de eerste­ plaats aan een falend­ zorgsysteem. Door personeelstekort zijn 136 ic-bedden en 1.744 reguliere niet operationeel. Daarover wordt amper gepraat. Suggereren dat ongevaccineerden ‘bedden afpakken’ van zwaar zieken,­ is makkelijker. Het vingerwijzen ondersteunt het pleidooi­ voor verplichte vaccinatie.


De gevolgen van 1 1/2 jaar gaslighting zijn vooral zichtbaar de critici van het covid-beleid: twijfel aan de eigen waarneming, aan de eigen kennis en het eigen 'gezond verstand'. Bewustwording ontstaat wanneer het slachtoffer zich afvraagt: 'Ben ik nu gek geworden?'.


Velen wantrouwen de mRNA-technologie en de snelheid waarmee de vaccins op de markt kwamen. Anderen gruwen zodanig van de digitale dwang die de overheid uitoefent met het CST dat ze verzet als een morele plicht zien. Wat ons allen bindt, is dit: we zijn zéér overtuigd van onze zaak. Een wettelijke vaccinatieplicht zal ons daarin slechts versterken. Want dwang en manipulatie roept weerstand op.


Is gaslighting en uitsluiten de enige weg om te overtuigen tot vaccinatie? Er worden wonden geslagen tussen vrienden en binnen families die jaren zullen vergen om te helen. Hebben we dat er echt voor over om onze uitstekende vaccinatiegraad met een paar procentpunten op te krikken? Daar zijn zelfs gevaccineerden steeds minder van overtuigd.


Enkel diegenen die onafhankelijk zijn in hun denken en handelen zijn tegen alles opgewassen. Ook tegen gaslighting.


____

Het verschil tussen gaslighting en liegen is dat bij gaslighting feiten en data worden verdraait en ontkent om manipulatie van anderen, onderdanigheid en volgzaamheid. Liegen heeft geen doel tot het verkrijgen van macht over de ander.____

Credits: Deze post bevat fragmenten uit een artikel van Joren Vermeersch, De Standaard.

3,156 views202 comments

Recent Posts

See All

202 Comments


De methoden die de staat inzet tegen de bevolking zijn afgekeken van contraspionage. Het is dus niet alleen gaslighting. Het is bijvoorbeeld ook niet met jou in debat willen gaan. Gewoonlijk word je uitgemaakt voor halve gare. In het beste geval krijg je geen antwoord. Deze methoden zijn al lang een wereldwijde standaard. Daardoor was het zo gemakkelijk om de plandemie wereldwijd op dezelfde manier uit te voeren. De hele bevolking wordt aangepakt met methoden die normaal gebruikt worden om een buitenlandse spion weg te pesten.

Like

HYPNOSE - HET NARRATIEF - of hoe het werkt :

https://thefreedomarticles.com/mass-hypnosis-psychosis-initiation-ritual-covid-cult/

Like

Daniël Bruynseels
Daniël Bruynseels
Nov 25, 2021

Het grote PLAN, dat schuilgaat achter alle Corona-maatregelen en de afbraak van onze fundamentele rechten en vrijheden, onze economieën en onze samenleving. Het schetst een somber beeld over de nabije toekomst die wij tegemoet gaan. Een beeld van de bewuste, planmatige vernietiging van onze huidige samenleving en economieën, om uiteindelijk met een geveinsde “REDDING” voor de mensheid op de proppen te kunnen komen als alles in chaos vervallen is. Die zogenaamde humanitaire redding zal bestaan uit de invoering van het DIGITALE CENTRALE BANK GELD en de uitgifte een UNIVERSEEL BASIS INKOMEN voor alle mensen.

https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-wij-gaan-dit-winnen/

Like
Replying to

https://odysee.com/@jermwarfare:2/ernst-wolff:f4

"The most powerful weapon of the elite is the ignorance of the masses."

Like

Luc  Kusseneers
Luc Kusseneers
Nov 25, 2021

De samenkomst van het federale parlement .

Het optreden van Vandenbroucke had veel weg van een speech van Kim Jong-un . ( op de meest autoritaire toon " Ik zal pleiten voor veel strengere maatregelen , overal " , hij moet en zal zijn zin krijgen ) Wat mij vooral bij blijft is dat hij zei dat we geen enkele groep met de vinger mogen wijzen : HIJ DOET AL MAANDEN NIETS ANDERS !!!!! Als hij gevraagd wordt wat nog strenger kan had hij niet de ballen om duidelijk te antwoorden wat hij gaat doordrukken .

Van het optreden van DeCroo onthoud ik dat hij nu al aankondigt dat de mondmaskers en andere maatregelen volgende herfst en winter WEER zullen…

Like
Replying to
We zullen alles uit de kast moeten halen om van deze twee idioten vanaf te geraken

Slecht twee idioten ?

We moeten gans die rotte bende van Vivaldi buiten krijgen en die pharmalobbyisten van Sciensano/Gems moeten ook stande pede vervangen worden door echte wetenschappers die onafhankelijk zijn.

Like

Dirk De Wolf
Dirk De Wolf
Nov 25, 2021

Wie kan nog volgen ? Tedros waarschuwt dat de spuiten een "Vals Gevoel Van Veiligheid Geven". ... De mondkmasker gaven ook al een vals gevoel van veiligheid, geventileerde ruimten gaven ook een vals gevoel van veiligheid, ... Wat nog allemaal.

Een ding weet ik zeker: Het is een vals gevoel van veiligheid als ik denk dat ik ooit mijn vrijheid en rechten terug kan krijgen zonder dat ik er ZELF voor moet vechten !Like
Replying to

En hoe érg is die golf dan? In verhouding tot het aantal besmettingen is het aantal gehospitaliseerden niet zo groot. Dat geldt zeker nu men maar mensen opneemt die ze vroeger wandelen zou sturen. De centjes, daar gaat het om.

Like
bottom of page